ระบบ​ควบคุม​เสถียรภาพ​แบบอิเล็กทรอนิกส์

ระบบ​ควบคุม​เสถียรภาพ​แบบอิเล็กทรอนิกส์ (ESC1) จะ​ช่วย​คนขับ​ใน​การ​ป้องกัน​การ​ลื่น​ไถล และ​ทำ​ให้​การ​ยึด​เกาะ​ถนน​ของ​รถ​ดีขึ้น
Px-2037-iCup-Electronic Stability Control symbol

จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​จะ​แสดง​สัญลักษณ์​นี้​เมื่อ​ระบบ​ถูก​ล็อค​เข้า​ใช้งาน

อาจ​ได้​ยิน​เสียง​การ​เบรก​จาก​ระบบ​ด้วย​เสียง​สั่นสะเทือน และ​รถ​อาจ​เร่ง​เครื่อง​อย่าง​ช้าๆ มากกว่า​ที่​คาด​ไว้​เมื่อ​ใช้คันเร่ง

ระบบ​ประกอบด้วย​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ย่อยดังต่อไปนี้:
 • ฟังก์ชันเสถียรภาพ2
 • การ​ควบคุม​การ​หมุน​ฟรี​และ​ระบบ​ควบคุม​การ​ยึด​เกาะถนน
 • การ​ควบคุม​การ​ลาก​ของเครื่องยนต์
 • ระบบ​ช่วย​ควบคุม​เสถียรภาพ​ของ​รถพ่วง

 คำเตือน

 • ฟังก์ชัน​เป็น​การ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​เพิ่มเติม​สำหรับ​คนขับ​ที่​มี​จุดมุ่งหมาย​เพื่อ​เพิ่ม​ความ​สะดวกสบาย​ใน​การ​ขับ​ขี่​และ​เพิ่ม​ความ​ปลอดภัย​ให้​สูงขึ้น ฟังก์ชัน​นี้​อาจ​ไม่​สามารถ​รับมือ​กับ​สถานการณ์การจราจร​, สภาพ​อากาศ และ​สภาพ​ถนน​บาง​รูปแบบได้
 • ขอ​แนะนำ​ให้​คนขับ​อ่าน​ทุก​ส่วน​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ฟังก์ชัน​นี้ เพื่อ​เรียนรู้​เกี่ยวกับ​ปัจจัย​ต่างๆ เช่น ข้อจำกัด​ของ​ระบบ​และ​สิ่ง​ที่​คนขับ​ควร​ทราบ​ก่อนที่​จะ​ใช้​งาน​ระบบ เป็นต้น
 • ฟังก์ชัน​ของ​ระบบ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ไม่ได้​เข้า​มา​แทน​ความ​ระมัดระวัง​และ​การ​ตัดสินใจ​ของ​คนขับ​แต่​อย่าง​ใด คนขับ​เป็น​ผู้รับผิดชอบ​ใน​การ​ทำ​ให้​แน่ใจ​ได้​ถึง​การ​ขับ​ขี่​รถ​อย่างปลอดภัย​, ที่​ความเร็ว​ที่เหมาะสม​, ด้วย​ระยะห่าง​จาก​รถ​คัน​อื่น​ที่​เหมาะสม และ​เป็นไป​ตาม​กฎ​จราจร​และ​ข้อบังคับ​ที่​มี​ผล​ใช้​ในขณะ​นั้นๆ อยู่เสมอ

ฟังก์ชันเสถียรภาพ2

ฟังก์ชัน​นี้​จะ​ตรวจสอบ​แรง​ขับเคลื่อน​และ​แรง​เบรก​ของ​ล้อ​แต่​ละ​ล้อ​แยกกัน​เพื่อ​ทำ​ให้​รถ​มีเสถียรภาพ

การ​ควบคุม​การ​หมุน​ฟรี​และ​ระบบ​ควบคุม​การ​ยึด​เกาะถนน

การ​ควบคุม​การ​หมุน​ฟรี​จะ​ทำงาน​ที่​ทุก​ระดับ​ความเร็ว และ​ป้องกัน​ล้อ​ไม่ให้​หมุน​ฟรี​บน​พื้น​ถนน​ใน​ระหว่าง​การ​เร่งความเร็ว

ระบบ​ควบคุม​แรง​ฉุด​ลาก​จะ​ทำงาน​ที่​ความเร็ว​ต่ำ และ​สามารถ​เบรก​ล้อ​ที่​หมุน​ฟรี​เพื่อ​เพิ่ม​แรง​ฉุด​ลาก​ที่​ล้อ​ที่​ด้าน​ตรง​ข้ามได้

การ​ควบคุม​การ​เบรก​ด้วย​มอเตอร์ไฟฟ้า

การ​ควบคุม​การ​เบรก​ด้วย​มอเตอร์ไฟฟ้า (EDC3) สามารถ​ป้องกัน​การ​ล็อค​ล้อ​โดย​ไม่​ตั้งใจ เช่น เมื่อ​ทำ​การ​เบรก​ด้วย​มอเตอร์​ไฟฟ้า​บน​ถนน​ที่​ลื่น เป็นต้น การ​ล็อค​ล้อ​โดย​ไม่ได้​ตั้งใจ​ในขณะ​ขับ​ขี่​อาจ​เป็น​สาเหตุ​หนึ่ง​นอกเหนือจาก​สาเหตุ​อื่นๆ ที่​ทำ​ให้​ความสามารถ​ใน​การ​ควบคุม​รถ​ของ​คนขับ​ลดลงได้

ระบบ​ช่วย​ควบคุม​เสถียรภาพ​ของ​รถพ่วง*4

หน้าที่​ของ​ระบบ​ช่วย​ควบคุม​เสถียรภาพ​ของ​รถพ่วง (TSA5) ก็​คือ การ​ควบคุม​เสถียรภาพ​ของ​รถ​ที่​ลาก​รถ​พ่วง​อยู่​ใน​สถานการณ์​ที่​มี​อาการ​ปัด​ส่ายเกิดขึ้น

 1. 1 Electronic Stability Control
 2. 2 บางครั้ง​รู้จัก​กัน​ในชื่อ 'การ​ควบคุม​การ​ส่าย​แบบ​แอคทีฟ'
 3. 3 Engine Drag Control
 4. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม
 5. 4 เมื่อ​ติดตั้ง​คาน​ลาก​พ่วง​ของ​แท้​ของ​วอล​โว่ จะ​มี​ระบบ​ช่วย​ควบคุม​เสถียรภาพ​ของ​รถ​พ่วง​รวมอยู่ด้วย
 6. 5 Trailer Stability Assist