ขั้นตอน​ใหม่​สำหรับ​การ​เปลี่ยน​ใบ​ปัด​น้ำฝนด้านหลัง

ขั้นตอน​ใหม่​สำหรับ​การ​เปลี่ยน​ใบ​ปัด​น้ำฝนด้านหลัง

ถ้า​ท่าน​นำ​รถ​ของ​ท่าน​เข้า​รับ​บริการ และ​ช่าง​เทคนิค​ฝ่าย​บริการ​ได้​เปลี่ยน​ก้าน​ปัด​น้ำฝน​สำหรับ​ที่​ปัด​น้ำฝน​กระจก​หลัง ขั้นตอน​การ​เปลี่ยน​ที่​ปัด​น้ำฝน​จะ​แตกต่าง​ไป​จากเดิม

การ​เปลี่ยน​ใบ​ปัด​น้ำฝนด้านหลัง

ถ้า​ช่าง​เทคนิค​ฝ่าย​บริการ​ได้​เปลี่ยน​ก้าน​ปัด​น้ำฝน​ใน​ระหว่าง​ที่​ท่าน​นำ​รถ​เข้า​รับ​บริการ ให้​ปฏิบัติ​ตาม​ขั้นตอน​ด้านล่าง​นี้​ใน​การ​เปลี่ยน​ใบ​ปัด​น้ำฝน​สำหรับ​กระจกหลังใช้สำหรับ V60, V60CC และ V60H ที่​ผลิตก่อน 15w26 เมื่อ​มี​การ​เปลี่ยน​ก้าน​ปัด​น้ำฝน​ใน​ระหว่าง​ที่​นำ​รถ​เข้า​รับบริการ

16w26 - Support site - P3/P4 - Back Windshield Wiper

ใช้​หัว​แม่​มือ​กด​ที่​ลูกศร​เพื่อ​ปลด​ใบ​ปัดน้ำฝน

พับ​ก้าน​ปัด​น้ำฝน​ออกไป​ทางด้านนอก

เอียง​ใบ​ปัด​น้ำฝน​ออก​จาก​ก้าน​ปัด​น้ำฝนเล็กน้อย

จับ​รอบๆ ก้าน​ปัด​น้ำฝน​แล้ว​ใช้​นิ้วหัวแม่มือ​ใน​การ​ดัน​ใบ​ปัด​น้ำฝน​ไป​ทางด้านหน้า (ที่ลูกศร) เพื่อ​ปลด​และ​ถอด​ใบ​ปัด​น้ำฝนออก

ดัน​ใบ​ปัด​น้ำฝน​ชุด​ใหม่​เข้าที่ ตรวจสอบ​ว่า​ได้​ยึดแน่นแล้ว

พับ​ก้าน​ปัด​น้ำฝน​กลับ​ลงมา

รุ่นรถ/รุ่นปี

V60, V60 Cross Country และ V60H ที่​ผลิตก่อน 15w26 เมื่อ​มี​การ​เปลี่ยน​ก้าน​ปัด​น้ำฝน​ใน​ระหว่าง​ที่​นำ​รถ​เข้า​รับบริการ

บทความใช้ได้กับ

รุ่นรถ/รุ่นปี

V60, V60 Cross Country และ V60H ที่​ผลิตก่อน 15w26 เมื่อ​มี​การ​เปลี่ยน​ก้าน​ปัด​น้ำฝน​ใน​ระหว่าง​ที่​นำ​รถ​เข้า​รับบริการ

Listed under topics

การ​บำรุงรักษา​และ​การบริการ ใช้​รถ​ของท่าน

ช่วยเราโดยการให้คะแนนบทความนี้

Thank you for your feedback.

DCS Thanks Description