การ​จอด​รถ​แนวขนาน​กับ​ถนนด้วย Park Assist Pilot

การ​จอด​รถ​แนวขนาน​กับ​ถนนด้วย Park Assist Pilot

ท่าน​สามารถ​รับ​ความ​ช่วยเหลือ​ใน​การ​จอด​รถ​แนวขนาน​กับ​ถนน​ได้​โดย​ใช้​ออปชั่นพิเศษ Park Assist Pilot ที่นี่​จะ​มี​ข้อมูล​และ​วิดีโอ​สอน​การ​ใช้​งาน​ที่​จะ​อธิบาย​วิธีใช้​ฟังก์ชันนี้

การ​จอด​รถ​แนวขนาน​กับ​ถนนด้วย Park Assist Pilot

Park Assist Pilot ตัวเลือก เป็น​ระบบ​สนับสนุน​คนขับ​ที่​สามารถ​ช่วย​ท่าน​เมื่อ​จอด​รถ​แนวขนาน​กับ​ถนนได้

Park Assist Pilot, การ​จอด​รถแนวขนาน

รูปลักษณ์​ของ​การ​ตั้ง​ค่า​และ​ตัวเลือก​ออปชั่น​เมนู​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป ทั้งนี้​ขึ้นอยู่​กับเวอร์​ชั่น​ของ​ซอฟต์แวร์​และ​การ​ตั้ง​ค่าภาษา

การ​ค้นหา​และ​ตรวจสอบ​ช่อง​จอดรถ

17w26 - P5 - Support site - Park Assist Pilot  - search for parallel parking - principle

เมื่อ​ท่าน​ไป​ถึง​ถนน​ที่​ท่าน​ต้องการ​จอด​แล้ว ให้​ลด​ความเร็ว​ลง​และ​แตะที่ Park In ใน​มุมมอง​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ของ​จอแสดงผล​ส่วนกลาง หรือ​ปุ่ม​ที่​เทียบเท่า​กัน​ใน​มุมมองกล้อง

ระบบ​จะ​ค้นหา​ช่อง​จอด​รถ​ที่เหมาะสม ขับ​ต่อไป​ตาม​ถนน​ที่​ท่าน​ต้องการจอด ขับ​ด้วย​ความเร็ว​ไม่เกิน 30 กม./ชม. (20 ไมล์​ต่อชั่วโมง) และ​เป็น​ระยะ​ไม่เกิน 1.5 ม. จาก​รถ​คัน​อื่น​ที่​จอด​อยู่​ข้างถนน

เมื่อ​ระบบ​แจ้ง​บน​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​ว่า​พบ​ช่อง​จอด​รถ​ที่​เหมาะสม​แล้ว ให้​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​บน​หน้าจอ และ​เตรียม​ตัว​หยุด​รถในทันที

เลือก Parallel parking บน​หน้าต่าง​แบบ​ผุด​ขึ้น​ที่​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​ส่วนกลาง และ​ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​พวงมาลัย​สามารถ​หมุน​ได้​อย่าง​อิสระ แล้ว​เข้า​เกียร์​ถอยหลัง

การ​ตั้ง​ค่า​เริ่มต้นสำหรับ Park Assist Pilot คือ การ​ค้นหา​ช่อง​จอด​รถ​ทางด้าน​ผู้โดยสาร​ของรถ ใน​การ​ค้นหา​ที่​จอด​รถ​ทางด้าน​คนขับ ให้​เปิด​ไฟ​เลี้ยว​ด้าน​คนขับ​ในขณะ​ที่​การ​ค้นหา​ช่อง​จอด​รถ​กำลัง​ดำเนินอยู่

การ​ถอย​หลัง​เข้า​ช่อง​จอดรถ

17w26 - P5 - Support site - Park Assist Pilot - parallel reversing - principle

เมื่อ​เข้า​เกียร์​ถอย​หลัง​แล้ว ให้​ตรวจสอบ​ว่า​ไม่​มี​สิ่ง​กีด​ขวาง​ใดๆ ที่​ด้านหลัง​และ​ใน​บริเวณ​รอบตัวรถ

ถอย​หลัง​เข้า​ช่อง​จอด​รถช้าๆ ขับ​ด้วย​ความเร็ว​ไม่เกิน 7 กม./ชม. (4 ไมล์​ต่อชั่วโมง) และ​ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​พวงมาลัย​สามารถ​หมุน​ได้​อย่างอิสระ คอย​ตรวจสอบ​ด้านหลัง​และ​บริเวณ​รอบตัว​รถ​อย่าง​ระมัดระวัง​อยู่​ตลอดเวลา​ในขณะ​ที่​ถอย​หลัง เพื่อ​ดู​ว่า​มี​สิ่ง​กีด​ขวาง​หรือไม่ หรือ​มี​สิ่ง​กีด​ขวาง​ที่​เซ็นเซอร์​ตรวจ​ไม่​พบหรือไม่ เตรียมพร้อม​สำหรับ​เบรกรถ​ใน​กรณี​ที่​จำเป็น​อยู่ตลอดเวลา

หยุด​รถ​ให้​สนิท​เมื่อ​ข้อความ​แนะนำ​ให้​หยุด​รถ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​พวงมาลัย​สามารถ​หมุน​ได้​อย่าง​อิสระ​ในขณะที่ Park Assist Pilot กำลัง​ช่วย​บังคับ​รถอยู่ รอ​จนกระทั่ง​การ​หมุน​ของ​พวงมาลัย​หยุด​ลง​ก่อนที่​ท่าน​จะ​เริ่ม​ขับ​เดินหน้า​หรือ​ถอยหลัง เตรียมพร้อม​ใน​การ​เข้า​ควบคุม​การ​บังคับ​เลี้ยว​ใน​กรณีจำเป็น

