ตัว​ตัด​วงจร​เนื่องจาก​ความ​ผิดปกติ​ของ​กราวด์​ใน​สายชาร์จ*

ชุด​ควบคุม​ของ​สายชาร์จ1 จะ​มี​ตัว​ตัด​วงจร​เนื่องจาก​ความ​ผิดปกติ​ของ​กราวด์​รวมอยู่​ใน​ตัว ซึ่ง​ช่วย​ป้องกัน​รถยนต์​และ​ผู้ใช้​รถ​จาก​ไฟฟ้าช็อ​ตเนื่อง​จาก​ความ​ผิดปกติ​ของระบบ

 คำเตือน

การ​ชาร์จ​รถ​จะต้อง​ทำ​โดย​ใช้​ปลั๊กไฟ​ติด​ผนัง​ที่​มี​การ​ต่อ​กราวด์​และ​ได้รับ​การ​รับรอง​แล้วเท่านั้น ถ้า​ไม่​ทราบ​พิกัด​กระแสไฟฟ้า​ของ​วงจร​หรือ​ปลั๊กไฟ ให้​ขอให้​ช่าง​ไฟฟ้า​ที่​มี​คุณสมบัติ​เหมาะสม​ทำ​การ​ตรวจสอบ​พิกัด​กระแสไฟฟ้า​ของวงจร การ​ใช้​ระดับ​ประจุ​ไฟฟ้า​ที่​สูง​เกิน​ความสามารถ​ของ​วงจรไฟฟ้า​หรือ​ช่อง​เสียบ​ไฟฟ้า​อาจ​ทำ​ให้​เกิด​เพลิง​ไหม้​หรือ​ความ​เสียหาย​ต่อ​วงจรไฟฟ้าได้

 คำเตือน

  • ตัว​ตัด​วงจร​เนื่องจาก​ความ​ผิดปกติ​ของ​กราวด์​ของ​สาย​ชาร์จ​จะ​ช่วย​ป้องกัน​ระบบ​ชาร์จ​ของ​รถ แต่​ไม่​รับประกัน​ว่า​จะ​ไม่​เกิด​การ​โอ​เวอร์​โหลดขึ้น

 สำคัญ

ตัว​ตัด​วงจร​เนื่องจาก​ความ​ผิดปกติ​ของ​กราวด์​จะ​ไม่​ปกป้อง​ปลั๊กไฟ​ติดผนัง/อุปกรณ์​ไฟฟ้า​ที่​ติดตั้ง​อยู่​ในระบบ
P5P6-2017- Electric drive- Control module cable
ไฟ LED ของ​ชุดควบคุม2
  1. P5-Icon red circle 1ไฟ LED

ถ้า​ตัว​ตัด​วงจร​เนื่องจาก​ความ​ผิดปกติ​ของ​กราวด์​แบบ​รวม​ใน​ตัว​ของ​ชุด​ควบคุม​ทำ​การ​ตัด​วงจร ไฟ LED จะ​ติด​สว่าง​เป็น​สี​แดง​อย่าง​คงที่ ให้​ตรวจสอบ​ปลั๊กไฟ​ติดผนัง ขอให้​ช่าง​ไฟฟ้า​ที่​มี​ใบอนุญาต​ทำ​การ​ตรวจสอบ​ปลั๊กไฟ หรือ​ลองใช้​ปลั๊กไฟ​ชุดอื่น

P6-2017- XC40H Control unit current

 สำคัญ

  • ตรวจสอบ​ความ​จุ​ของ​ช่องเสียบ
  • ต้อง​ปลด​อุปกรณ์​อิเล็กทรอนิกส์​อื่น​ที่​เชื่อมต่อ​กับ​วงจร​ฟิวส์​เดียวกัน​ออก หาก​โหลด​โดยรวม​เกิน​กว่า​ค่าที่กำหนด
  • ห้าม​ต่อ​สาย​ชาร์จ​ถ้า​ปลั๊ก​เสียบ​ชำรุดเสียหาย​, สึก​หรอ หรือ​มีจุดบกพร่อง
  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม
  2. 1 เกี่ยวข้อง​กับ​การ​ชาร์จ​ด้วย​สาย​ชาร์จโหมด 2
  3. 2 ไฟ LED (Light Emitting Diode)