ระบบ​ช่วยจอด*

ระบบ​ช่วย​นำ​ทาง​ขณะ​จอด​จะ​ใช้​เซ็นเซอร์​เพื่อ​ช่วย​คนขับ​ใน​ระหว่าง​การ​บังคับ​รถ​ใน​พื้นที่​แคบ โดย​จะแจ้ง​ระยะห่าง​จาก​สิ่ง​กีด​ขวาง​ด้วย​สัญญาณเสียง พร้อม​ด้วย​ภาพกราฟิก​บน​จอแสดงผล​ตรงกลาง
P5-1507-Park Assist, warning screen view
ตัวอย่าง​ของ​มุมมอง​หน้าจอ​ที่​มี​โซน​สิ่ง​กีด​ขวาง​และ​พื้นที่​ของเซ็นเซอร์

จอแสดงผล​ส่วนกลาง​จะ​แสดง​ภาพรวม​ของ​ความสัมพันธ์​ระหว่าง​รถ​และ​สิ่ง​กีด​ขวาง​ที่​ตรวจพบ

ส่วน​ที่​เน้น​ไว้​แสดง​ถึง​ตำแหน่ง​ของ​สิ่ง​กีดขวาง ยิ่ง​สัญลักษณ์​ของ​รถ​เข้า​ใกล้​ช่อง​ของ​ส่วน​ที่​เน้น​ไว้​ทางด้านหน้า/ด้านหลัง​มาก​เท่าใด ระยะทาง​ระหว่าง​รถ​กับ​สิ่ง​กีด​ขวาง​ที่​ตรวจ​พบ​จะ​ยิ่ง​สั้น​ลงเท่านั้น

ส่วน​ด้านข้าง​จะ​เปลี่ยน​สี​ตาม​ระยะห่าง​ที่​ลดลง​ระหว่าง​รถยนต์​กับ​สิ่ง​กีดขวาง

ยิ่ง​ระยะห่าง​จาก​สิ่ง​กีด​ขวาง​สั้น​เท่าใด เสียง​สัญญาณ​ก็​จะ​ดัง​ถี่​ขึ้นเท่านั้น เสียง​อื่น​จาก​ระบบ​เครื่อง​เสียง​จะ​ถูก​เงียบ​เสียง​ลง​โดยอัตโนมัติ

สัญญาณเสียง​สำหรับ​สิ่ง​กีด​ขวาง​ด้านหน้า​และ​ด้านข้าง​จะ​ทำงาน​เมื่อ​รถ​เคลื่อนที่ แต่​จะ​หยุด​ทำงาน​เมื่อ​รถ​จอด​อยู่​กับ​ที่​เป็นเวลาประมาณ 2 วินาที สัญญาณเสียง​สำหรับ​สิ่ง​กีด​ขวาง​ด้านหลัง​จะ​ทำงาน​เมื่อ​รถ​จอด​อยู่​กับ​ที่ด้วย

ที่ระยะไม่​เกินประมาณ 30 ซม.(1 ฟุต) จาก​สิ่ง​กีด​ขวาง​ที่​ด้านหลัง​หรือ​หน้า​ด้าน​รถ เสียง​จะ​ดัง​ต่อเนื่อง และ​พื้นที่​ของ​เซ็นเซอร์​ที่​ทำงาน​อยู่​ที่​อยู่​ใกล้​กับ​สัญลักษณ์​รถ​มาก​ที่สุด​จะ​มี​สี​เติม​อยู่เต็ม

ที่ระยะไม่​เกินประมาณ 25 ซม.(0.8 ฟุต) จาก​สิ่ง​กีด​ขวางทาง​ด้านข้าง เสียง​จะ​ดัง​เป็น​จังหวะ​อย่าง​รวดเร็ว และ​พื้นที่​ของ​ส่วน​ที่​ตรวจจับ​จะ​เปลี่ยน​สี​จาก​สี​ส้ม​เป็น​สีแดง

ระดับ​เสียง​ของ​ระบบ​ช่วย​ขณะ​จอด​จะ​สามารถ​ปรับ​ได้​ใน​การ​ตั้ง​ค่า​ระบบ​ช่วย​ขณะจอด ใน​การ​ตั้ง​ค่า​ระดับเสียง:

