ปลด​พื้น​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​แบบ​พับ​เก็บได้*

ท่าน​สามารถ​ปลด​พื้น​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​แบบ​พับ​ได้​ออก เพื่อให้​สามารถ​เข้าถึง​ช่อง​เก็บ​ของ​ที่​อยู่​ด้านล่าง​ได้​ง่ายขึ้น
P6-1746-XC40-Folded load floor in a pile

พับ​พื้น​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​แบบ​พับ​เก็บ​ได้​ไป​ทางด้านหน้า

P6-1817-XC40-Foldable loadfloor removal step 1

P5-Icon red arrow 1 กด​สปริง​ล็อค​ไป​ตามที่​ลูกศร​ชี้​จนสุด ออก​แรง​กดไว้

P5-Icon red arrow 2 ใน​ขณะเดียวกัน​ให้​ยก​พื้น​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​ขึ้นเล็กน้อย

ปล่อย​มือ​ออก​จาก​สปริง​ล็อค แต่​ยังคง​ยก​พื้น​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​ค้างไว้
P6-1817-XC40-Foldable loadfloor removal step 2

ยก​พื้น​ห้อง​สัมภาระ​ขึ้น​และ​กด​สปริง​ล็อค​อีก​ด้าน​หนึ่ง​ไป​ตามที่​ลูกศรชี้

หาก​เสร็จ​สิ้น​การ​ดำเนินการ​ใน​ส่วน​ที่​สอง​นี้​แล้ว พื้น​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​จะต้อง​หลุด​ออก​จาก​ตัว​ยึดด้านข้าง

P6-1817-XC40-Foldable loadfloor released step 3

พื้น​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​สามารถ​วาง​กลับ​เข้า​กับ​สปริง​ล็อค​ได้​โดย​ไม่​ต้อง​ล็อค​เข้า​ในตำแหน่ง

 บันทึก

พื้น​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​ถูก​ยึด​ล็อค​ด้วย​บาน​พับ​ที่ด้านหน้า

วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ปล่อย​พื้น​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​ไว้​ที่​บาน​พับด้านหน้า

กด​พื้น​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​เพื่อ​ล็อค​เข้า​กับ​ตัวยึด
  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง