เวอร์ชันบทความ 2024.115.0

ประกาศ​ความ​เป็น​ส่วนตัวทั่วไป

มีผลตั้งแต่:

เผยแพร่เมื่อ:

ขอบเขต​และจุดประสงค์

นโยบาย​นี้​จะ​ใช้​ใน​การ​ประมวลผล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ลูกค้าโดย Volvo Car Group (หรือ​ที่เรียกว่า “Volvo Cars” หรือ “เรา”) จุดประสงค์​ของ​นโยบาย​นี้​คือ​เพื่อ​ทำ​ให้​ลูกค้า​ทั้ง​ในปัจจุบัน​, ใน​อดีต และ​ผู้​มี​แนวโน้ม​ที่​จะ​เป็นลูกค้า (เรียก​โดยรวมว่า "ลูกค้า​" หรือ "ท่าน​") มี​ความ​เข้าใจ​โดยรวมเกี่ยวกับ

 • สถานการณ์​ที่​เรา​ทำ​การ​รวบรวม และ​ประมวลผล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของท่าน
 • ประเภท​ของ​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ที่​เรา​ทำ​การรวบรวม
 • วัตถุประสงค์​ใน​การ​รวบรวม​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของท่าน
 • วิธีการ​ที่​เรา​ใช้​ใน​การ​จัดการ​กับ​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของท่าน
 • การ​จัดสรร​ความ​รับผิดชอบ​ใน​การ​ดำเนินการ​ประมวลผล​ระหว่าง​นิติ​บุคคล​ต่างๆ ภายใน Volvo Cars และ
 • รายละเอียด​การ​ติดต่อ​สำหรับ​การ​ร้อง​ขอ​การ​แก้ไข​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล หรือ​การ​ร้อง​ขอ​การ​เข้าถึง​หัวข้อต่างๆ

หลักการ​ของ​การ​ประมวลผลข้อมูล

การ​ประมวลผล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน​เป็น​ส่วน​สำคัญ​ใน​การ​จัดหา​ผลิตภัณฑ์​และ​บริการ​ของ​เรา​ให้แก่ท่าน เรา​ชื่น​ชม​ต่อ​ความ​เชื่อมั่น​ที่​ท่าน​มอบ​ให้​เรา​เมื่อ​ท่าน​ได้​ให้​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน​แก่​เรา และ​ความ​เป็น​ส่วนตัว​ของ​ท่าน​คือ​ส่วน​สำคัญ​อย่าง​ยิ่ง​ใน​บริการ​ที่​เรานำเสนอ เพื่อ​เป็น​การ​ปกป้อง​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน ใน​ขณะเดียวกัน​ก็​เป็น​การ​เพิ่ม​คุณค่า​สำหรับ​ลูกค้า และ​นำเสนอ​ประสบการณ์​การ​ขับ​ขี่​ที่​ดี​เยี่ยม​และ​ปลอดภัย​ยิ่งขึ้น เรา​ยึด​มั่น​ใน​หลักการทั่วไป 5 ข้อดังต่อไปนี้

อิสระ​ใน​การเลือก

ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​เป็น​สมบัติ​ของท่าน เรา​พยายาม​จะ​ไม่​ทำ​การ​คาด​เดา​ใดๆ เกี่ยวกับ​การ​กำหนดค่า​ความ​เป็น​ส่วนตัว​ของ​ท่าน และ​ตั้งใจ​ออกแบบ​บริการ​ของ​เรา​เพื่อที่​ท่าน​จะ​สามารถ​เลือก​ได้​ว่า​จะ​แบ่งปัน​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน​กับ​เราหรือไม่

สมดุล​ของ​ความต้องการ

เมื่อ​การ​ประมวลผล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน​มี​ความ​จำเป็น​ต่อ​การ​จัดหา​ประโยชน์​โดย​ชอบ​ด้วย​กฎหมาย และ​ประโยชน์​นี้​สำคัญ​กว่า​ความ​จำเป็น​ใน​การ​ปกป้อง​ความ​เป็น​ส่วนตัว​ของ​ท่าน เรา​อาจ​ประมวลผล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​บางอย่าง​ได้​โดย​ไม่​ต้อง​ได้รับ​ความ​ยินยอม​จากท่าน สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม สามารถ​ดู​ได้​จากหัวข้อ "ความยินยอม" ด้านล่างนี้ เมื่อ​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน​ได้รับ​การ​ประมวลผล​เพื่อ​เป็น​ประโยชน์​ต่อ​สาธารณะ เรา​จะ​อ้างอิง​ตาม​ผลประโยชน์​ที่​เป็นไป​ได้ต่อ (รวมถึง​ความ​ปลอดภัยของ) ลูกค้า​ของ​เรา​และสาธารณะ

ความ​ได้สัดส่วน

Volvo Cars พยายาม​ที่​จะ​ประมวลผล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ลูกค้า​อย่าง​เหมาะสม ซึ่ง​สัมพันธ์​กับ และ​ไม่​เกิน​กว่า​จุดมุ่งหมาย​ใน​การ​รวบรวม​ข้อมูล​ดังกล่าวเท่านั้น เรา​ตั้งใจ​ที่​จะ​ปกปิด​ชื่อ​ใน​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน หาก​ฟังก์ชัน​หรือ​บริการ​สามารถ​ที่​จะ​ทำ​จน​สำเร็จ​ได้​ด้วย​ข้อมูล​ที่​ไม่​เปิดเผยชื่อ เมื่อ​เรา​นำ​ข้อมูล​ที่​ไม่​เปิดเผย​ชื่อ​หรือ​ข้อมูล​ที่​ไม่​เกี่ยวกับ​บุคคล​มา​รวม​กับ​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน ข้อมูล​ดังกล่าว​จะ​ถูก​ดำเนินการ​ใน​แบบ​เดียวกับ​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​เสมอ​หาก​ยัง​มี​การ​รวม​ข้อมูลอยู่

ความ​โปร่งใส​และ​ความปลอดภัย

Volvo Cars เชื่อมั่น​ใน​ความ​โปร่งใส​เกี่ยวกับ​ข้อมูล​ใด​ที่​เรา​จะ​ทำ​การ​ประมวลผล และ​จะ​ประมวลผล​เพื่อ​จุดประสงค์ใด นอกจากนี้ ใน​การ​ใช้​งาน สิ่ง​ที่​สำคัญ​ที่สุด​ก็​คือ​การ​ปกป้อง​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน เนื่องจาก​ค่านิยม​หลัก​อย่าง​หนึ่งของ Volvo Cars ก็​คือ​การ​ปกป้อง​สิ่ง​ที่​มี​ความสำคัญ​สำหรับท่าน เมื่อ​มี​การ​ร้องขอ Volvo Cars จะ​จัด​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​การ​ประมวลผล​ของ​เรา และ​การ​ปกป้อง​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ให้แก่​ลูกค้า​ของเรา

การ​ปฏิบัติ​ตามกฎหมาย

Volvo Cars มี​นโยบาย​ที่​จะ​ปฏิบัติ​ตาม​กฎหมาย ระเบียบ และ​ข้อบังคับ​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​การ​ปกป้อง​ข้อมูล และ​ความ​เป็น​ส่วนตัว​ของ​ทุก ๆ ประเทศ​ที่​เรา​มี​การ​ดำเนินงานอยู่ เรา​จะ​ปรับ​การ​ประมวลผล​ของ​เรา​กับ​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน​ตามที่​อธิบาย​ไว้​ใน​นโยบาย​นี้​เท่าที่​จำเป็น เพื่อให้​เป็นไป​ตามที่​กฎหมายกำหนด

คำอธิบาย​ที่​เป็นประโยชน์

คำ​ต่างๆ ซึ่ง​ใช้​ใน​นโยบาย​ฉบับ​นี้ ให้​มี​ความหมาย​ตามที่​ระบุ​ไว้​ใน​พระราชบัญญัติ​คุ้มครอง​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล พ.ศ. 2562 หรือ​มี​ความหมายดังต่อไปนี้

 • “ผู้​ควบคุมข้อมูล​” หมายถึง บุคคล​ธรรมดา​หรือ​นิติ​บุคคล เจ้าหน้าที่​ของ​รัฐ หน่วยงาน​หรือ​กลุ่ม​บุคคล​อื่น​ใด ซึ่ง​ทำ​การ​กำหนด​จุดมุ่งหมาย และ​วิธีการ​ของ​การ​ประมวลผล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล ทั้ง​โดย​ลำพัง​หรือร่วมกัน
 • “ผู้​ประมวลผลข้อมูล​” หมายถึง บุคคล​ธรรมดา​หรือ​นิติ​บุคคล เจ้าหน้าที่​ของ​รัฐ หน่วยงาน​หรือ​กลุ่ม​บุคคล​อื่น​ใด ซึ่ง​ทำ​การ​ประมวลผล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ใน​นาม​ของ​ผู้ควบคุม
 • "ข้อมูล​ส่วนบุคคล​" หมายถึง ข้อมูล​ใดๆ ก็​ตามที่​เกี่ยวข้อง​กับ​บุคคล​ธรรมดา​ที่​มี​การ​ระบุ​ตัวตน หรือ​ที่​สามารถ​ระบุ​ตัวตนได้ (“เจ้าของข้อมูล​”) บุคคล​ธรรมดา​ที่​สามารถ​ระบุ​ตัวตน​ได้​คือ​ผู้​ที่​สามารถ​ระบุ​ตัวตน​ได้​ทั้ง​ทางตรง หรือ​ทางอ้อม โดย​การ​อ้างอิง​ถึง​ตัว​บ่งชี้​อย่างเช่น ชื่อ หมายเลข​ประจำตัว​ประชาชน ข้อมูล​ตำแหน่ง​ที่ตั้ง ตัว​บ่งชี้​ออนไลน์ หรือ​อ้างอิง​ถึง​ปัจจัย​อย่าง​ใด​อย่าง​หนึ่ง หรือ​หลาย​อย่าง​ที่​จำเพาะ​เจาะจง​ถึง​สภาพ​ร่างกาย ลักษณะ​ทาง​กายภาพ กรรมพันธุ์ สภาพ​จิตใจ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรือ​ตัวตน​ทาง​สังคม​ของ​บุคคล​ธรรมดา​ท่าน​นั้น รวมถึง​เลข​บัตร​เครดิต และ​ข้อมูล​ทางการเงิน​อื่นๆ ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​เจ้าของข้อมูล
 • “การประมวลผล​” หมายถึง การ​ดำเนินการ หรือ​ชุด​ของ​การ​ดำเนินการ​ใด ๆ ที่​กระทำ​กับ​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล หรือ​ชุด​ของ​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล ไม่​ว่า​จะ​เป็น​วิธี​โดย​อัตโนมัติ หรือไม่​ก็​ตาม เช่น การ​รวบรวม การ​บันทึก การ​จัด​ระเบียบ การ​จัด​โครงสร้าง การ​จัดเก็บ การ​ปรับ​หรือ​การ​ดัดแปลง การ​เรียก​คืน การ​ปรึกษา การ​ใช้​งาน การ​เปิดเผย​โดย​การ​ส่ง การ​เผยแพร่ หรือ​การ​ปลดปล่อย การ​จัดเรียง หรือ​การ​รวม การ​จำกัด การ​ลบ หรือ​การ​ทำลาย และ
 • "ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ที่อ่อนไหว​" หมายถึง ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ที่​เปิดเผย​เชื้อ​ชาติ หรือ​ถิ่น​กำเนิด ความ​คิดเห็น​ทาง​การเมือง ศาสนา หรือ​ความ​เชื่อ​ทาง​ปรัชญา หรือ​การ​เป็น​สมาชิก​สหภาพ​การค้า และ​การ​ประมวลผล​ข้อมูล​ทาง​พันธุกรรม ข้อมูล​สถิติ​ชีวภาพ เพื่อ​จุดประสงค์​ใน​การ​ระบุ​บุคคล​ธรรมดา​อย่าง​จำเพาะ​เจาะจง ข้อมูล​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​สุขภาพ หรือ​ข้อมูล​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​พฤติกรรม​ทาง​เพศ หรือ​รสนิยม​ทาง​เพศ​ของ​บุคคล​ข้อมูล​อาชญากรรม ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ซึ่ง​อาจ​ส่งผล​กระทบ​ต่อ​เจ้าของ​ข้อมูล​ใน​ทำนองเดียวกัน

การ​รวบรวมข้อมูล

ท่าน​อาจ​ให้​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ตัว​ท่าน หรือ​รถ​ของ​ท่าน​แก่​เรา เมื่อ​ท่าน​ใช้​บริการของ Volvo Cars ทั้ง​ภายใน และ​ภายนอก​รถ หรือ​ใน​การ​ติดต่อ​อื่นๆ กับ Volvo Cars เช่น ผ่าน​ทาง​สื่อ​สังคม​ออนไลน์ รวมถึง​เว็บไซต์​หรือ​ศูนย์บริการ​คอล​เซ็นเตอร์ (สำหรับ​ใน​ประเด็น​นี้ โปรด​ทราบ​ว่า อาจ​มี​การ​บันทึก​การ​สนทนา​ทาง​โทรศัพท์​ไว้​เพื่อ​จุดประสงค์​ใน​ด้าน​การ​รับประกันคุณภาพ) หรือ​เมื่อ​ท่าน​มา​ที่​บริษัทเรา นอกจากนี้​เรา​ยัง​อาจ​ได้รับ​ข้อมูล​ดังกล่าว​จาก​ตัวแทน​จำหน่าย​ที่​ได้รับ​อนุญาต ผู้​ให้บริการ​ซ่อม และ​บริษัท​ภายนอก​ด้วยเช่นกัน ข้อมูลดังกล่าว (“ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ที่​ได้รับ​จากลูกค้า​”) อาจประกอบด้วย

 • ข้อมูล​ติดต่อ​ของท่าน (ชื่อ ที่​อยู่ หมายเลข​โทรศัพท์ ที่​อยู่​อี​เมล และอื่นๆ)
 • ข้อมูล​เชิงประชากร (อายุ สถานภาพ​สมรส องค์ประกอบ​ใน​ครัวเรือน และอื่นๆ)
 • ข้อมูลรถยนต์ (หมายเลข​ตัวถังรถ (VIN) รุ่น​รถ วันที่​ซื้อ ประวัติ​การ​บริการ และอื่นๆ)
 • ข้อมูล​ตำแหน่ง​ที่ตั้ง​ซึ่ง​สร้าง​ขึ้น​จาก​กิจกรรม​ของท่าน (ระบบ​ช่วย​ใน​การ​นำ​ทาง การ​ค้นหา การ​แบ่งปัน​ตำแหน่ง​ที่ตั้ง และอื่นๆ)
 • ข้อมูล​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​การ​ซื้อ​ของ​ท่าน รวมทั้ง​การ​ใช้​ผลิตภัณฑ์​และ​บริการ​ของเรา (การ​กำหนด และ​การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​ลูกค้า ประวัติ​การซื้อ, Volvo ID และอื่นๆ)
 • ภาพ​ของ​ท่าน​จาก​กล้อง​วงจรปิด (ซึ่ง​ติดตั้ง​ไว้​ที่​บริเวณ​ทางเข้า​ของ​บริษัทเรา) และ
 • ข้อมูล​ความ​คิดเห็น​จาก​การ​เข้า​ใช้​บริการของ VOLVO ตัวแทน​จำหน่าย และ​ผู้​ให้บริการ​ที่เกี่ยวข้อง

รถยนต์​ของ​ท่าน​ยัง​รวบรวม​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​รถยนต์​และ​ข้อมูล​แวดล้อม​โดย​อัตโนมัติ​เช่นกัน โดย​ส่วน​ใหญ่​จะ​เป็น​ลักษณะ​พื้นฐาน​ทาง​เทคนิค และ​ไม่​เกี่ยวข้อง​กับ​ท่าน​ใน​ฐานะ​ของ​บุคคล​หนึ่งโดยตรง ข้อมูลดังกล่าว (“ข้อมูล​ที่​รถยนต์​บันทึกไว้​”) โดย​ปกติ​จะ​เชื่อมโยง​กับ​หมายเลข​ตัวถังรถ (VIN) จึง​สามารถ​ติดตาม​กลับ​มาถึง​ท่านได้ ข้อมูล​ที่​รถยนต์​บันทึก​ไว้​อาจ​ประกอบด้วย ดังนี้

 • ข้อมูล​ความปลอดภัย (ถุง​ลม​นิรภัย​หรือ​ตัว​ดึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ทำงาน​หรือไม่ ประตู และ​กระจก​ประตู​ล็อค​หรือ​เปิด​อยู่ และ​อื่น ๆ)
 • สถานะการ​ทำงาน​ของระบบ (ของ​เครื่องยนต์ ปีก​ผีเสื้อ การ​บังคับ​เลี้ยว เบรก และ​อื่น ๆ)
 • ข้อมูล​การ​ขับขี่ (ความเร็ว​รถ การ​ใช้​เบรก​และ​คันเร่ง การ​หมุน​พวงมาลัย และ​อื่น ๆ)
 • ข้อมูล​ตำแหน่งที่ตั้ง (ตำแหน่ง​ของ​รถยนต์​ใน​กรณี​ที่​เกิด​อุบัติเหตุ และอื่นๆ) และ
 • ข้อมูลแวดล้อม (อุณหภูมิ​ภายนอก​รถ รูปภาพ และ​อื่น ๆ)

เนื้อหา​เกี่ยวกับ​ข้อมูล​ที่​รถยนต์​บันทึก​ไว้​จะ​มี​อยู่​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถเช่นกัน ขณะ​ทำ​การ​รวบรวม และ​ประมวลผล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ที่​อ่อนไหว เรา​จะ​ใช้​ความ​ระมัดระวัง​เป็น​พิเศษ และ​นำ​มาตรการ​เพิ่มเติม​มา​ใช้​ตามที่​กฎหมายกำหนด เพื่อ​หลีกเลี่ยง​การ​เกิด​ข้อ​สงสัย โปรด​ทราบ​ว่า​กฎหมาย​ที่​เกี่ยวข้อง​อาจ​กำหนดให้​ทำ​การ​ประมวลผล​ข้อมูล​ประเภท​อื่น​ใน​แบบ​เดียวกับ​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ที่​อ่อนไหวด้วย

ประกาศ

ใน​การ​รวบรวม หรือ​ลงทะเบียน​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน​โดย​มี​การ​ปฏิบัติ​อย่าง​เหมาะสม หรือ​ตามที่​กฎหมาย​กำหนด​ไว้ เรา​จะแจ้ง​ให้​ท่าน​ทราบเกี่ยวกับ (1) ข้อมูล​เฉพาะ​ตาม​จุดมุ่งหมาย​ใน​การ​ประมวลผล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของท่าน (2) ลักษณะเฉพาะ​ของ​ผู้​ควบคุมข้อมูล (3) ลักษณะเฉพาะ​ของ​บุคคล​ที่​สาม​ที่​จะ​มี​การ​เปิดเผย​ข้อมูล และ (4) ข้อมูล​อื่น​ซึ่ง​อาจ​มี​ความ​จำเป็น​เพื่อให้​มั่นใจ​ได้​ว่า​ท่าน​จะ​สามารถ​ปกป้อง​สิทธิ​ของ​ท่าน​เอาไว้ได้ ข้อมูล​ที่​กล่าว​มา​ก่อน​หน้า​นี้​อาจ​มี​การ​จัดเตรียม​ให้ เช่น เมื่อ​ท่าน​ซื้อ​รถยนต์ โดย​จะ​อยู่​ใน​ระบบ​สั่ง​การ​ของรถยนต์ (vehicle’s infotainment)) ใน​แอป​พลิเค​ชัน​อุปกรณ์​เคลื่อนที่​ที่​พัฒนาโดย Volvo Cars ที่ www.volvocars.com หรือ​ใน​ข้อตกลง​ที่​ท่าน​ทำ​ไว้กับ Volvo Cars

