ชุด​ปฐมพยาบาล*

กล่อง​ปฐม​พยาบาล​จะ​มี​อุปกรณ์​ปฐม​พยาบาลต่างๆ

เก็บ​อุปกรณ์​ปฐม​พยาบาล​ไว้​ใน​ตำแหน่ง​ที่​เหมาะสม​ใน​ห้อง​เก็บสัมภาระ

  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง