IntelliSafe - ระบบ​สนับสนุน​คนขับ​และ​ความปลอดภัย

IntelliSafe - ระบบ​สนับสนุน​คนขับ​และ​ความปลอดภัย

IntelliSafe คือ แนวคิด Volvo Cars เกี่ยวกับ​ความ​ปลอดภัย​ของ​รถ​ซึ่ง​ประกอบด้วย​ฟังก์ชั่น​การ​ทำงาน​จำนวน​หนึ่ง​ที่​สามารถ​ช่วย​ท่าน​ใน​สถานการณ์​การ​ขับ​ขี่​ต่างๆ ทั้ง​ใน​แบบ​แอค​ทีฟ​หรือ​พาสซีฟ ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชัน​จะ​ช่วย​ท่าน​ใน​การ​รักษา​ระยะห่าง​ตาม​ช่วงเวลา​จาก​รถ​ที่​อยู่​ด้านหน้าท่าน​, ป้องกัน​การ​ชน​โดย​การ​เตือน​และ​การ​เบรกรถ หรือ​ช่วย​ท่าน​ใน​การ​จอดรถ

IntelliSafe - ระบบสนับสนุน

IntelliSafe จะ​รวม​เอา​ฟังก์ชั่น​สนับสนุน​ที่​สามารถ​ช่วย​ให้​ท่าน​ขับ​รถ​ของ​ท่าน​ได้​อย่าง​ปลอดภัย​มากขึ้น ด้านล่าง​นี้​เป็น​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ฟังก์ชัน​การ​สนับสนุน​คนขับ​ที่​วอล​โว่​มีให้

ฟังก์ชั่น​การ​ทำงาน​ต่างๆ จะ​อธิบาย​ไว้​โดย​ย่อ​ที่​ด้านล่างนี้ สำหรับ​รายละเอียด​เพิ่มเติม​และ​การ​เตือน​ที่​สำคัญ โปรด​ดู​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​สำหรับ​รุ่น​รถ​ของท่าน

ฟังก์ชั่น​ของ​รถ​บาง​ฟังก์ชั่น​ได้รับ​การ​ติดตั้ง​ไว้​เป็น​อุปกรณ์​มาตรฐาน ในขณะ​ที่​บาง​ฟังก์ชั่น​เป็น​ออปชั่นพิเศษ ซึ่ง​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​ตาม​ตลาด รุ่น​ปี และ​รุ่นรถ

Pilot Assist

Pilot Assist สามารถ​ช่วย​ให้​ท่าน​ขับ​รถ​อยู่​ระหว่าง​แนว​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ และ​รักษา​ความเร็ว​คงที่​เพื่อ​รักษา​ช่วงเวลา​จนถึง​รถ​คัน​หน้า​ที่ตั้ง​ค่า​ไว้ล่วงหน้า

16w06 - Support site - Intelli Pilot Assist

Pilot Assist บางครั้ง​จะ​สามารถ​ช่วย​ให้​ท่าน​ขับ​รถ​ของ​ท่าน​อยู่​ระหว่าง​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถได้

Blind Spot Information

ฟังก์ชั่น Blind Spot InformationBLISได้รับ​การ​ออกแบบ​ขึ้นมา​เพื่อ​ช่วย​ให้​ท่าน​สามารถ​ตรวจจับ​รถ​ที่​อยู่​เยื้อง​ไป​ทางด้านหลัง​และ​ทาง​ด้านข้าง​ของ​รถ​ของ​ท่าน เพื่อให้​ความ​ช่วยเหลือ​เมื่อ​ขับ​รถ​ใน​สภาพ​การจราจร​หนาแน่น​บน​ถนน​ที่​มี​ช่องทางเดิน​รถ​ใน​ทิศทาง​เดียวกัน​หลายช่อง