ความยินยอม

เมื่อ​มี​การ​ปฏิบัติ​อย่าง​เหมาะสม หรือ​ตามที่​กฎหมาย​กำหนด​ไว้ เรา​จะต้อง​ได้รับ​ความ​ยินยอม​จาก​ท่าน​ก่อนที่​จะ​มี​การ​รวบรวม หรือ​ใช้​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของท่าน การ​ร้อง​ขอ​ความ​ยินยอม​จาก​ท่าน​จะ​มี​ความ​ชัดเจน​และ​จำเพาะ​เจาะจง รวมทั้ง​จะ​ให้​รายละเอียด​พื้นฐาน​ที่​เหมาะสม​เพื่อ​ประกอบการ​ตัดสินใจ​ของ​ท่านด้วย เรา​จะ​ไม่​สันนิษฐาน​ว่า​ท่าน​ยินยอม แต่​จะ​ทำ​ให้​แน่ใจ​ว่า​ท่าน​ได้​แสดง​ความ​เต็ม​ใจ​ใน​การ​ให้​การ​ยินยอม​อย่างชัดเจน ท่าน​สามารถ​เรียก​คืน​ความ​ยินยอม​ที่​ให้​ไว้​ได้​ตลอดเวลา เช่น จาก​การ​สิ้นสุด​ของ​บริการ​เฉพาะ​บางอย่าง หรือ​การ​ติดต่อกับ Volvo Cars ตามที่​ระบุ​ไว้​ในหัวข้อ "ข้อมูล​และ​การเข้าถึง" ด้านล่างนี้

การ​รวบรวม​และ​การ​ประมวลผล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​โดย​ไม่​มี​การยินยอม

การ​รวบรวม และ​การ​ใช้​งาน​ข้อมูล​ที่​รถยนต์​บันทึก​ไว้​เป็น​สิ่งจำเป็น ทั้งนี้เพื่อ (1) ทำ​ให้​ช่าง​เทคนิค​สามารถ​วิเคราะห์ และ​แก้ไข​ความ​ผิดปกติ​ใน​รถยนต์​ได้​ระหว่าง​การ​บริการ​และ​การ​ซ่อม​บำรุงรถยนต์ (2) การ​พัฒนา​ผลิตภัณฑ์ของ Volvo Cars เช่น การ​ปรับปรุง​คุณภาพ​และ​คุณลักษณะ​เพื่อ​ความ​ปลอดภัย​ของรถยนต์ (3) การ​จัดการ​กับ​ข้อ​ผูกพัน​การ​รับประกันของ Volvo Cars และ (4) การ​ปฏิบัติ​ตาม​ข้อกำหนด​ทางกฎหมาย ขณะ​รวบรวม หรือ​ใช้​งาน​ข้อมูล​ที่​รถยนต์​บันทึก​ไว้​เพื่อ​จุดมุ่งหมาย​เหล่านี้ และ​เพื่อ​ประโยชน์​โดย​ชอบ​ด้วย​กฎหมาย​แบบ​เดียวกับที่ Volvo Cars มุ่งหวัง เรา​จะ​ไม่​เรียก​ขอ​ความ​ยินยอม​จาก​ท่าน​เว้น​แต่​จะ​เชื่อ​ได้​ว่า​มี​ความ​จำเป็น​เป็น​ราย​กรณี​ไป หรือ​ตามที่​กฎหมายกำหนด

การ​จัดสรร​ความ​รับผิดชอบ​ใน​การ​ดำเนินการประมวลผล

Volvo Car Corporation (นิติ​บุคคล​ของ​สวีเดน​ซึ่ง​มี​หมายเลข​จดทะเบียน 556074-3089) รับผิดชอบ​ใน​การ​วิจัย และ​การ​พัฒนา​รถ​รุ่น​ใหม่ และ​รุ่น​ปัจจุบัน รวมถึง​บริการ​ทั่ว​โลก​บาง​บริการ​ที่​นำเสนอ​ให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ Volvo Car Corporation ยัง​รับผิดชอบ​ใน​การ​ตรวจสอบ​คุณภาพ​ของ​รถ และ​การ​เรียก​คืน​ด้าน​ความ​ปลอดภัย​ที่​อาจ​เกิดขึ้น​ได้​อีกด้วย บริษัท​จำหน่าย​ระดับประเทศ​แต่​ละ​บริษัทภายใน Volvo Cars โดยทั่วไป​จะ​รับผิดชอบ​ใน​ด้าน​การตลาด การ​ขาย และ​ลูกค้า​สัมพันธ์ รวม​ไป​ถึง​บริการ​เฉพาะ​ตลาด​ใน​ตลาด​นั้นๆ ด้วย ใน​ตลาด​ที่​ไม่​มี​บริษัท​จำหน่าย​ระดับประเทศ โดย​ปกติ​แล้ว ผู้นำ​เข้า​จะ​มี​ความ​รับผิดชอบ​แบบ​เดียวกับ​บริษัท​จำหน่ายระดับประเทศ Volvo Cars จะ​เน้น​ระเบียบ​ที่​เข้มงวด​เกี่ยวกับ​การ​ปกป้อง​ข้อมูล​ใน​สัญญา​ที่​ทำ​กับ​ผู้​ให้บริการ​ซ่อม และ​ตัวแทน​จำหน่าย​ที่​ได้รับอนุญาต อย่างไร​ก็​ดี โปรด​ทราบว่า Volvo Cars และ​ผู้​ให้บริการ​ซ่อม และ​ตัวแทน​จำหน่าย​ภายนอก​ที่​ได้รับ​อนุญาต​เป็น​นิติ​บุคคล​ที่​แยก​ออก​จาก​กัน และ​เรา​ไม่​ขอ​รับผิดชอบ​ใด ๆ ถ้า​ตัวแทน​จำหน่าย​และ​ผู้​ให้บริการ​ซ่อม​ดังกล่าว​ไม่​ปฏิบัติ​ตาม​กฎหมาย​ที่เกี่ยวข้อง ถ้า​ท่าน​มี​คำถาม​เกี่ยวกับ​วิธีการใช้​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน​โดย​ตัวแทน​จำหน่าย หรือ​ผู้​ให้บริการ​ซ่อม โปรด​ติดต่อ​ตัวแทน​จำหน่าย หรือ​ผู้​ให้บริการ​ซ่อมโดยตรง

แอป​พลิเค​ชัน​ของ​บุคคล​ที่สาม

ท่าน​อาจ​สามารถ​เข้าถึง​แอป​พลิเค​ชัน และ​บริการ​อื่น​ที่​เชื่อมต่อ​กับ​รถยนต์​แต่​เป็น​การ​ให้บริการ​โดย​บุคคล​ที่​สาม ซึ่ง​อาจ​จำเป็นต้อง​มี​การ​ส่ง​ข้อมูล เช่น ข้อมูล​ตำแหน่ง​ที่ตั้ง และ​ข้อมูล​ที่​รถยนต์​บันทึก​ไว้ ไป​ให้กับ​บุคคล​ภาย​ที่​สามดังกล่าว Volvo Cars ไม่​รับผิดชอบ​ต่อ​การ​รวบรวม​หรือ​การ​ใช้​งาน​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​โดย​แอป​พลิเค​ชัน​หรือ​บริการ​ของ​บุคคล​ที่​สาม และ​ขอ​แนะนำ​ให้​ท่าน​ทบทวน​ข้อกำหนด และ​เงื่อนไขของ (และ​คำ​ชี้แจง​สิทธิ์​ส่วน​บุคคล​ที่​เกี่ยวข้องกับ) แอป​พลิเค​ชัน หรือ​บริการ​ดังกล่าว​อย่าง​ระมัดระวัง​ก่อน​เริ่ม​ใช้งาน ถ้า​ท่าน​มี​คำถาม​เกี่ยวกับ​วิธีการใช้​งาน​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน​โดย​บุคคล​ที่​สาม กรุณา​ติดต่อ​กับ​บุคคล​ที่​สาม​ดังกล่าวโดยตรง