การ​จัด​ตำแหน่ง​ของ​รถ​ใน​ช่อง​จอดรถ

17w26 - P5 - Support site - Park Assist Pilot  - parallel positioning - princible

รอ​จนกระทั่ง​การ​หมุน​ของ​พวงมาลัย​หยุด​ลง​เสียก่อน จากนั้น​จึง​ขับ​รถ​ตาม​คำแนะนำ​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​บน​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​ต่อไป และ​เตรียม​ตัว​หยุด​รถ และ/หรือ ถอย​หลัง​เมื่อ​มี​คำแนะนำ​ให้​ดำเนินการเหล่านี้ โปรด​ระลึก​อยู่​เสมอ​ว่า​จะต้อง​คอย​ตรวจสอบ​บริเวณ​รอบตัว​รถ​อย่าง​ระมัดระวัง​อยู่ตลอดเวลา

เมื่อ​ฟังก์ชัน​ได้​คำนวณ​ว่า​การ​จอด​รถ​สิ้นสุด​ลง​แล้ว ฟังก์ชัน​จะ​หยุด​การ​ทำงาน​โดยอัตโนมัติ ถ้า​จำเป็น ให้​เลื่อน​รถ​เพื่อ​ปรับ​ตำแหน่ง​ของ​รถ​ด้วย​ตัว​ท่าน​เอง​ตาม​วิจารณญาณ​ของท่าน ใน​ฐานะ​ของ​คนขับ ท่าน​จะ​เป็น​ผู้​ตัดสินใจ​ว่า​การ​จอด​รถ​ถูกต้อง​เหมาะสม​แล้วหรือไม่ ใน​ฐานะ​ของ​คนขับ ท่าน​เป็น​ผู้รับผิดชอบ​ใน​การ​จอด​รถ​อย่าง​ปลอดภัยเสมอ

Park Assist Pilot เป็น​เพียง​ระบบ​ช่วย​เสริม​การ​ทำงาน​เท่านั้น ซึ่ง​ไม่​สามารถ​รับมือ​กับ​สถานการณ์​บางอย่าง​ใน​สภาพ​การ​ทำงาน​บาง​สภาพได้ คนขับ​ต้อง​เป็น​ผู้รับผิดชอบ​ใน​ส่วนของ:

  • การ​เฝ้า​จับ​ตา​ดู​รอบๆ รถ​อย่างใกล้ชิด
  • การ​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ใน​จอแสดงผลส่วนกลาง
  • การ​เลือก​เกียร์​ที่ถูกต้อง
  • การ​ควบคุม​และ​การ​รักษา​ระดับ​ความเร็ว​ที่ปลอดภัย
  • การ​เบรก​และ​หยุดรถ

โปรด​ทราบว่า Park Assist Pilot จะ​ไม่​สามารถ​ทำงาน​ได้​เมื่อ​มี​รถ​พ่วง​เชื่อมต่อ​อยู่​กับรถ

ฟังก์ชั่น​ที่​อธิบาย​เป็น​เพียง​ระบบ​ช่วย​เสริม​การ​ทำงาน​เท่านั้น ซึ่ง​ไม่​สามารถ​รับมือ​กับ​สถานการณ์​บางอย่าง​ใน​สภาพ​การ​ทำงาน​บาง​สภาพได้

คนขับ​จะต้อง​มี​สติ​อยู่​ตลอดเวลา​เพื่อให้​มั่นใจ​ว่า สามารถ​ขับ​รถ​ได้​อย่าง​ปลอดภัย รวมทั้ง​ต้อง​ปฏิบัติ​ตาม​กฎหมาย​และ​ข้อบังคับ​ด้านการจราจร

สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม​โดย​ละเอียด โปรด​ดู​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของรถ

รุ่นรถ/รุ่นปี

XC90 และ XC90 Twin Engine รุ่นปี 2016 และ​หลังจากนั้น

S90, V90 และ V90 Cross Country รุ่นปี 2017 และ​หลังจากนั้น

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine และ S90 Twin Engine รุ่นปี 2018 และ​หลังจากนั้น

V60, V60 Twin Engine และ V60 Cross Country รุ่นปี 2019 และ​หลังจากนั้น

S60 และ S60 Twin Engine รุ่นปี 2020 และ​หลังจากนั้น

ช่วง​ของ​รุ่น​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด

บทความใช้ได้กับ

รุ่นรถ/รุ่นปี

XC90 และ XC90 Twin Engine รุ่นปี 2016 และ​หลังจากนั้น

S90, V90 และ V90 Cross Country รุ่นปี 2017 และ​หลังจากนั้น

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine และ S90 Twin Engine รุ่นปี 2018 และ​หลังจากนั้น

V60, V60 Twin Engine และ V60 Cross Country รุ่นปี 2019 และ​หลังจากนั้น

S60 และ S60 Twin Engine รุ่นปี 2020 และ​หลังจากนั้น

ช่วง​ของ​รุ่น​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด

Listed under topics

ใช้​รถ​ของท่าน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Park Assist Pilot การ​จอด​แบบ​เข้า​ซองด้วย Park Assist Pilot การ​ขับ​ออก​จาก​ช่อง​จอด​รถ​แนวขนาน​กับ​ถนนด้วย Park Assist Pilot

ช่วยเราโดยการให้คะแนนบทความนี้

Thank you for your feedback.

DCS Thanks Description