ดอก​กุญแจ​ของ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​และ​การ​เปลี่ยนแบตเตอรี่

ดอก​กุญแจ​ของ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​และ​การ​เปลี่ยนแบตเตอรี่

กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​จะ​มี​ดอก​กุญแจ​แบบ​ถอด​ได้​อยู่​ภายใน ซึ่ง​สามารถ​ใช้​ใน​การ​ดำเนินการ​ต่างๆ เช่น การ​ปลด​ล็อค​ประตู​ด้านหน้า​ซ้าย​ของ​รถ ใน​กรณี​ที่​แบตเตอรี่​ใน​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​อ่อน​หรือ​หมด​ไฟได้ ท่าน​สามารถ​เปลี่ยน​แบตเตอรี่​ใน​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ของ​ท่าน​ด้วย​ตัว​ท่าน​เองได้

กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​จะ​มี​ดอก​กุญแจ​แบบ​ถอด​ได้​อยู่​ภายใน ซึ่ง​สามารถ​ใช้​ใน​การ​ดำเนินการ​ต่างๆ เช่น การ​ปลด​ล็อค​ประตู​ด้านหน้า​ซ้าย​ของ​รถ ใน​กรณี​ที่​แบตเตอรี่​ใน​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​อ่อน​หรือ​หมด​ไฟ หรือ​กรณี​อื่นๆ ได้ ดอก​กุญแจ​ยัง​สามารถ​ใช้​ใน​การ​สั่งงาน​และ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ตัว​ล็อค​นิรภัย​สำหรับ​เด็ก​แบบ​กลไก​ที่​ประตู​ด้านหลัง​ได้​อีกด้วย ด้านล่าง​นี้​จะ​มี​วิดีโอ​และ​คำแนะนำ​ที่​อธิบาย​วิธีการ​ถอด​ดอก​กุญแจ​ออก และ​วิธีการ​เปลี่ยน​แบตเตอรี่​ใน​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ของท่าน

ดอก​กุญแจ​ของ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​และ​การ​เปลี่ยนแบตเตอรี่

ดอก​กุญแจ​แบบ​ถอดได้

ใน​การ​ถอด​ดอก​กุญแจ​ออก​และ​ใส่​ดอก​กุญแจ​กลับ​เข้า​ที่​ใน​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล ให้​ปฏิบัติ​ตาม​ขั้นตอน​ด้านล่างนี้:

การ​ถอด​ดอก​กุญแจ​ออก​จาก​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

ถือ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​โดย​ให้​ด้าน​ที่​มี​สัญลักษณ์​วอล​โว่​หัน​ขึ้น​ด้านบน โดย​ที่​ห่วง​กุญแจ​หัน​เข้า​หา​ตัวท่าน

เลื่อน​ปุ่ม​ที่​มุม​ด้านล่าง​ของ​ห่วง​กุญแจ​ไป​ทางด้านขวา

ดัน​ฝา​ปิด​ด้านหน้า​ลง​ด้านล่าง​และ​เลื่อน​ออก​จาก​ห่วง​กุญแจ​อย่างระมัดระวัง

ฝา​ปิด​จะ​หลุด​ออก​และ​สามารถ​ยก​ออก​จาก​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรลได้

นำ​ดอก​กุญแจ​ออก​จาก​ร่อง​ใน​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

ในตอนนี้ ท่าน​สามารถ​นำ​ดอก​กุญแจ​ไป​ใช้ได้แล้ว

การ​ใส่​ดอก​กุญแจ​กลับ​เข้า​ที่​ใน​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

ใส่​ดอก​กุญแจ​ลง​ใน​ร่อง​ที่​จัด​ไว้​ให้​ใน​ตัว​เรือน​ของ​ชุดกุญแจ

ใส่​ฝา​ปิด​กลับ​ลง​บน​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​โดย​การ​กด​ฝา​ปิด​ลง และ​เลื่อน​ฝา​ปิด​เข้า​ใน​ทิศทาง​ของ​ห่วงกุญแจ

เสียง​คลิก​จะ​เป็น​การ​บอก​ว่า​ฝา​ปิด​ล็อค​เข้า​ตำแหน่งแล้ว

การ​เปลี่ยน​แบตเตอรี่​ใน​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

ใน​การ​เปลี่ยน​แบตเตอรี่​ใน​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ของ​ท่าน ให้​ปฏิบัติ​ตาม​ขั้นตอน​ด้านล่างนี้:

ถือ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​โดย​ให้​ด้าน​ที่​มี​สัญลักษณ์​วอล​โว่​หัน​ขึ้น​ด้านบน โดย​ที่​ห่วง​กุญแจ​หัน​เข้า​หา​ตัวท่าน

