จับคู่อุปกรณ์ Bluetooth® เข้า​กับ​รถ​วอล​โว่​ของท่าน

จับคู่อุปกรณ์ Bluetooth® เข้า​กับ​รถ​วอล​โว่​ของท่าน

เมื่อ​ท่าน​เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth® ท่าน​สามารถ​ทำ​การ​เชื่อมต่อ​จาก​อุปกรณ์​หรือ​จาก​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​ก็ได้ บทความ​นี้​จะ​อธิบาย​วิธี​สร้าง​การเชื่อมต่อ (จับคู่) จากอุปกรณ์ Bluetooth® (เช่น โทรศัพท์มือถือ​หรือ​แท็บเล็ต) กับ​รถ​วอล​โว่​ของท่าน

คำแนะนำ

ใน​การ​สร้าง​การเชื่อมต่อ Bluetooth® โปรด​ดู​วิดีโอ​สอน​การ​ใช้​งาน หรือ​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ด้านล่างนี้

จับคู่อุปกรณ์ Bluetooth® กับ​รถ​วอล​โว่​ของท่าน

ระบบ​ข้อมูล​บันเทิง​มี​สอง​เวอร์​ชั่น​ด้วยกัน ใน​การ​ดู​ว่า​เวอร์​ชั่น​ใด​ที่​ติดตั้ง​อยู่​ใน​รถ​ของ​ท่าน ให้​ตรวจสอบ​ว่า​มี​ปุ่มเชื่อมต่อ หรือไม่ ถ้า​มี ให้​ไป​ที่ส่วน Sensus Connect ถ้า​ไม่​มี ให้​ไป​ที่ส่วน Sensus

Sensus Connect

บน​คอนโซลกลาง: กด TEL หรือ MEDIA

บน​คอนโซลกลาง: กด OK/MENU แล้วเลือก Make car discoverable

บนโทรศัพท์/อุปกรณ์​สื่อข้อมูล​ของท่าน: ไปที่ Bluetooth®Settings (การ​ตั้งค่า) แล้ว​ค้นหาอุปกรณ์

บนโทรศัพท์/อุปกรณ์​สื่อข้อมูล​ของท่าน: เลือก​ชื่อ​รถ​ของท่าน

ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​รหัส​ที่​แสดง​บนโทรศัพท์/อุปกรณ์​สื่อข้อมูล​ของ​ท่าน​ตรงกัน​กับ​รหัส​ที่​แสดง​บน​หน้าจอ​ในรถ ถ้า​ตรงกัน ให้​ยอมรับ​รหัส​ทั้ง​สองที่

บน​โทรศัพท์​ของท่าน: ยอมรับ​หรือ​ปฏิเสธ​ตัวเลือก​ใดๆ เกี่ยวกับ​สมุด​โทรศัพท์​และข้อความ (สำหรับ​โทรศัพท์​บาง​รุ่นเท่านั้น)

ในตอนนี้ โทรศัพท์/อุปกรณ์​เล่น​สื่อข้อมูล​ได้รับ​การ​จับคู่​เข้า​กับ​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่านแล้ว ถ้า​วิธี​นี้​ไม่​เป็น​ผลสำเร็จ ให้กด EXIT แล้ว​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำใน จับคู่​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​กับอุปกรณ์ Bluetooth® หรือ​ติดต่อ​ตัวแทน​จำหน่าย​วอล​โว่​ของท่าน

Sensus

บน​คอนโซลกลาง: กด OK/MENU และ Phone settings

บน​คอนโซลกลาง: เลือก Discoverable แล้วกด OK/MENU

บนโทรศัพท์/อุปกรณ์​สื่อข้อมูล​ของท่าน: เลือก My Volvo Car บนโทรศัพท์/อุปกรณ์​สื่อข้อมูล แล้ว​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​เพื่อ​ทำ​ขั้นตอน​ให้​เสร็จสมบูรณ์