Cross Traffic Alert

Cross Traffic Alert (CTA) สามารถ​เตือน​ให้​ท่าน​ทราบ​ว่า​มี​การจราจร​ตัด​ผ่าน​ในขณะ​ที่​ท่าน​กำลัง​ถอยรถ CTA เป็น​ส่วน​เสริมของ Blind Spot Information (BLIS)สำหรับ XC40 รุ่นปี 2018 และ​หลังจากนั้น CTA จะ​มี​ฟังก์ชัน​การ​เบรก​อัตโนมัติ​รวมอยู่​ด้วย สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม โปรด​ดู​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ของท่าน

Park Assist

ระบบ​ช่วย​จอด​รถ​สามารถ​ช่วย​ให้​ท่าน​จอด​รถ​ใน​ที่​แคบ​ได้​โดย​แสดง​ระยะห่าง​จาก​สิ่ง​กีด​ขวาง พร้อม​กับ​ส่ง​สัญญาณเสียง​เตือน​ร่วมกับ​ภาพกราฟิก​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

ระบบ​นำ​สำหรับ​การ​จอดรถ (Park Assist Pilot)

ระบบ​นำ​สำหรับ​การ​จอดรถ (Park Assist Pilot, PAP) สามารถ​ช่วยเหลือ​ท่าน​ใน​บาง​กรณี​เพื่อ​จอด​รถ​ใน​หรือ​ขับ​รถ​ออก​จาก​ที่​จอด​โดย​จะ​ช่วยเหลือ​ท่าน​ด้วย​การ​บังคับ​เลี้ยว​รถ​เพื่อ​เข้า​สู่​หรือ​ออก​จาก​พื้นที่​จอดรถ

กล้อง​ช่วยจอด

กล้อง​ช่วย​จอด​สามารถ​ช่วยเหลือ​ท่าน​ขณะ​จอด​รถ​ใน​ที่​แคบ​โดย​แสดง​ระยะห่าง​จาก​สิ่ง​กีด​ขวาง พร้อม​ภาพ​จาก​กล้อง​และ​ภาพกราฟิก​ใน​จอแสดงผลส่วนกลาง

ข้อมูล​ป้าย​บนถนน

ฟังก์ชั่น​ข้อมูล​ป้าย​บนถนน (Road Sign Information - RSI) สามารถ​ช่วย​ให้​ท่าน​สังเกต​ป้าย​จำกัด​ความเร็ว​และ​ป้าย​ห้าม​ต่างๆ ที่​ท่าน​ขับ​รถ​ผ่านได้

ระบบ​ควบคุม​เสถียรภาพ​แบบอิเล็กทรอนิกส์

ระบบ​ควบคุม​เสถียรภาพ​แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Stability Control, ESC) สามารถ​ช่วย​ป้องกัน​การ​ลื่น​ไถล​และ​ช่วย​ให้​การ​เกาะ​ยึด​ถนน​ของ​รถ​ดี​ขึ้น โดย​ประกอบด้วย​ฟังก์ชั่น​ย่อย​ต่างๆ ดังต่อไปนี้:

 • ระบบ​ควบคุมเสถียรภาพ

  หรือ​รู้จัก​ใน​ชื่อ​ระบบ​ควบคุม​การ​ส่าย​แบบ​แอ็คทีฟ

 • ระบบ​ควบคุม​การ​หมุน​ฟรี​และ​ระบบ​ควบคุม​การ​ยึด​เกาะถนน
 • ระบบ​ควบคุม​การ​ฉุด​ลาก​ของเครื่องยนต์
 • ระบบ​ช่วย​ควบคุม​การ​ทรง​ตัว​ของ​รถพ่วง

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​พร้อม​การ​ปรับ​ความเร็วอัตโนมัติ

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​แบบ​ปรับอัตโนมัติ (Adaptive Cruise Control, ACC) สามารถ​ช่วย​ให้​ท่าน​รักษา​ความเร็ว​คงที่​ค่า​หนึ่ง พร้อม​กับ​รักษา​ช่วงเวลา​จนถึง​รถ​คัน​หน้า​ที่ตั้ง​ค่า​ไว้​ล่วงหน้าได้

