การ​เชื่อมต่อ​อุปกรณ์​เข้า​กับ​ซอค​เก็ต​การ​ตรวจหา​ข้อบกพร่อง​ของรถ

การ​เชื่อมต่อ​และ​การ​ติดตั้ง​ซอฟต์แวร์ หรือ​เครื่องมือ​วิเคราะห์​อย่าง​ไม่​ถูกต้อง อาจ​ส่งผล​เสีย​กับ​ระบบ​อิเล็กทรอนิกส์​ของรถ

วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​เป็น​อย่าง​ยิ่ง​ว่า เจ้าของ​รถ​วอล​โว่​ควร​ติดตั้ง​เฉพาะ​อุปกรณ์เสริม​ของ​แท้​ที่​ได้รับ​การ​รับรอง​ของ​วอล​โว่​เท่านั้น และ​ทำ​การ​ติดตั้ง​อุปกรณ์เสริม​เหล่านั้น​โดย​ช่าง​เทคนิค​ฝ่าย​บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ผ่าน​การ​ฝึกอบรม​และ​มี​คุณสมบัติ​เหมาะสม​เท่านั้น อุปกรณ์เสริม​บาง​อุปกรณ์​จะ​สามารถ​ทำงาน​ได้​เมื่อ​ติดตั้ง​ซอฟต์แวร์​ที่​เกี่ยวข้อง​ลง​ใน​ระบบ​คอมพิวเตอร์​แล้วเท่านั้น

P5-XC90H-1519-On-board Diagnostic, data link connector
ขั้วต่อสายข้อมูล (On-board Diagnostic, OBDII) จะ​อยู่​ใต้​แผง​คอนโซล​หน้าที่​ด้านคนขับ

 บันทึก

บริษัท​รถยนต์​วอล​โว่​ไม่​รับผิดชอบ​ต่อ​ผล​สืบเนื่อง​ใดๆ หาก​มี​การ​เชื่อมต่อ​อุปกรณ์​ที่​ได้​ผ่าน​การ​รับรอง​ให้​ใช้​เข้า​กับ​ช่องเสียบ On-board Diagnostic (OBDII) เฉพาะ​ช่าง​เทคนิค​ฝ่าย​บริการ​ของ​วอล​โว่ ซึ่ง​ผ่าน​การ​ฝึกอบรม​และ​มี​คุณสมบัติ​เหมาะสม​เท่านั้น​ที่​ควร​ใช้​ช่อง​เสียบนี้