เบาะ​นั่งด้านหลัง

รถ​มี​ที่นั่ง 5 ที่ ที่​นั่ง​ด้านหลัง​จะ​แบ่ง​ออกเป็น​สอง​ส่วน โดย​ส่วน​หนึ่ง​มี​ที่​นั่ง​ผู้โดยสาร​หนึ่ง​ที่ และ​อีก​ส่วน​หนึ่ง​มี​ที่​นั่ง​ผู้โดยสาร​สองที่