การ​ใช้​งานข้อมูล

ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​เกี่ยวกับ​ท่าน และ​รถยนต์ซึ่ง Volvo Cars รวบรวม​ไว้​จะ​ถูก​นำมาใช้ ดังนี้

 • เพื่อ​จัดเตรียม​ผลิตภัณฑ์ และ​บริการ​ให้แก่​ท่าน รวมทั้ง​เพื่อ​ตรวจสอบ​สิทธิ์​ของ​ท่าน​สำหรับ​บริการ และ​สิ่ง​ที่​ซื้อ รวมทั้ง​นำเสนอ​ข้อเสนอ และ​ประสบการณ์​ที่​ดี​ขึ้น​ให้แก่ท่าน
 • เพื่อ​แจ้ง​ให้​ท่าน​ทราบ​ถึง​การ​อัพเดต หรือ​การ​เปลี่ยนแปลง​ของ​ผลิตภัณฑ์​และ​บริการ โดยรวม​ถึง​แต่​ไม่​จำกัด​อยู่​เพียง​แค่​การ​เปลี่ยนแปลง​ใน​ข้อกำหนด​และ​เงื่อนไข และ​นโยบาย​ของเรา
 • เพื่อ​แจ้ง​ให้​ท่าน​ทราบ​ถึง​ผลิตภัณฑ์ บริการ และ​งาน​กิจกรรม​ใหม่ ๆ
 • เพื่อ​จัดเตรียม​บริการ และ​การ​สนับสนุน​สำหรับรถยนต์ (บริการ​การ​รับประกัน ข้อมูล​การ​เรียก​คืน ศูนย์บริการ​คอล​เซ็น​เตอร์ และอื่นๆ)
 • เพื่อ​จุดมุ่งหมาย​ใน​การ​พัฒนา​ผลิตภัณฑ์ เช่น เพื่อ​ปรับปรุง​สมรรถนะ คุณภาพ และ​ความ​ปลอดภัย​ของรถยนต์
 • เพื่อ​ประเมิน และ​ปรับปรุง​รูปแบบ​การ​นำเสนอ และ​การ​ติดต่อ​กับลูกค้า
 • เพื่อให้​เป็นไป​ตาม​ข้อกำหนด​ตาม​กฎหมาย หรือ​การ​ร้อง​ขอ​จาก​หน่วยงาน​ที่​มี​อำนาจ​ตามกฎหมาย
 • เพื่อ​แจ้ง​ให้​ท่าน​ทราบ​เกี่ยวกับ​ผลิตภัณฑ์ และ​บริการ​ของ​เรา และ​ระบุ​ผลิตภัณฑ์ และ​บริการ​ที่​ท่าน​อาจสนใจ
 • เพื่อ​ทำ​การ​วิจัยตลาด
 • เพื่อ​จุดประสงค์​ใน​การ​วิจัย และ​การ​จัดทำ​ประวัติลูกค้า (รวมถึง​แบบ​ออนไลน์ และ​ทางสังคม) ที่​ทำ​โดย​เรา​เอง และ​โดย​ซัพ​พลาย​เออร์​ที่​เราเลือก
 • เพื่อ​รับรอง​ความ​ปลอดภัย​ของ​อาคาร พนักงาน​และ​ผู้​มา​เยือน รวมถึง​ทรัพย์สิน​และ​ข้อมูล​ที่​อยู่​หรือ​เก็บ​ภายใน​บริเวณ​สถานที่​ของ​บริษัท​เรา และ
 • เพื่อ​ปรับปรุง​การ​ให้บริการของ Volvo ตัวแทน​จำหน่าย ตลอดจน​ผู้​ให้บริการ​อื่น​ที่​เกี่ยวข้อง​ของ​เรา ซึ่ง​รวมถึง​การ​เข้า​ร่วมโปรแกรม Mystery Shopping กับเรา

สำหรับ​การ​ดำเนินการ​ประมวลผล​ส่วน​ใหญ่ ท่าน​จะ​สามารถ​ยุติ​การ​ใช้​งาน​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน​ได้​ด้วย​การ​อัพเดต​การ​กำหนด​ลักษณะ การ​ยกเลิก​บริการ​เฉพาะ​บางอย่าง การ​ยกเลิก​การ​ยินยอม​ให้​ประมวลผล โดย​การ​ติดต่อกับ Volvo Cars ตามที่​อยู่​ที่​ระบุ​ไว้​ในหัวข้อ "ข้อมูล​และ​การเข้าถึง" ด้านล่าง​นี้ หรือ​ตาม​ขั้นตอน​ที่​เราแนะนำ อย่างไร​ก็​ดี​ท่าน​อาจ​ไม่​เลือก​คัด​การ​ประมวลผล​ที่​เกี่ยวกับ​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน​ออก เว้นเสียแต่​ว่า​จะ​เป็น​การ​ปฏิบัติ​ตาม​กฎหมาย​ที่เกี่ยวข้อง:

 • ที่​สัมพันธ์​กับ​การ​ดำเนินการ​รวบรวม​ข้อมูล​บางอย่าง และ​การ​ประมวลผล​เพิ่มเติม​สำหรับ​ข้อมูล​ที่​บันทึก​ไว้ ซึ่ง​เกี่ยวกับ​การ​ปรับปรุง​ความ​ปลอดภัย คุณภาพ และ​ผลิตภัณฑ์​ให้​ดีขึ้น
 • ซึ่ง​เป็น​การ​กระทำ​เพื่อ​ส่ง​ประกาศ​ที่​สำคัญ​ให้​ท่าน​ได้​ทราบ เช่น การ​เปลี่ยนแปลง​ใน​ข้อกำหนด​และ​เงื่อนไข และ​นโยบาย​ของ​เรา หรือ​ใน​กรณี​ที่​มี​การ​เรียก​คืน​ผลิตภัณฑ์ และ
 • ซึ่ง​เป็น​การ​กระทำ​เพื่อให้​เป็นไป​ตาม​ข้อ​ผูกพัน​ตาม​กฎหมาย​ของเรา