ตัว​จำกัดความเร็ว

ตัว​จำกัดความเร็ว (Speed Limiter - SL) ถือ​ได้​ว่า​เป็น​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​ในขณะ​ถอย​หลัง โดย​ที่​ท่าน​จะ​ใช้​คันเร่ง​ใน​การ​ควบคุม​ความเร็ว แต่​ตัว​จำกัด​ความเร็ว​จะ​ป้องกัน​ไม่ให้​ท่าน​ใช้​ความเร็ว​สูง​กว่า​ความเร็ว​ที่ตั้ง​ค่า​ไว้​ล่วงหน้า​โดย​ไม่ตั้งใจ

ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่

ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่ (Cruise Control, CC) สามารถ​ช่วย​ให้​ท่าน​รักษา​ความเร็ว​คงที่ ส่งผล​ให้​รู้สึก​ผ่อน​คลาย​มาก​ยิ่งขึ้น​ใน​การ​ขับ​รถ​ทางไกล​บน​ถนน​ทาง​ด่วน และ​บน​ถนน​ใหญ่​ที่​เป็น​ทางตรง​ใน​สภาพ​การจราจร​ที่คล่องตัว

Rear Collision Warning

Rear Collision Warning (RCW) คือ ระบบ​ที่​ช่วย​ให้​ท่าน​สามารถ​หลีกเลี่ยง​การ​ชน​กับ​รถยนต์​ที่​เข้า​มา​ใกล้​จาก​ด้านหลังได้

Driver Alert Control

Driver Alert Control, DAC คือ​ฟังก์ชั่น​หนึ่ง​ที่​ได้รับ​การ​ออกแบบ​มา​เพื่อ​ดึง​ความ​สนใจ​ของ​คนขับ ถ้า​คนขับ​เริ่ม​ขับ​รถ​ใน​ลักษณะ​ที่​ผิดปกติ เช่น อาจ​เนื่องจาก​มี​สิ่งรบกวน​สมาธิ หรือ​เริ่ม​มี​อาการ​ง่วง​นอน เป็นต้น

Roll Stability Control

มี​เฉพาะ​ใน​รถรุ่น XC40, XC60 และ XC90 เท่านั้น

Roll Stability Control, RSC เป็น​ระบบ​รักษา​เสถียรภาพ ซึ่ง​ใน​สถานการณ์​ที่​เหมาะสม จะ​สามารถ​ช่วย​ลด​ความ​เสี่ยง​ที่​รถ​จะ​เกิด​การ​พลิก​คว่ำ เช่น ใน​กรณี​ที่​หัก​เลี้ยว​อย่าง​รุนแรง​หรือ​รถ​เริ่ม​ลื่น​ไถล ให้​น้อยลงได้

ไฟ​หน้า​แบบ​แอ็คทีฟ

ไฟ​หน้า​แบบ​แอ็ค​ทีฟ​เป็น​ฟังก์ชัน​ที่​ใช้​เซ็นเซอร์​แบบ​กล้อง​ซึ่ง​อยู่​ที่​ขอบ​ด้านบน​ของ​กระจก​หน้าที่​สามารถ​ตรวจจับ​ลำแสง​ไฟ​หน้า​ของ​รถ​ที่​วิ่ง​สวน​มา หรือ​ไฟ​ท้าย​ของ​รถยนต์​ที่​อยู่​ด้านหน้า จากนั้น​จะ​สลับ​การ​ทำงาน​จาก​ไฟ​สูง​เป็น​ไฟต่ำ ฟังก์ชัน​นี้​ยัง​พิจารณา​ไฟ​ถนนด้วย

การ​ตรวจจับอุโมงค์

การ​ตรวจจับ​อุโมงค์​หมายถึง​รถ​สามารถ​ตรวจจับ​ได้​เมื่อ​ขับ​เข้า​ไป​ใน​อุโมงค์ จากนั้น​จะ​สลับ​การ​ทำงาน​จาก​ไฟ​ขณะ​ขับ​ขี่​ตอน​กลางวัน​เป็น​ไฟ​ต่ำ​โดยอัตโนมัติ