เลื่อน​ปุ่ม​ที่​มุม​ด้านล่าง​ของ​ห่วง​กุญแจ​ไป​ทางด้านขวา

ดัน​ฝา​ปิด​ด้านหน้า​ลง​ด้านล่าง​และ​เลื่อน​ออก​จาก​ห่วง​กุญแจ​อย่างระมัดระวัง

ฝา​ปิด​จะ​หลุด​ออก​และ​สามารถ​ยก​ออก​จาก​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรลได้

เลื่อน​ปุ่ม​ที่​อยู่​ข้าง​ร่อง​ดอก​กุญแจ​ไป​ใน​ทิศทาง​ของ​ห่วง​กุญแจ จากนั้น​ให้​ดัน​ฝา​ปิด​ออกไป​ทาง​ด้านหลัง เพื่อให้​ฝา​ปิด​หลุด​ออก​และ​สามารถ​ถอด​ออกได้

พลิก​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​กลับด้าน

ใช้​เครื่องมือ​อย่างเช่น​ไข​ควง​ใน​การ​หมุน​ฝา​ปิด​แบตเตอรี่​ทวน​เข็ม​นาฬิกา​จนกระทั่ง​สัญลักษณ์​ลูกศร​อยู่​ใน​แนว​ตรง​กับ​คำว่า OPEN

ยก​ฝา​ปิด​แบตเตอรี่​ออก​อย่างระมัดระวัง

ถอด​แบตเตอรี่​ออก​อย่างระมัดระวัง

ใส่​แบตเตอรี่​ใหม่​โดย​ให้ด้าน (+) ของ​แบตเตอรี่​หัน​ขึ้นด้านบน หลีกเลี่ยง​ไม่ให้​นิ้ว​ของ​ท่าน​สัมผัส​กับ​ขั้ว​ของ​แบตเตอรี่​ของ​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

ใส่​ฝา​ปิด​แบตเตอรี่​เข้า​ที่​บน​แบตเตอรี่ แล้ว​หมุน​ฝา​ปิด​ให้​สัญลักษณ์​ลูกศร​อยู่​ใน​แนว​ตรง​กับ​คำว่า CLOSE

ใส่​ฝา​ปิด​ด้านหลัง​กลับ​เข้า​ที่​โดย​การ​ดัน​ใน​ทิศทาง​ของ​ห่วง​กุญแจ​จนกระทั่ง​ได้​ยิน​เสียง​คลิก​ซึ่ง​ระบุ​ว่า​ฝา​ปิด​ล็อค​เข้า​ตำแหน่งแล้ว

พลิก​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​กลับ​ด้าน และ​ใส่​ฝา​ปิด​ด้านหน้า​กลับ​เข้า​ที่​โดย​การ​ดัน​ใน​ทิศทาง​ของ​ห่วง​กุญแจ​จนกระทั่ง​ได้​ยิน​เสียง​คลิก​ซึ่ง​ระบุ​ว่า​ฝา​ปิด​ล็อค​เข้า​ตำแหน่งแล้ว

เรา​ขอ​แนะนำ​ให้​ท่าน​อ่าน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​สำหรับ​รุ่น​รถ​ของ​ท่าน เพื่อ​ทราบ​ข้อมูล​เพิ่มเติม​และ​คำ​เตือน​ที่​สำคัญต่างๆ

รุ่นรถ/รุ่นปี

XC90 และ XC90 Twin Engine รุ่นปี 2016 และ​หลังจากนั้น

S90, V90 และ V90 Cross Country รุ่นปี 2017 และ​หลังจากนั้น

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine และ S90 Twin Engine รุ่นปี 2018 และ​หลังจากนั้น

V60, V60 Twin Engine และ V60 Cross Country รุ่นปี 2019 และ​หลังจากนั้น

S60 และ S60 Twin Engine รุ่นปี 2020 และ​หลังจากนั้น

ช่วง​ของ​รุ่น​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด

บทความใช้ได้กับ

รุ่นรถ/รุ่นปี

XC90 และ XC90 Twin Engine รุ่นปี 2016 และ​หลังจากนั้น

S90, V90 และ V90 Cross Country รุ่นปี 2017 และ​หลังจากนั้น

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine และ S90 Twin Engine รุ่นปี 2018 และ​หลังจากนั้น

V60, V60 Twin Engine และ V60 Cross Country รุ่นปี 2019 และ​หลังจากนั้น

S60 และ S60 Twin Engine รุ่นปี 2020 และ​หลังจากนั้น

ช่วง​ของ​รุ่น​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด

Listed under topics

การ​บำรุงรักษา​และ​การบริการ ใช้​รถ​ของท่าน

ช่วยเราโดยการให้คะแนนบทความนี้

Thank you for your feedback.

DCS Thanks Description