การ​เก็บข้อมูล

เรา​จะ​เก็บ​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน​เอาไว้​นาน​เท่าที่​จำเป็น​เพื่อให้​บรรลุ​ตาม​จุดมุ่งหมาย​ที่​แสดง​ไว้​ใน​นโยบาย​นี้ หรือ​ตาม​จุดมุ่งหมาย​ที่​ท่าน​ได้รับ​แจ้งแล้ว ใน​กรณี​นี้​หมายถึง​เมื่อ​ท่าน​ยินยอม​ให้​เรา​ประมวลผล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน เรา​จะ​เก็บ​ข้อมูล​ของ​ท่าน​ไว้​ตามที่​ได้​ให้​ความ​ยินยอม​ไว้ และ/หรือ​จนกว่า​ท่าน​จะ​เพิก​ถอน​ความ​ยินยอม​ของท่าน ถ้า​ท่าน​เพิก​ถอน​ความ​ยินยอม​แล้ว เรา​อาจ​ยัง​เก็บ​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​บางส่วน​เอาไว้​เป็น​ระยะเวลา​หนึ่ง​ตามที่​จำเป็น​เพื่อให้​เป็นไป​ตาม​ข้อ​ผูกพัน​ทาง​กฎหมาย และ​เพื่อ​คุ้มครอง​เรา​จาก​ข้อ​พิพาท​ทาง​กฎหมายด้วย ถ้า​เรา​ไม่ได้​รับ​ความ​ยินยอม​จาก​ท่าน​ให้​ประมวลผล​ข้อมูล ข้อมูล​ดังกล่าว​จะ​ถูก​เก็บ​ไว้​เป็น​ระยะเวลา​ตามที่​กฎหมาย​อนุญาตเท่านั้น โดยทั่วไป​ระยะเวลา​ใน​การ​เก็บ​ข้อมูลคือ 10 ปี​หลังจาก​วัน​สุดท้าย​ที่​ท่าน​ได้​ติดต่อ​กับเรา

คุณภาพ​ของข้อมูล

เมื่อ​เรา​ประมวลผล​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน เรา​จะ​พยายาม​ให้​แน่ใจ​ว่า​ข้อมูล​นั้น​ถูกต้อง และ​เป็น​ปัจจุบัน เรา​จะ​พยายาม​ลบ หรือ​แก้ไข​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ที่​ไม่​ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​สิทธิ​ของ​ท่าน​ที่​จะ​ได้รับ​ทราบ​ว่า​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ที่​เรา​เก็บ​ไว้​จะ​มี​ความถูกต้อง โปรด​ดู​ที่หัวข้อ "ข้อมูล​และ​การเข้าถึง" ด้านล่างนี้

ข้อมูล​และ​การเข้าถึง

เรา​อาจ​จัดเตรียม​ข้อมูล​เฉพาะ​เกี่ยวกับ​การ​ประมวลผล​ของ​เรา​ที่​มี​ต่อ​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน​เอาไว้​ให้​ท่าน​เมื่อ​ทำ​การ​รวบรวม​หรือ​ลงทะเบียน​ข้อมูล​ดังกล่าว ตามที่​ระบุ​ไว้​ในหัวข้อ "ประกาศ" ข้างต้น ท่าน​มี​สิทธิ​ที่​จะ​ร้อง​ขอ และ​ได้รับ​ข้อมูล​ต่อไปนี้​โดย​ไม่​มี​ค่าใช้จ่าย คือ (1) รายละเอียด​ของ​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน​ที่​เรา​นำไปใช้ประมวลผล (2) สถานที่​ที่​ทำ​การ​รวบรวม​ข้อมูล​ส่วนบุคคล (3) จุดมุ่งหมาย​ของ​การ​ประมวลผล และ (4) ผู้รับ​หรือ​กลุ่ม​ของ​ผู้รับ​ข้อมูล​เมื่อ​มี​การ​แบ่งปัน​ข้อมูล​ส่วนบุคคล การ​ร้อง​ขอ​ข้อมูล​ดังกล่าว​ต้อง​ทำ​เป็น​ลาย​ลักษณ์​อักษร​และ​มี​ลายเซ็น​ของ​ท่าน​กำกับ รวมทั้ง​มี​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ชื่อ ที่​อยู่ และ​โดยเฉพาะ​อี​เม​ลแอด​เด​รส​ของ​ท่านด้วย อย่างไร​ก็​ตาม เรา​สงวน​สิทธิ์​ที่​จะ​ปฏิเสธ​คำ​ร้อง​ขอ​ของ​ท่าน ถ้า​คำ​ร้อง​ขอ​นั้น​ซ้ำซ้อน เกิน​สมควร หรือไม่​สามารถ​ทำ​ได้​เนื่องจาก​ข้อมูล​ไม่​เพียงพอ หรือ​ใน​กรณี​ที่​เรา​มี​สิทธิ​ทาง​กฎหมาย​ที่​จะปฏิเสธ นอกจากนี้​ท่าน​ยัง​มี​สิทธิ​ร้อง​ขอให้​เรา​ทำ​การ​แก้ไข บล็อค หรือ​ลบ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ท่าน​ที่​ไม่​ถูกต้องได้ การ​ร้อง​ขอ​จะต้อง​ส่งไป​ยัง​นิติ​บุคคล​ที่​ระบุ​ไว้​ที่​ส่วนท้าย​ของ​เอกสารนี้ การ​ร้อง​ขอ​ของ​ท่าน​จะ​ได้รับ​การ​จัดการ​อย่าง​เหมาะสม​โดยทันที การ​ร้อง​ขอให้​ลบ​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​จะต้อง​เป็นไป​ตาม​ข้อกำหนด​ทาง​กฎหมาย​ที่เกี่ยวข้อง เมื่อ​กฎหมาย​ระบุ​ให้​มี​ค่าธรรมเนียม​การ​จัดการ​สำหรับ​การ​ร้อง​ขอดังกล่าว Volvo Cars อาจ​ดำเนินการ​เรียก​เก็บ​ค่าธรรมเนียมได้ นอกจากนั้น ท่าน​อาจ​สามารถ​เข้าถึง​ภาพรวม​ของ​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ที่​ลูกค้า​ให้​ไว้ซึ่ง Volvo Cars เป็น​ผู้​เก็บ​ไว้ และ​ทำ​การ​แก้ไข​หรือ​อัพเดต​ข้อมูล​ของ​ท่าน​ได้ โดย​การ​ล็อกอิน​เข้า​สู่​บัญชี​ผู้ใช้​พอร์​ทัล​สำหรับ​ผู้บริโภคของ Volvo Cars หรือ​บริการ​ที่​คล้ายคลึง​กัน​ใน​ตลาด​ของท่าน

นอกจาก​สิทธิ​ข้างต้น ถ้า​ท่าน​รู้สึก​ว่า​วิธีการ​ที่​เรา​จัดการ​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน​ไม่​เหมาะสม ท่าน​มี​สิทธิ​ที่​จะ​ยื่น​ข้อ​ร้องเรียน​อย่าง​เป็น​ทางการ​ต่อ​องค์กร​คุ้มครอง​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ที่​เกี่ยวข้องได้ อย่างไร​ก็​ตาม เรา​ขอขอบคุณ​อย่าง​ยิ่ง​ถ้า​ท่าน​จะ​ติดต่อ​เรา​ก่อน​เพื่อให้​เรา​พยายาม​แก้ไข​ปัญหา​ให้ท่าน