ระบบ​ขับเคลื่อน​สี่ล้อ

ระบบ​ขับเคลื่อน​สี่ล้อ AWD (All Wheel Drive) หมายความ​ว่า รถ​จะ​ขับเคลื่อน​ล้อ​ทั้ง​สี่​พร้อม​กัน ที่​สามารถ​ช่วย​ให้​การ​เกาะ​ยึด​ถนน​ดีขึ้น

ฟังก์ชั่น​ที่​อธิบาย​เป็น​เพียง​ระบบ​ช่วย​เสริม​การ​ทำงาน​เท่านั้น ไม่​สามารถ​จัดการ​สถานการณ์​ทั้งหมด​ใน​ทุก​สภาพได้

คนขับ​จะต้อง​มี​สติ​อยู่​ตลอดเวลา​เพื่อให้​มั่นใจ​ว่า สามารถ​ขับ​รถ​ได้​อย่าง​ปลอดภัย รวมทั้ง​ต้อง​ปฏิบัติ​ตาม​กฎหมาย​และ​ข้อบังคับ​ด้านการจราจร

IntelliSafe - การป้องกัน

ระบบ​เตือนระยะห่าง

ระบบ​เตือนระยะห่าง (Distance Alert)ระบบ​นี้​จะ​สามารถ​ใช้ได้​เฉพาะ​ใน​รถ​ที่​สามารถ​แสดง​ข้อมูล​บน​กระจก​หน้า​โดยใช้ Head-up-display เท่านั้น สามารถ​เตือน​ท่าน​ถ้า​ท่าน​เริ่ม​ขับ​รถ​เข้า​ใกล้​รถ​คัน​หน้า​มากเกินไปไม่​มีใน XC40

ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ

ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ, LKALane Keeping Aid สามารถ​ช่วยเหลือ​ท่าน​ใน​กรณี​ที่​ท่าน​ขับ​รถ​บน​ทาง​ด่วน​และ​เส้นทาง​หลัก​ที่​คล้ายกัน​เพื่อ​ลด​ความ​เสี่ยง​ที่​รถ​ของ​ท่าน​จะ​ออก​จาก​ช่อง​ทางเดิน​รถ​เดิม​โดย​ไม่ได้​ตั้งใจได้

ระบบ​ช่วยเหลือ​เพื่อ​หลีกเลี่ยง​การชน

ฟังก์ชัน Collision Avoid. Assistance สามารถ​ช่วย​คนขับ​ใน​การ​ลด​ความ​เสี่ยง​ที่​รถ​จะ​ออก​จาก​ช่อง​ทางเดิน​รถ​ของ​ตัวเอง และ/หรือ ชน​เข้า​กับ​รถ​คัน​อื่น​หรือ​สิ่ง​กีด​ขวาง โดย​การ​บังคับ​รถ​ให้​กลับ​เข้า​มา​ใน​ช่องทางเดิน​รถ​ของ​ตัวเอง​หรือ​หัก​หลบในทันที

ฟังก์ชั่น Collision Avoid. Assistance ประกอบด้วย​ฟังก์ชั่น​ย่อย​สาม​ฟังก์ชั่นดังนี้:

 • ระบบ​ช่วย​บังคับ​เลี้ยว​แบบ​ช่วย​ลด​การ​ลื่นไถล
 • ซึ่ง​จะ​ช่วย​บังคับ​เลี้ยว​เมื่อ​มี​ความ​เสี่ยง​ต่อ​การ​ชนด้านหน้า
 • การ​ช่วย​บังคับ​เลี้ยว​ใน​กรณี​ที่​มี​ความ​เสี่ยง​ต่อ​การ​ชนด้านหลัง

