Volvo ID

7 ผลลัพธ์

Volvo ID

Volvo ID คือ ID ส่วน​บุคคล​ที่​ทำ​ให้​สามารถ​เข้า​ใช้​งาน​บริการ​ส่วน​บุคคล​ของ​วอล​โว่​ที่​มี​อยู่​อย่าง​หลากหลายได้

Volvo ID

Volvo ID เป็น ID ส่วนตัว​ที่​ทำ​ให้​สามารถ​เข้า​ใช้​งาน​บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​มี​อยู่​เป็น​จำนวน​มาก​ทั้ง​ใน​แบบ​ออนไลน์​และ​ภายใน​รถ​ของ​ท่านได้

สร้าง​และลงทะเบียน Volvo ID

ท่าน​จำเป็นต้องสร้าง Volvo ID แล้วลงทะเบียน ID นั้น​เข้า​กับ​รถ​ของ​ท่าน เพื่อให้​สามารถ​ใช้​บริการ​แบบ​เชื่อมต่อ​ทั้งหมดได้ บทความ​นี้​จะ​อธิบาย​วิธีการ​สร้าง​และ​การลงทะเบียน Volvo ID เข้า​กับ​รถ​ของท่าน

จาน​อักขระ​และแป้นพิมพ์

อัปเดตแล้ว 9/17/2019

จาน​อักขระ​และแป้นพิมพ์

ใช้​จาน​อักขระ​หรือ​แป้นพิมพ์​ที่​คอนโซล​กลาง​ใน​การ​พิมพ์​และ​เลือก​ตัวเลือก เช่น เมื่อ​ท่าน​ป้อน​ที่​อยู่​อี​เมลหรือ​ใช้เบ​ราว์​เซอร์ เป็นต้น

สั่งงาน​ตัวเลือก​ใด​ตัวเลือกหนึ่ง

หลังจาก​เน้นฟังก์ชัน/แถบ​เมนู​ที่​ต้องการ​โดยใช้ แป้นกลม หรือปุ่ม TUNE แล้ว ให้กด แป้นกลม/OK เพื่อ​ดูฟังก์ชัน/ตัวเลือก​ระดับถัดไป

การ​ป้อน​ข้อความ​โดย​ใช้​จานอักขระ

P3/P4 - Support site - Character wheel

จานอักขระ

  1. เน้น​ช่องข้อความ
  2. กด OK เพื่อ​เรียก​จาน​อักขระขึ้นมา
  3. เลือก​อักขระ​โดยใช้แป้นกลม/ปุ่ม TUNE แล้ว​ป้อน​อักขระ​โดย​การกดแป้นกลม/OK หนึ่งครั้ง

การ​พิมพ์​โดย​ใช้​แป้นตัวเลข

P3/P4 - Support site - Center console overwiew

แป้นตัวเลข

วิธี​อีก​วิธี​หนึ่ง​ใน​การ​ป้อน​อักขระ​คือ​การ​ใช้ปุ่ม 0-9, * และ # บน​คอนโซลกลาง

เมื่อ​กด​ปุ่ม​ใด​ปุ่มหนึ่ง (เช่น 9) แถบ​จะ​แสดง​ขึ้น​พร้อม​ด้วย​อักขระทั้งหมดอักขระ​สำหรับ​ปุ่ม​แต่​ละ​ปุ่ม​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นกับตลาด/ประเทศ/ภาษา ของ​ปุ่ม​นั้น เช่น W, x, y, z และ 9 การ​กด​ปุ่ม​เป็น​เวลา​สั้นๆ จะ​เป็น​การ​เลื่อน​ตัว​ชี้​ไป​ตาม​อักขระต่างๆ

  • หยุด​เมื่อ​ตัว​ชี้​อยู่​ที่​อักขระ​ที่​ต้องการ​เพื่อ​เลือก​อักขระ​นั้น อักขระ​จะ​แสดง​ขึ้น​บน​บรรทัด​การ​ป้อนข้อมูล
  • ลบ/เปลี่ยน​โดยใช้ EXIT

ตัวเลือกเพิ่มเติม

ตัวเลือก​เพิ่มเติม​ซึ่ง​มี​อักขระ​เพิ่มเติม​และ​ตัวเลข รวมถึง​การ​ใช้​งาน​อื่นๆ จะ​มี​อยู่​ใน​เมนู​แทรก​ของ​จานอักขระ:

  • 123/ABC + OK - จาน​อักขระ​เปลี่ยน​ระหว่าง​ตัวเลข​และตัวอักษร
  • MORE + OK - อักขระ​ทางเลือก​แสดง​ขึ้น​ใน​แป้นกลม
  • => + OK - เลื่อน​ตัว​ชี้​ไป​ยัง​รายการ​ทาง​ด้านขวา​ของ​หน้าจอ ซึ่ง​สามารถ​เลือก​ตัวเลือก​ได้​โดยใช้ OK

รุ่นรถ/รุ่นปี

S60, V60, XC60 รุ่นปี 2014 (สัปดาห์ที่ 46) ที่ติดตั้ง Sensus Connect

รถ​รุ่นปี 2015 และ​หลังจาก​นั้น​ที่ติดตั้ง Sensus Connect

ระบบ

Sensus Connect


บทความนี้เกี่ยวข้องกับ

รุ่นรถ/รุ่นปี

S60, V60, XC60 รุ่นปี 2014 (สัปดาห์ที่ 46) ที่ติดตั้ง Sensus Connect

รถ​รุ่นปี 2015 และ​หลังจาก​นั้น​ที่ติดตั้ง Sensus Connect

ระบบ

Sensus Connect


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่


ปัญหาใน​การ​ล็อกอิน​โดยใช้ Volvo ID

บทความ​นี้​จะ​อธิบาย​ปัญหา​ที่​พบ​บ่อย​เกี่ยวกับ​การ​ล็อกอิน​โดยใช้ Volvo ID ตัวอย่างเช่น ถ้า​ท่าน​ลืม​รหัสผ่าน​หรือ​ชื่อผู้ใช้ Volvo ID ของท่าน

สร้าง​และลงทะเบียน Volvo ID

ท่าน​จำเป็นต้องสร้าง Volvo ID แล้วลงทะเบียน ID นั้น​เข้า​กับ​รถ​ของ​ท่าน เพื่อให้​สามารถ​ใช้​บริการ​แบบ​เชื่อมต่อ​ทั้งหมดได้ บทความ​นี้​จะ​อธิบาย​วิธีการ​สร้าง​และ​การลงทะเบียน Volvo ID เข้า​กับ​รถ​ของท่าน

ปัญหา​ใน​การ​ล็อกอิน​โดยใช้ Volvo ID

หัวข้อ​นี้​จะ​อธิบาย​ปัญหา​ที่​อาจ​เกิดขึ้น​ได้​เมื่อ​ล็อกอิน​โดยใช้ Volvo ID ตัวอย่างเช่น ถ้า​ท่าน​ลืม​รหัสผ่าน​หรือ​ชื่อผู้ใช้ Volvo ID ของท่าน