การ​รักษา​ความปลอดภัย

Volvo Cars มุ่งมั่น​ที่​จะ​นำ​มาตรการ​ทาง​เทคนิค และ​ทาง​องค์กร​ที่​เหมาะสม​มา​ใช้ เพื่อ​ปกป้อง​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน​จาก​เหตุ​ต่างๆ อัน​ได้แก่ การ​ทำลาย​โดย​ไม่ได้​ตั้งใจ​หรือไม่​ชอบ​ด้วย​กฎหมาย การ​สูญ​หาย​หรือ​การ​เปลี่ยนแปลง​โดย​ไม่ได้​ตั้งใจ การ​เปิดเผย หรือ​เข้าถึง​ข้อมูล​โดย​ไม่ได้​รับ​อนุญาต และ​การ​ประมวลผล​ใน​รูปแบบ​อื่น​ใด​ที่​ไม่​ชอบ​ด้วยกฎหมาย เรา​จะ​ทำ​เพื่อให้​มั่นใจ​ว่า​การ​รักษา​ความ​ปลอดภัย และ​มาตรการ​ที่​นำมาใช้​ปกป้อง​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน​นั้น​มี​ระดับ​ที่​เหมาะสม​ต่อ​ความ​เสี่ยง เมื่อ​ดู​จาก​ลักษณะ​ปกติ​และ​การ​ใช้​งาน​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของท่าน

การ​เปิดเผย​ข้อมูล​ต่อ​บุคคล​ที่สาม

Volvo Cars อาจ​แบ่งปัน​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน ดังนี้

 • ระหว่าง​กลุ่ม​องค์กรของ Volvo Cars
 • ผู้​ให้บริการ​ซ่อม ตัวแทน​จำหน่าย และ​ผู้​ให้บริการ​อื่น ๆ ที่​ได้รับ​อนุญาตของ Volvo Cars เพื่อ​จุดประสงค์​ใน​การ​กระจาย​ข้อเสนอ​เกี่ยวกับ​ผลิตภัณฑ์ และ​บริการ และ​การ​สื่อสาร​อื่นๆ ให้แก่ท่าน
 • คู่​ค้า​ทาง​ธุรกิจ​อื่นๆ เพื่อ​จุดประสงค์​ใน​การ​กระจาย​ข้อเสนอ​เกี่ยวกับ​ผลิตภัณฑ์ และ​บริการ และ​การ​สื่อสาร​อื่น ๆ ให้แก่​ท่าน หรือ​เพื่อ​จุดประสงค์​ด้าน​การ​วิจัย​และพัฒนา
 • เมื่อ​เกี่ยวข้อง​กับ​การ​ขาย หรือ​การ​โอนย้าย​องค์กร​หรือ​ทรัพย์สินของ Volvo Cars
 • ตามที่​กฎหมาย​กำหนด เช่น เมื่อ​เกี่ยวข้อง​กับ​การ​สอบสวน​ของ​รัฐ ข้อ​พิพาท หรือ​การ​ร้อง​ขอ หรือ​กระบวนการ​ทาง​กฎหมาย​อื่น ๆ และ
 • เมื่อ​เรา​เชื่อมั่น​อย่าง​บริสุทธิ์​ใจ​ว่า​การ​เปิดเผย​ข้อมูล​เป็น​เรื่อง​จำเป็น​ที่​จะ​ช่วย​ปกป้อง​สิทธิ​ของ​เรา เช่น เพื่อ​ทำ​การ​ตรวจสอบ​การ​ละเมิด​ข้อกำหนด​และ​เงื่อนไข​ที่​อาจ​เกิดขึ้น หรือ​เพื่อ​ตรวจหา ป้องกัน หรือ​เปิดเผย​การ​ฉ้อโกง หรือ​ปัญหา​เกี่ยวกับ​การ​รักษา​ความ​ปลอดภัย​อื่น ๆ

ตามที่​กำหนด​ไว้​ใน​ระเบียบ​บังคับ​ทั่วไป องค์กรของ Volvo Cars ซึ่ง​ทำ​หน้าที่​ควบคุม​ข้อมูล​สำหรับ​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน จะ​เปิดเผย​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน​ต่อ​บุคคล​ที่​สาม​ได้​เมื่อ​ท่าน​ได้​ให้​ความ​ยินยอม​ไว้​แล้วเท่านั้น แต่​อย่างไร​ก็​ตาม เรา​อาจ​แบ่งปัน​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน​โดย​ไม่​ต้อง​มี​ความ​ยินยอม​จาก​ท่าน​ได้ เว้น​แต่​เมื่อ​เรา​พิจารณา​แล้ว​ว่า​ต้อง​ได้รับ​ความ​ยินยอม​จาก​ท่าน​เป็น​ราย​กรณี​ไป หรือ​กฎหมาย​กำหนด​ไว้​ว่า​ต้อง​ได้รับ​ความ​ยินยอม​จาก​ท่าน​ก่อน ใน​สถานการณ์ต่อไปนี้:

 • สถานการณ์​ซึ่ง​กฎหมาย​กำหนดให้​ต้อง​มี​การ​เปิดเผย​ข้อมูล และ
 • สถานการณ์​ซึ่ง​จำเป็นต้อง​มี​การ​เปิดเผย​ข้อมูล​เพื่อ​จุดมุ่งหมาย​ด้าน​ประโยชน์​โดย​ชอบ​ด้วย​กฎหมายตามที่ Volvo Cars มุ่งหวัง (เช่น เพื่อ​ปกป้อง​สิทธิ​ตาม​กฎหมาย ตามที่​อธิบาย​ไว้​ก่อน​หน้านี้)

โปรด​ทราบ​ว่า ใน​บาง​สถานการณ์​ข้างต้น​มี​การ​ส่ง​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​บางส่วน​ออก​นอก​ประเทศไทย เรา​ได้​ใช้​ความ​ระมัดระวัง​เพื่อให้​การ​ส่ง​ข้อมูล​ไป​ต่างประเทศ​นั้น​จำกัด​อยู่​เพียง​แค่​เท่าที่​จำเป็น หรือ​เฉพาะ​ข้อมูล​ที่​ไม่​สามารถ​ระบุ​ตัวตน​ของ​ท่าน​ได้​โดยตรง และ​จะ​ก่อให้เกิด​ความ​เสี่ยง​ต่ำ​ใน​กรณี​ที่​มี​การ​เปิดเผย​โดย​ไม่ได้​รับอนุญาต