  ออปชั่น/อุปกรณ์เสริม ไม่​มี​ใน​รถรุ่น S60, V60 และ XC40 สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​วิธีการ​ช่วยเหลือ​ของ​ระบบ​ช่วยเหลือ​เพื่อ​หลีกเลี่ยง​การ​ชน โปรด​ดู​ที่​คู่มือ​สำหรับ​รถ​ของท่าน

City Safety

City Safety คือ​ฟังก์ชั่น​หนึ่ง​ที่​สามารถ​ป้องกัน​หรือ​ลด​ความ​รุนแรง​ของ​การ​ชน​กับ​คน​เดินถนน​, คนขับ​ขี่รถจักรยาน​, สัตว์​ขนาด​ใหญ่ หรือ​รถ​คัน​อื่นได้ ใน​กรณี​ที่​มี​ความ​เสี่ยง​ต่อ​การ​ชน จะ​มี​การ​ส่ง​การ​เตือน​แบบมองเห็น​, เสียง​เตือน และ​การ​เตือน​ด้วย​การ​สั่นสะเทือน​เป็น​จังหวะ​ของ​เบรก เพื่อ​ช่วย​ให้​ท่าน​ดำเนินการ​อย่างทันท่วงที หาก​ระบบ​ประเมิน​ว่า​ท่าน​ใน​ฐานะ​ที่​เป็น​คนขับ​ไม่​มี​ปฏิกิริยา​ต่อ​การ​เตือน​อย่าง​เพียงพอ​และ​ยังคง​มี​ความ​เสี่ยง​ต่อ​การ​ชน​อยู่ อาจ​มี​การ​เปิด​ใช้​งาน​ระบบ​ช่วย​หยุด​รถ​โดย​อัตโนมัติ​ซึ่ง​สามารถ​ช่วย​เพิ่ม​แรง​การ​เบรกได้ หาก​การ​เบรก​หรือ​ระบบ​หลีกเลี่ยง​สิ่ง​กีด​ขวาง​อัตโนมัติ​ยัง​ไม่​เริ่มทำงาน City Safety สามารถ​เปิด​ใช้​งาน​การ​เบรก​อัตโนมัติ​ได้​ด้วย ซึ่ง​จะ​สามารถ​ทำ​การ​เบรกรถ​โดยอัตโนมัติ

IntelliSafe ความปลอดภัย

รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​มี​ฟังก์ชัน​แบบ​โต้ตอบ​ติดตั้ง​อยู่​หลาย​ฟังก์ชัน ซึ่ง​ใน​สถานการณ์​ที่​เหมาะสม จะ​สามารถ​ปกป้อง​คนขับ​และ​ผู้โดยสาร​ใน​กรณี​ที่​เกิด​อุบัติเหตุได้

รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​มี​ตัว​ตรวจจับ​ติดตั้ง​อยู่​จำนวน​หนึ่ง ตัว​ตรวจจับ​เหล่านี้​จะ​ตอบสนอง​ใน​กรณี​ที่​เกิด​อุบัติเหตุ​ขึ้น และ​สั่งงาน​ฟังก์ชั่น​ต่างๆ เช่น ตัว​ดึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​และ​ถุง​ลม​นิรภัย​ชนิด​ต่างๆ เป็นต้น ฟังก์ชัน​อาจ​ตอบสนอง​โดย​ใช้​วิธี​ที่​แตกต่าง​กัน​ใน​การ​ให้​การ​ปกป้อง โดย​จะ​ขึ้นอยู่​กับ​สถานการณ์​ของอุบัติเหตุ (เช่น การ​ชน​ใน​มุม​ที่​แตกต่างกัน​, การ​พลิก​คว่ำ หรือ​การ​ขับ​รถ​ออก​นอกถนน)

