กระจก​หน้า​ชำรุดเสียหาย

การ​ซ่อม​กระจก​หน้าที่​ชำรุด​เสียหาย​โดยเร็ว​ที่สุด​เป็น​สิ่ง​สำคัญมาก บ่อยครั้ง​ที่​การ​ชำรุด​เสียหาย​เล็กๆ น้อยๆ เช่น เนื่องจาก​เศษ​หิน จะ​สามารถ​ทำ​การ​ซ่อม​ได้​โดย​ไม่​จำเป็นต้อง​เปลี่ยน​กระจก​หน้า​ทั้งแผ่น ถ้า​กระจก​หน้า​ชำรุด​เสียหาย วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ท่าน​ติดต่อ​กับ​ศูนย์บริการ​วอล​โว่​ที่​ได้รับอนุญาต

การ​ชำรุด​เสียหาย​เล็กๆ น้อยๆ ของ​แผ่นกระจก

ถ้า​เป็นไป​ได้ ให้​ทำ​การ​ซ่อม​การ​ชำรุด​เสียหายภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อ​หลีกเลี่ยง​ไม่ให้​การ​ชำรุด​เสียหาย​ขยายตัวเพิ่มขึ้น ถ้า​กระจก​หน้า​มี​การ​ชำรุด​เสียหาย​เล็กๆ น้อยๆ สติก​เกอร์​ปิด​รอย​กระเทาะ​เนื่องจาก​เศษ​หิน​บน​กระจกหน้า จะ​สามารถ​ปกป้อง​บริเวณ​นั้น​จาก​ฝุ่น​และ​สิ่ง​สกปรก​จนกว่า​จะ​ได้รับ​การ​ซ่อมได้

การ​ชำรุด​เสียหาย​อย่าง​มาก​ของ​แผ่นกระจก

ใน​กรณี​ที่​กระจก​หน้า​ชำรุด​เสียหาย​อย่าง​มาก จะ​จำเป็นต้อง​เปลี่ยน​กระจก​หน้า​ทั้งแผ่น

 คำเตือน

ห้าม​ขับ​ขี่​รถ​ถ้า​กระจก​หน้า​ชำรุด​เสียหาย​อย่างมาก การ​ชำรุด​เสียหาย​อาจ​ขยายตัว​เพิ่ม​มาก​ขึ้น​อย่างรวดเร็ว​, บด​บัง​ทัศน​วิสัย​ของ​คนขับ และ​ทำ​ให้​ไม่​สามารถ​ขับ​ขี่​รถ​ได้​อย่างปลอดภัย

การ​เปลี่ยน​กระจกหน้า

สิ่ง​ที่​สำคัญ​ก็​คือ กระจก​หน้า​แผ่น​ใหม่​และ​การ​ติดตั้ง​กระจก​หน้า​จะต้อง​เป็นไป​ตาม​ข้อกำหนด​ของ​วอล​โว่​ใน​ด้าน​ความ​ปลอดภัย​และ​การ​ใช้​งาน​ร่วมกัน​ได้​กับ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ต่างๆ ของรถ วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​บริการ​ของ​ศูนย์บริการ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​อนุญาต​ใน​การ​เปลี่ยน​กระจกหน้า