สั่งงาน​ฟังก์ชัน​ระบบ​ช่วย​ขณะ​จอด​โดย​การ​ขับ​เข้า​ไป​ใกล้​วัตถุ​หรือ​กด​ไอ​คอนกล้อง iCup-2037-Camera view symbol ที่​อยู่​ใต้​จอแสดงผล​ตรงกลาง
แตะ​การ​ตั้งค่า iCup-2037-Settings symbol ที่​มุม​บน​ขวา​ของ​มุมมองกล้อง1
ปรับ​ระดับ​เสียง​ตามต้องการ

 บันทึก

เสียง​เตือน​จะ​ดัง​ขึ้น​เมื่อ​สิ่ง​กีด​ขวาง​อยู่​ใน​เส้นทาง​ของ​รถ​โดยตรง​เท่านั้น ยกเว้น​ส่วน​ที่​ใกล้​สัญลักษณ์​รูป​รถ​มากที่สุด

 คำเตือน

  • เซ็นเซอร์​ช่วย​จอด​เป็น​สิ่ง​ที่​ช่วย​เสริม​ให้​คนขับ​มี​สมาธิ​ต่อ​สภาพแวดล้อม​รอบตัว​รถ​ได้​ดียิ่งขึ้น ความสามารถ​ใน​การ​ตรวจจับ​สิ่ง​กีด​ขวาง​ใน​บาง​มุม​ของ​เซ็นเซอร์​เหล่านั้น อาจ​ได้รับ​ผลกระทบ​จาก​สภาพ​ต่างๆ ใน​ระหว่าง​การ​ใช้งาน
  • โปรด​ใช้​ความ​ระมัดระวัง​เมื่อ​มี​ผู้คน​หรือ​สัตว์​เลี้ยง​อยู่​ใน​บริเวณ​ใกล้​กับรถ
  • โปรด​ระลึก​ไว้​เสมอ​ว่า​ด้านหน้า​ของ​รถ​อาจ​เคลื่อนที่​เข้า​หา​การจราจร​ที่​วิ่ง​เข้า​มา​ใน​ระหว่าง​การ​เลื่อน​รถ​เข้าจอด
  • วัตถุ/สิ่ง​กีด​ขวาง​บน​จอแสดงผล​อาจจะ​ใกล้​กับ​รถ​มากกว่า​ที่​ปรากฏ​ในจอแสดงผล

 คำเตือน

  • ฟังก์ชัน​เป็น​การ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​เพิ่มเติม​สำหรับ​คนขับ​ที่​มี​จุดมุ่งหมาย​เพื่อ​เพิ่ม​ความ​สะดวกสบาย​ใน​การ​ขับ​ขี่​และ​เพิ่ม​ความ​ปลอดภัย​ให้​สูงขึ้น ฟังก์ชัน​นี้​อาจ​ไม่​สามารถ​รับมือ​กับ​สถานการณ์การจราจร​, สภาพ​อากาศ และ​สภาพ​ถนน​บาง​รูปแบบได้
  • ขอ​แนะนำ​ให้​คนขับ​อ่าน​ทุก​ส่วน​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ฟังก์ชัน​นี้ เพื่อ​เรียนรู้​เกี่ยวกับ​ปัจจัย​ต่างๆ เช่น ข้อจำกัด​ของ​ระบบ​และ​สิ่ง​ที่​คนขับ​ควร​ทราบ​ก่อนที่​จะ​ใช้​งาน​ระบบ เป็นต้น
  • ฟังก์ชัน​ของ​ระบบ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ไม่ได้​เข้า​มา​แทน​ความ​ระมัดระวัง​และ​การ​ตัดสินใจ​ของ​คนขับ​แต่​อย่าง​ใด คนขับ​เป็น​ผู้รับผิดชอบ​ใน​การ​ทำ​ให้​แน่ใจ​ได้​ถึง​การ​ขับ​ขี่​รถ​อย่างปลอดภัย​, ที่​ความเร็ว​ที่เหมาะสม​, ด้วย​ระยะห่าง​จาก​รถ​คัน​อื่น​ที่​เหมาะสม และ​เป็นไป​ตาม​กฎ​จราจร​และ​ข้อบังคับ​ที่​มี​ผล​ใช้​ในขณะ​นั้นๆ อยู่เสมอ
  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม
  2. 1 ถ้า​สัญลักษณ์​การ​ตั้ง​ค่า​ไม่​แสดง​ขึ้น ให้​แตะ​บน​จอแสดงผล​ตรง​กลาง​เบาๆ เพื่อ​สั่งงาน​ไอคอน