นอกจากนี้ ยัง​มี​ฟังก์ชั่น​แบบ​ใช้​ระบบ​กลไก​เพียง​อย่าง​เดียว เช่น Whiplash Protection System และ Pedestrian Protection System อีกด้วย รวมทั้ง​โครงสร้าง​ของ​รถ​ยัง​ถูก​สร้าง​ขึ้น​โดย​ให้​สามารถ​กระจาย​แรง​การ​ชน​ที่​สูง​มาก​ไป​ยัง​คาน เสา พื้น หลังคา และ​ชิ้นส่วน​อื่นๆ ของ​ตัวถัง​อีกด้วย

Pedestrian Protection System

Pedestrian Protection System (PPS) เป็น​ฟังก์ชั่น​ซึ่ง​ใน​กรณี​ที่​เกิด​การ​ชน​ด้านหน้า​ใน​ลักษณะ​ใด​ลักษณะ​หนึ่ง​ขึ้น ระบบ​จะ​ลด​ความ​รุนแรง​ของ​แรง​กระแทก​จาก​รถ​ที่​เกิด​ขึ้นกับ​คน​เดิน​ถนน​ให้น้อยลง ฟังก์ชั่น​นี้​ทำงาน​โดย​ใช้​การ​โต้ตอบ​ของ​ตัว​ตรวจจับ​ที่​ด้านหน้า​รถ​เมื่อ​เกิด​การ​ชน​ด้านหน้า​ลักษณะ​ใด​ลักษณะ​หนึ่ง​กับ​คน​เดิน​ถนน โดย​ส่วน​ด้านหลัง​ของ​ฝา​กระโปรง​หน้า​จะยกขึ้น

Whiplash Protection System

Whiplash Protection System (WHIPS) เป็น​ฟังก์ชั่น​การ​ทำงาน​อย่าง​หนึ่ง​ที่​สามารถ​ป้องกัน​การ​บาดเจ็บ​เนื่องจาก​การ​สะบัด​บริเวณ​ลำคอ​อย่าง​รุนแรงได้ ฟังก์ชั่น​นี้​ประกอบด้วย​เบาะ​รอง​นั่ง​และ​พนัก​พิง​แบบ​ดูด​ซับ​พลังงาน รวมทั้ง​พนัก​พิง​ศีรษะ​ที่​ออกแบบ​มา​เป็น​พิเศษ​สำหรับ​ที่​นั่งด้านหน้า

ถุง​ลมนิรภัย

รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​มี​ถุง​ลม​นิรภัย​ติดตั้ง​อยู่ ซึ่ง​สามารถ​ช่วย​ปกป้อง​บริเวณศีรษะ​, คอ​, ใบหน้า​และ​ทรวง​อก​ของ​คนขับ​และ​ผู้โดยสาร รวมถึง​ปกป้อง​บริเวณ​เข่า​และขา นอกจากนี้ รถ​ยัง​มี​ถุง​ลม​นิรภัย​แบบ​แถบ​สำหรับ​คนขับ​และ​ผู้โดยสาร​ติดตั้ง​อยู่​อีกด้วย ม่าน​นิรภัย​จะ​ยึด​ติด​เข้า​กับ​แนว​ขอบ​หลังคา​ทั้ง​สอง​ด้าน ทำ​หน้าที่​ช่วย​ป้องกัน​คนขับ​และผู้โดยสาร ถุง​ลม​นิรภัย​ด้านข้าง​จะ​ติดตั้ง​อยู่​ใน​โครง​พนัก​พิง​ด้าน​นอก​ของ​ที่​นั่ง​ด้านหน้า ทำ​หน้าที่​ช่วย​ป้องกัน​คนขับ​และ​ผู้โดยสาร​ใน​ที่​นั่งด้านหน้า ใน​กรณี​ที่​เกิด​การ​ชน ถุง​ลม​นิรภัย​ด้านข้าง​ที่​ด้าน​คนขับ​และ​ที่​นั่ง​ผู้โดยสาร​จะ​ป้องกัน​บริเวณ​หน้าอก​และสะโพก