ป้อน​รหัส​ตาม​ต้องการ​ลง​ใน​อุปกรณ์ภายนอก

ป้อน​รหัส​เดียวกัน​นั้น​ลง​ใน​รถ​โดย​ใช้​แผง​ปุ่มกด​บน​คอนโซล​กลาง แล้วกด OK/MENU

ในตอนนี้ โทรศัพท์/อุปกรณ์​เล่น​สื่อข้อมูล​ได้รับ​การ​จับคู่​เข้า​กับ​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่านแล้ว ถ้า​วิธี​นี้​ไม่​เป็น​ผลสำเร็จ ให้กด EXIT แล้ว​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำใน จับคู่​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​กับอุปกรณ์ Bluetooth® หรือ​ติดต่อ​ตัวแทน​จำหน่าย​วอล​โว่​ของท่าน

P3/P4 - Support site - Center console - TEL/MEDIA
P3/P4 - Support site - Phone view

เมื่อโทรศัพท์/อุปกรณ์​สื่อข้อมูล​ของ​ท่าน​ได้รับ​การ​จับคู่​แล้ว​และ​ได้​ถูก​เลือก​ไว้ ชื่อ​ของ​อุปกรณ์​นั้น​จะ​แสดง​ขึ้น​บน​หน้าจอของ Sensus Infotainment และ​ท่าน​สามารถ​ควบคุม​การ​ทำงาน​ของ​อุปกรณ์​จาก​รถได้

ขั้นตอน​นี้​จะ​ดำเนินการ​เพียง​ครั้ง​เดียวเท่านั้น จากนั้น​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​จะ​พยายาม​เชื่อมต่อ​กับ​อุปกรณ์​ของ​ท่าน​โดย​อัตโนมัติ เมื่อ​อุปกรณ์​นั้น​อยู่​ภายใน​ระยะ​การ​ทำงาน​ของ​ระบบ และ​ได้​เปิด​ใช้งาน Bluetooth® ไว้

ถ้า​มี​การ​อัพเดต​ระบบปฏิบัติการ​ของ​โทรศัพท์มือถือ​ของ​ท่าน การ​ดำเนินการ​นี้​อาจ​ตัด​การ​เชื่อมต่อ​ระหว่าง​โทรศัพท์​กับ​รถได้ ถ้า​เกิด​กรณี​นี้​ขึ้น ให้​ลบ​โทรศัพท์​ออก​จาก​รายการ​โทรศัพท์​ที่​จับคู่​ไว้แล้ว (ดูที่ ลบอุปกรณ์ Bluetooth ออก​จาก​รถ​วอล​โว่​ของท่าน) และ​ทำ​ขั้นตอน​การ​จับคู่​ที่​อธิบาย​ไว้​ใน​บทความ​นี้​ซ้ำ​อีกครั้ง

คำแนะนำ​แบบ​โต้ตอบสำหรับ Sensus Connect

รุ่นรถ/รุ่นปี

S60, V60, XC60 รุ่นปี 2014 (สัปดาห์ที่ 46) ที่ติดตั้ง Sensus Connect

รถ​รุ่นปี 2015 และ​หลังจาก​นั้น​ที่ติดตั้ง Sensus Connect

ระบบ

Sensus Connect

บทความใช้ได้กับ

รุ่นรถ/รุ่นปี

S60, V60, XC60 รุ่นปี 2014 (สัปดาห์ที่ 46) ที่ติดตั้ง Sensus Connect

รถ​รุ่นปี 2015 และ​หลังจาก​นั้น​ที่ติดตั้ง Sensus Connect

ระบบ

Sensus Connect

Listed under topics

Connectivity ระบบรถยนต์ แอพ​ภายในรถ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

จับคู่​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​กับอุปกรณ์ Bluetooth® ลบอุปกรณ์ Bluetooth ออก​จาก​รถ​วอล​โว่​ของท่าน Bluetooth® และ​รถ​วอล​โว่​ของท่าน สลับ​เปลี่ยนไป​ยังอุปกรณ์ Bluetooth® อีก​อุปกรณ์หนึ่ง

ช่วยเราโดยการให้คะแนนบทความนี้

Thank you for your feedback.

DCS Thanks Description