การ​ประมวลผล​ข้อมูล​ใน​นาม​ของเรา

เรา​เข้มงวด​ต่อ​การ​เข้าถึง​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน​โดย​ซัพ​พลาย​เออร์ และ​พนักงานของ Volvo Cars ผู้​ที่​จำเป็นต้อง​ใช้​ข้อมูล​นี้​เพื่อ​ประมวลผล​ใน​นาม​ของ​เรา และ​ผู้​ที่​มี​หน้าที่​ต้อง​รักษา​ความลับ​และ​ความ​ปลอดภัย​ให้กับ​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน​ตามสัญญา เรา​ตั้งใจ​เลือก​ออป​ชัน​สำหรับ​บริการ​การ​ประมวลผล​ข้อมูล ซึ่ง​จะ​รักษา​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ให้​ปลอดภัย​จาก​บุคคล​ที่​สาม​ได้​ดีที่สุด กิจกรรม​การ​ประมวลผล​เหล่านี้​อาจ​ดำเนินการ​ภายนอก​ประเทศ​ไทย ภายใต้​พื้นฐาน​ตาม​กฎหมาย​โดย​เฉพาะที่​กำหนด​ไว้​โดย​กฎหมายระดับประเทศ

การตลาด

เรา​จะ​ไม่​ขาย หรือ​แลกเปลี่ยน​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน​กับ​บุคคล​ที่​สาม เว้น​แต่​จะ​ได้รับ​ความ​ยินยอม​จาก​ท่าน​ให้​ทำได้ เรา​จะ​ไม่​แบ่งปัน​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​ท่าน​กับ​บุคคล​ที่​สาม​เพื่อ​จุดประสงค์​ทาง​การตลาด เว้น​แต่​จะ​ได้รับ​ความ​ยินยอม​จาก​ท่าน​ให้​ทำ​การ​เปิดเผย​ดังกล่าวได้ ถ้า​ท่าน​ได้​ให้​ความ​ยินยอม​เอาไว้​แต่​ต้องการ​หยุด​รับ​ข่าวสาร​การตลาด​จาก​บุคคล​ที่​สาม กรุณา​ติดต่อ​กับ​บุคคล​ที่​สาม​ผู้​ส่ง​ข่าวสาร​ดังกล่าวโดยตรง เรา​อาจ​จัดเตรียม​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ผลิตภัณฑ์ บริการ อี​เวนท์​ใหม่ๆ หรือ​กิจกรรม​การตลาด​ที่​คล้ายกัน​นี้​ไว้​ให้แก่ท่าน ถ้า​ท่าน​ต้องการ​ยกเลิก​การ​เป็น​สมาชิก​อี​เม​ลจด​หมาย​ข่าว หรือ​การ​สื่อสาร​ที่​คล้ายกัน​นี้ กรุณา​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ใน​ส่วน​ของ​การ​สื่อสาร​ที่เกี่ยวข้อง ท่าน​ยัง​อาจ​สามารถ​ใช้​บัญชี​ผู้ใช้​พอร์​ทัล​สำหรับ​ผู้บริโภคของ Volvo Cars หรือ​บริการ​ที่​คล้ายคลึง​กัน​ที่​นำเสนอ​ให้​ใน​ตลาด​ใน​ท้องถิ่น​ของ​ท่าน เพื่อ​เลือก​ที่​จะ​ยกเลิก​การ​ติดต่อจาก Volvo Cars บาง​ประเภท และ​เพื่อ​เปลี่ยนแปลง​การ​กำหนดค่าที่​ต้องการ​ที่​ให้​ไว้​ก่อน​หน้า​นี้​ได้​อีกด้วย

เว็บไซต์​และคุกกี้

โดยทั่วไป​แล้ว ท่าน​สามารถ​เยี่ยม​ชม​เว็บของ Volvo Cars ได้​โดย​ไม่​จำเป็นต้อง​แจ้ง​ว่า​ท่าน​เป็น​ใคร หรือไม่​จำเป็นต้อง​เปิดเผย​ข้อมูล​ใดๆ เกี่ยวกับ​ตัวท่าน อย่างไร​ก็​ตาม ใน​การ​ให้บริการ​หรือ​ข้อเสนอ​บางอย่าง โดย​ปกติ​แล้ว เรา​จะ​เป็น​ต้อง​ให้​ท่าน​ลงทะเบียน​ด้วย​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​บางอย่าง เช่น ชื่อ​และ​ที่​อยู่​อี​เม​ลของ​ท่าน เป็นต้น แม้แต่​ก่อน​หน้า​การ​ลงทะเบียน​นั้น เรา​อาจ​รวบรวม​ข้อมูล​แบบ​ไม่​ระบุตัวตน (โดย​ใช้คุกกี้) เกี่ยวกับ​ลักษณะ​ที่​ท่าน​ใช้​เว็บไซต์​ของ​เราได้ ข้อมูล​นี้​จะ​ช่วย​ให้​เรา​สามารถ​ปรับปรุง​เว็บไซต์​หรือ​การตลาด​ของ​เรา​ให้​ดี​ขึ้นได้ เว็บไซต์ของ Volvo Cars แต่​ละ​เว็บ​ที่​เปิด​ให้​ลูกค้า​ของ​เรา​เข้า​ชม​นั้น จะ​มี​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​การ​ใช้​งาน​คุกกี้​ของเรา สำหรับ​บาง​ประเทศ​ยัง​อาจ​มี​ขั้นตอน​ออนไลน์​สำหรับ​การ​ยอมรับ หรือ​ปฏิเสธ​คุกกี้ด้วย สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​การ​ใช้​คุกกี้​ของ​เรา โปรด​ตรวจสอบ​ข้อมูล​ใน​ท้องถิ่น​เกี่ยวกับ​การ​ใช้​คุกกี้​ที่​เผยแพร่​สำหรับ​ประเทศ​ของ​ท่านใน www.volvocars.com

การเปลี่ยนแปลง

Volvo Cars ขอ​สงวน​สิทธิ​ที่​จะ​แก้ไข​นโยบายนี้ วันที่​ของ​การ​แก้ไข​ครั้ง​ล่าสุด​จะ​แสดง​ไว้​ที่​ส่วนท้าย​ของ​เอกสารนี้

รายละเอียด​สำหรับ​การติดต่อ

ใน​การ​ใช้​สิทธิ์​ของ​ท่าน​เพื่อที่จะ​ขอรับ​ข้อมูล​หรือ​เข้าถึง​ข้อมูล​ของ​ท่าน โปรด​ใช้​รายละเอียด​การ​ติดต่อดังต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่​คุ้มครอง​ข้อมูล​ส่วนบุคคล บริษัท วอล​โว่ คาร์ ประเทศ​ไทย จำกัด 622 ชั้น 14/2-5 อาคารเอ็ม​โพ​เรี่ยม ทาว​เวอร์ ถนน​สุขุมวิท แขวง​คลอง​ตัน เขต​คลองเตย กรุงเทพ 10110 หรือ​ติดต่อ​เจ้าหน้าที่​คุ้มครอง​ข้อมูล​ส่วน​บุคคล​ของ​เรา​ใน​ประเทศ​ไทย​ที่​อี​เม​ลแอด​เดรส DPOTHAI@volvocars.com

เวอร์ชัน

นโยบาย​นี้​ได้รับ​การ​เผยแพร่เมื่อ 1/02/2567