ชุด​ดึง​เข็ม​ขัด​นิรภัยกลับ

รถ​คัน​นี้​ได้​ติดตั้ง​ตัว​ปรับ​ความ​ตึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​แบบ​ไฟฟ้า​และ​แบบ​มาตรฐาน​ที่​จะ​ดึง​รั้ง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ใน​สถานการณ์​ที่​คับ​ขัน​และ​เมื่อ​เกิด​การชน

ระบบ​ความ​ปลอดภัย​สำหรับเด็ก

การ​ใช้​อุปกรณ์​ความ​ปลอดภัย​สำหรับ​เด็ก​ของ​วอล​โว่​จะ​ช่วย​ให้​เด็ก​สามารถ​เดินทาง​ไป​กับ​รถ​ได้​ด้วย​ความปลอดภัย นอกจากนี้ อุปกรณ์​ความ​ปลอดภัย​สำหรับ​เด็ก​ติดตั้ง​ยัง​ใน​ตำแหน่ง​ที่​ถูกต้อง​และ​ง่าย​ต่อ​การ​ใช้งาน

เด็ก​ทุก​วัย​และ​ทุก​ขนาด​ต้อง​คาด​เข็ม​ขัด​นิรภัย​อย่าง​ถูกต้อง​เสมอ​เมื่อ​นั่ง​อยู่​ในรถ ห้าม​ให้​เด็ก​นั่ง​บน​ตัก​ของผู้ใหญ่

วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​เด็ก​ใช้​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไป​ด้านหลัง​ให้​นาน​ที่สุด​เท่าที่​จะ​เป็นไป​ได้ อย่าง​น้อย​ที่สุด​จนกว่า​จะอายุ 3-4 ปี จากนั้น​ให้​ใช้​เบาะ​รอง​นั่ง​เสริม​สำหรับเด็ก/ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไป​ด้านหน้า​จนกว่า​เด็ก​จะ​มี​ความ​สูงเกิน 140 ซม.

ข้อกำหนด​ตาม​กฎหมาย​เกี่ยวกับ​ประเภท​ของ​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ที่​ต้อง​ใช้​สำหรับ​เด็ก​ที่​มี​อายุ​และ​ความ​สูง​ต่างๆ จะ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​ใน​แต่​ละประเทศ ตรวจสอบ​ข้อกำหนด​ก่อน​การ​ใช้งาน

หาก​มี​คำถาม​สงสัย​เกี่ยวกับ​การ​ติดตั้ง​ผลิตภัณฑ์​เพื่อ​ความ​ปลอดภัย​สำหรับ​เด็ก กรุณา​ติดต่อ​ผู้ผลิต​เพื่อ​ขอรับ​คำแนะนำ​ที่ถูกต้อง

รุ่นรถ/รุ่นปี

XC90 และ XC90 Twin Engine รุ่นปี 2016 และ​หลังจากนั้น

S90, V90 และ V90 Cross Country รุ่นปี 2017 และ​หลังจากนั้น

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine และ S90 Twin Engine รุ่นปี 2018 และ​หลังจากนั้น

V60, V60 Twin Engine และ V60 Cross Country รุ่นปี 2019 และ​หลังจากนั้น

S60 และ S60 Twin Engine รุ่นปี 2020 และ​หลังจากนั้น

ช่วง​ของ​รุ่น​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด

บทความใช้ได้กับ

รุ่นรถ/รุ่นปี

XC90 และ XC90 Twin Engine รุ่นปี 2016 และ​หลังจากนั้น

S90, V90 และ V90 Cross Country รุ่นปี 2017 และ​หลังจากนั้น

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine และ S90 Twin Engine รุ่นปี 2018 และ​หลังจากนั้น

V60, V60 Twin Engine และ V60 Cross Country รุ่นปี 2019 และ​หลังจากนั้น

S60 และ S60 Twin Engine รุ่นปี 2020 และ​หลังจากนั้น

ช่วง​ของ​รุ่น​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด

Listed under topics

ใช้​รถ​ของท่าน

ช่วยเราโดยการให้คะแนนบทความนี้

Thank you for your feedback.

DCS Thanks Description