สัญลักษณ์​แสดง​และ​สัญลักษณ์เตือน

ไฟ​แสดง​และ​สัญลักษณ์​เตือน​จะ​เตือน​คนขับ​ว่า​ฟังก์ชัน​ใด​ฟังก์ชัน​หนึ่ง​ทำงานอยู่​, ระบบ​กำลัง​ทำงาน​อยู่ หรือ​มี​ข้อบกพร่อง​หรือ​ข้อผิดพลาด​ร้ายแรงเกิดขึ้น

สัญลักษณ์​สีแดง

P5P6-2037-iCup-Warning symbol

สัญญาณเตือน

สัญลักษณ์​เตือน​สี​แดง​จะ​สว่าง​ขึ้น​เมื่อ​ตรวจ​พบ​ข้อบกพร่อง​ที่​อาจ​ส่งผล​ต่อ​ความ​ปลอดภัย หรือ​ความสามารถ​ใน​การ​ขับ​ขี่รถ ข้อความ​อธิบาย​จะ​แสดง​ขึ้น​ใน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​ใน​เวลาเดียวกัน

สัญลักษณ์​เตือน​อาจ​ติด​สว่าง​ขึ้น​พร้อม​กับ​สัญลักษณ์​อื่นด้วย

P5P6-2037-iCup-Seatbelt warning symbol

ระบบ​เตือน​เข็ม​ขัดนิรภัย

ติด​สว่าง​หรือ​กะพริบ​เมื่อ​มี​ผู้โดยสาร​ราย​ใด​ราย​หนึ่ง​ใน​รถ​ไม่​คาด​เข็ม​ขัดนิรภัย

P5P6-2037-iCup-Airbag warning symbol

ถุง​ลมนิรภัย

ตรวจ​พบ​ความ​ผิดปกติ​ใน​ระบบ​ความ​ปลอดภัย​ของ​รถ​ระบบ​ใด​ระบบหนึ่ง

อ่าน​ข้อความ​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​และ​ติดต่อศูนย์บริการ วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ท่าน​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

P5P6-2037-iCup-Brake warning symbol

ข้อบกพร่อง​ใน​ระบบเบรก

เกิด​ความ​ผิดปกติ​ขึ้น​ใน​ระบบเบรก

อ่าน​ข้อความ​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​และ​ติดต่อศูนย์บริการ วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ท่าน​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

P5P6-2037-iCup-Parking brake warning symbol

เบรกจอด

ไฟ​ติด​สว่าง​ขึ้น​อย่างคงที่: เบรก​จอด​รถทำงาน

กะพริบ: เกิด​ความ​ผิดปกติ​ขึ้นกับ​เบรก​จอดรถ อ่าน​ข้อความ​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

P5P6-2037-iCup-Battery warning symbol

ความ​ผิดปกติ​ใน​ระบบไฟฟ้า

เกิด​ความ​ผิดปกติ​ขึ้น​ใน​ระบบไฟฟ้า

อ่าน​ข้อความ​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​และ​ติดต่อศูนย์บริการ วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ท่าน​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

P5P6-2037-iCup-City safety warning symbol

การ​ช่วยเหลือ​เมื่อ​เสี่ยง​ต่อ​การชน

เตือน​ความ​เสี่ยง​ต่อ​การ​ชน​กับ​รถ​คันอื่น​, คน​เดินเท้า​, คนขับ​ขี่​รถจักรยาน หรือ​สัตว์​ขนาดใหญ่

สัญลักษณ์​สีเหลือง

P5P6-2037-iCup-Information general symbol

ข้อมูล

เกิด​ความ​ผิดปกติ​ขึ้น​ใน​ระบบ​ใด​ระบบ​หนึ่ง​ของรถ อ่าน​ข้อความ​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

สัญลักษณ์​แสดง​ข้อมูล​นี้​อาจ​สว่าง​ขึ้น​พร้อม​กับ​สัญลักษณ์​อื่นด้วย

P5P6-2037-iCup-Brake control symbol

ข้อบกพร่อง​ใน​ระบบเบรก

เกิด​ความ​ผิดปกติ​ขึ้น​ใน​ระบบเบรก อ่าน​ข้อความ​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

P5P6-2037-iCup-ABS warning symbol

ข้อบกพร่อง​ในระบบ ABS

ระบบ​ถูก​ยกเลิก​การทำงาน ระบบ​เบรก​ปกติ​ของ​รถ​จะ​ทำงาน​ต่อไป แต่​จะ​ไม่​มี​การ​ทำงานของ ABS

P5P6-2037-iCup-Fog light rear symbol

ไฟ​ตัด​หมอกด้านหลัง

ไฟ​ตัด​หมอก​ด้านหลัง​ติด​สว่างขึ้น

P5P6-2037-iCup-Tyre Pressure Monitoring System symbol

ระบบ​ความ​ดัน​ลมยาง

ความ​ดัน​ลม​ยางต่ำ

ใน​กรณี​ที่​เกิด​ความ​ผิดปกติ​ขึ้น​ใน​ระบบ​ความ​ดัน​ลม​ยาง สัญลักษณ์​จะ​กะพริบ​เป็น​เวลา​ประมาณ​หนึ่ง​นาที จากนั้น​จะ​ติด​สว่างคงที่ ซึ่ง​อาจ​เกิด​เนื่องจาก​ระบบ​ไม่​สามารถ​ตรวจจับ​หรือ​เตือน​ความ​ดัน​ลม​ยาง​ต่ำได้

