สัญลักษณ์​ของระบบ Start/Stop เปลี่ยนแปลงไป

สัญลักษณ์​ของระบบ Start/Stop เปลี่ยนแปลงไป

ฟังก์ชัน Start/Stop จะ​ดับ​เครื่องยนต์​ชั่วคราว​เมื่อ​รถ​หยุด​นิ่ง และ​สตาร์ท​เครื่องยนต์​ขึ้น​อีก​ครั้ง​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อจำเป็น

ก่อน​หน้า​นี้​จะ​มี​การ​แสดง​ข้อความ​ขึ้น​บน​มาตร​วัด​ความเร็ว​เมื่อ​ฟังก์ชัน​นี้​พร้อม​ใช้งาน ข้อความ​นี้​ได้​ถูก​แทนที่​ด้วย​สัญลักษณ์​ต่อไปนี้​เมื่อ​ฟังก์ชัน​นี้​พร้อม​ใช้งาน:

19w17 - Support site - Symbol Stop/Start inactive

สีขาว - แสดง​ขึ้น​บน​มาตร​วัด​ความเร็ว​เมื่อ​ฟังก์ชัน​นี้​พร้อม​ใช้งาน

19w17 - Support site - Symbol Stop/Start active

สีเขียว - แสดง​ขึ้น​บน​มาตร​วัด​ความเร็ว​เมื่อ​ฟังก์ชัน​นี้​ทำงาน​อยู่ และ​ได้​ทำ​การ​ดับ​เครื่องยนต์​โดยอัตโนมัติ

19w17 - Support site - Symbol Stop/Start not available

สีเทา - ไม่​สามารถ​ใช้​ฟังก์ชัน​นี้​ได้​เมื่อ​มี​ขีด​ทับ​บน​สัญลักษณ์​และ​สัญลักษณ์​เป็น​สีเทา

ถ้า​ไม่​มี​สัญลักษณ์​ใดๆ แสดง​ว่า​ฟังก์ชัน​นี้​ถูก​ปิด​ใช้​งานไว้

19w17 - Support site - Start Stop in circle symbol in gauge

ฟังก์ชัน​ทำงาน​อยู่ และ​มี​การ​ดับ​เครื่องยนต์​โดยอัตโนมัติ

รุ่นรถ/รุ่นปี

S90, V90 และ V90 Cross Country รุ่นปี 2017 และ​หลังจากนั้น

XC40 และ XC60 รุ่นปี 2018 และ​หลังจากนั้น

V60 และ V60 Cross Country รุ่นปี 2019 และ​หลังจากนั้น

S60 รุ่นปี 2020 และ​หลังจากนั้น

ช่วง​ของ​รุ่น​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด

บทความใช้ได้กับ

รุ่นรถ/รุ่นปี

S90, V90 และ V90 Cross Country รุ่นปี 2017 และ​หลังจากนั้น

XC40 และ XC60 รุ่นปี 2018 และ​หลังจากนั้น

V60 และ V60 Cross Country รุ่นปี 2019 และ​หลังจากนั้น

S60 รุ่นปี 2020 และ​หลังจากนั้น

ช่วง​ของ​รุ่น​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด

Listed under topics

การ​บำรุงรักษา​และ​การบริการ ใช้​รถ​ของท่าน

ช่วยเราโดยการให้คะแนนบทความนี้

Thank you for your feedback.

DCS Thanks Description