P5P6-2037-iCup-Active bending light symbol

ความ​ผิดปกติ​ใน​ระบบ​ไฟหน้า

เกิด​ความ​ผิดปกติ​ขึ้น​ใน​ระบบ​ไฟหน้า อ่าน​ข้อความ​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

P5P6-2037-iCup-Lane Keeping Assistance symbol

ระบบ​ช่วย​ให้​อยู่​ภายใน​ช่อง​ทางเดินรถ

การเตือน/การ​เข้า​แทรก​การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​ช่วย​ให้​อยู่​ภายใน​ช่อง​ทางเดินรถ

P5P6-2037-iCup-Reduced speed limit warning symbol

ประสิทธิภาพลดลง

ความ​ผิดปกติ​ชั่วคราว​ใน​ระบบขับเคลื่อน อ่าน​ข้อความ​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

P5P6-2037-iCup-Electronic Stability Control symbol

ระบบ​ควบคุมเสถียรภาพ

ไฟ​ติด​สว่าง​อย่างคงที่: เกิด​ความ​ผิดปกติ​ขึ้น​ในระบบ

กะพริบ: ระบบ​ทำงาน​เป็นปกติ

P5P6-21w48-iCup-Collision Avoidance

ระบบ​ช่วยเหลือ​เมื่อ​มี​ความ​เสี่ยง​ต่อ​การ​เกิด​การ​ชน​ไม่​สามารถ​ใช้​งานได้

ระบบ​ช่วยเหลือ​เมื่อ​มี​ความ​เสี่ยง​ต่อ​การ​เกิด​การ​ชน​ไม่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้ หรือ​ทำงาน​ด้วย​ประสิทธิภาพ​ที่ลดลง

สัญลักษณ์​สีฟ้า

P5P6-2037-iCup-Auto high beam active symbol

ไฟ​สูง​แบบ​แอคทีฟ

มี​การ​เปิด​ใช้​งาน​ไฟ​สูง​แบบ​แอค​ทีฟ และ​ไฟ​สูง​เปิด​ทำงานอยู่

P5P6-2037-iCup-High beam active symbol

ไฟสูง

ไฟ​สูง​เปิด​ทำงานอยู่

สัญลักษณ์​สีเขียว

P5P6-2037-iCup-Fog light front symbol

ไฟ​ตัด​หมอกด้านหน้า

ไฟ​ตัด​หมอก​ด้านหน้า​เปิด​ทำงานอยู่

P5P6-2037-iCup-Forward lights symbol

ไฟ​แสดงตำแหน่ง

ไฟ​แสดง​ตำแหน่ง​เปิด​ทำงานอยู่

P5P6-2037-iCup-Turn indicator symbol left
P5P6-2037-iCup-Turn indicator symbol right

ไฟ​แสดง​ไฟ​เลี้ยว​ซ้าย​และ​เลี้ยวขวา

มี​การ​ใช้​ไฟเลี้ยว

สัญลักษณ์​สีขาว/สีเทา

P5P6-2037-iCup-Auto high beam inactive symbol

ไฟ​สูง​แบบ​แอคทีฟ

มี​การ​เปิด​ใช้​งาน​ไฟ​สูง​แบบ​แอค​ทีฟ แต่​ไฟ​สูง​ไม่​เปิดทำงาน

P6-20w37-DIM-RemoteImmobilizer

หา​กุญแจ​รถ​ไม่เจอ

เกิด​ความ​ผิดปกติ​เมื่อ​อ่าน​กุญแจ​ใน​ระหว่าง​การ​สตาร์ทรถ วาง​กุญแจ​บน​สัญลักษณ์​กุญแจ​ใน​ช่อง​เก็บ​ของ​ที่​คอนโซล​กลาง แล้ว​ลอง​อีกครั้ง

P5P6-2037-iCup-Hold function symbol

การ​เบรก​เมื่อ​จอด​อยู่​กับที่

การ​เบรก​เมื่อ​จอด​อยู่​กับ​ที่ทำงาน

Px-2037-iCup-Driver Alert Control symbol

Driver Alert

Driver Alert ทำงานอยู่

P6-22w22-BEV-Cold battery symbol

แบตเตอรี่เย็น

แบตเตอรี่​มี​ความ​จุ​ไฟฟ้า​ลดลง​เนื่องจาก​อุณหภูมิต่ำ แบตเตอรี่​มี​ความ​เสี่ยง​ที่​จะ​สูญเสีย​ประจุ​ไฟฟ้า​เป็น​จำนวน​มาก​ถ้า​จอด​รถ​ไว้​ใน​บริเวณ​ที่​มี​อากาศ​เย็นจัด

P5P6-2037-iCup-Lane Keeping Assistance symbol white/grey

ระบบ​ช่วย​ให้​อยู่​ภายใน​ช่อง​ทางเดินรถ

สัญลักษณ์​สีขาว: ระบบ​ช่วย​ให้​อยู่​ภายใน​ช่อง​ทางเดิน​รถ​เปิด​ทำงาน​และ​ตรวจ​พบ​เส้นจราจร

สัญลักษณ์​สีเทา: ระบบ​ช่วย​ให้​อยู่​ภายใน​ช่อง​ทางเดิน​รถ​เปิด​ทำงาน​แต่​ตรวจ​ไม่​พบ​เส้นจราจร

P5P6-2037-iCup-Rain sensor symbol

เซ็นเซอร์​ตรวจจับน้ำฝน

เซ็นเซอร์​ตรวจจับ​น้ำฝน​ทำงานอยู่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง