การ​เบรก​อัตโนมัติ​โดย​ฟังก์ชัน​ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่

ระบบ​ช่วยเหลือคนขับ Pilot Assist* มี​ฟังก์ชัน​เบรก​แบบ​พิเศษ​สำหรับ​การจราจร​ที่​เคลื่อน​ตัว​ช้า​และ​ในขณะ​จอด​อยู่​กับที่ ใน​บาง​สถานการณ์ จะ​มี​การ​ใส่​เบรก​จอด​รถ​เพื่อให้​รถ​ยังคง​จอด​อยู่​กับ​ที่ต่อไป

ฟังก์ชัน​การ​เบรก​สำหรับ​การจราจร​ที่​เคลื่อน​ตัว​ช้า​และ​ในขณะ​จอด​อยู่​กับที่

สำหรับ​การ​หยุด​รถ​เป็น​เวลา​สั้นๆ ร่วมกับ​การ​ใช้​โหมด​การ​เคลื่อนที่​ช้าๆ ใน​สภาพ​การจราจร​ที่​เคลื่อน​ตัว​ช้า หรือ​เมื่อ​อยู่​ที่​สัญญาณ​ไฟ​จราจร การ​ขับ​ขี่​จะ​ทำงาน​ต่อ​โดย​อัตโนมัติ​ถ้า​การ​หยุด​นั้น​ใช้​เวลา​ไม่เกินประมาณ 3 วินาที ถ้า​ต้อง​หยุด​รถ​เป็น​เวลานาน​กว่า​นี้​ก่อนที่​รถ​คัน​หน้า​จะ​เริ่ม​เคลื่อนที่​อีก​ครั้ง ฟังก์ชัน​การ​ช่วยเหลือ​คนขับ​จะ​ถูก​ตั้ง​ให้​อยู่​ใน​โหมดส​แตนด์​บาย​พร้อม​การ​เบรกอัตโนมัติ

ฟังก์ชัน​นี้​จะ​ถูก​สั่ง​ให้​ทำงาน​อีก​ครั้ง​ด้วย​วิธีต่อไปนี้:
 • กด​ปุ่ม​บนพวงมาลัย P5-1507-Cruise control, speed limiter, activates speed limiter from standby mode symbol 5x3,5
 • เหยียบ​แป้นคันเร่ง
ฟังก์ชัน​จะ​กลับไป​ตาม​รถ​คัน​หน้า​อีก​ครั้ง ถ้า​รถ​คัน​หน้า​เริ่ม​เคลื่อนที่​ไป​ข้างหน้าภายใน 6 วินาที โดยประมาณ

 คำเตือน

เมื่อ​กดปุ่ม P5-1507-Cruise control, speed limiter, activates speed limiter from standby mode symbol 5x3,5 บน​พวงมาลัย​เพื่อ​กลับไป​ใช้​ความเร็ว​เดิม​ต่อ อาจ​ทำ​ให้​มี​การ​เพิ่ม​ความเร็ว​ขึ้น​อย่าง​มากได้

 คำเตือน

ระบบ​ช่วยเหลือ​คนขับ​จะ​เตือน​เกี่ยวกับ​สิ่ง​กีด​ขวาง​เฉพาะ​เมื่อ​ชุดเร​ดาห์​ของ​ระบบ​ตรวจจับ​ได้​เท่านั้น ด้วย​เหตุ​นี้ จึง​อาจ​ไม่​มี​การ​เตือน​หรือ​การ​เตือน​อาจ​ล่าช้าได้
 • ห้าม​รอ​ให้​สัญญาณ​เตือน​ทำงาน​หรือ​แทรก​การ​ทำงาน ให้​ทำ​การ​เบรก​เมื่อจำเป็น

 บันทึก

ระบบ​ช่วยเหลือ​คนขับ​จะ​รักษา​ให้​รถ​จอด​อยู่​กับ​ที่​เป็น​เวลานานที่สุด 10 นาที - จากนั้น​เบรก​จอด​รถ​จะ​ทำงาน​และ​ฟังก์ชั่น​จะ​ถูก​ยกเลิก​การทำงาน

ก่อนที่​จะ​สามารถ​สั่งงาน​ระบบ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ได้​อีก​ครั้ง จะต้อง​ปลด​เบรก​จอด​รถเสียก่อน

การ​หยุด​การ​เบรกอัตโนมัติ

ใน​บาง​สถานการณ์ การ​เบรก​โดย​อัตโนมัติ​จะ​หยุด​ทำงาน​เมื่อ​ใกล้​จะ​จอด​นิ่ง และ​ฟังก์ชัน​จะ​เข้า​สู่​โหมดส​แตนด์บาย กรณี​นี้​หมายความ​ว่า​เบรก​จะ​ถูก​ปลด​ออก​และ​รถ​จะ​เริ่ม​ไหล ดังนั้น​คนขับ​ต้อง​เข้า​แทรก​การ​ทำงาน​และ​ทำ​การ​เบรก​ด้วย​ตนเอง​เพื่อให้​รถ​จอด​อยู่​กับที่

กรณี​นี้​สามารถ​เกิดขึ้น​ได้​ใน​สถานการณ์​ใด​สถานการณ์​หนึ่งดังต่อไปนี้:
 • คนขับ​วาง​เท้า​บน​แป้น​เบรกเท้า
 • มี​การ​เข้า​เบรก​จอดรถ
 • มี​การ​เลื่อน​คัน​เกียร์​ไป​ที่ตำแหน่ง P, N หรือ R
 • คนขับตั้ง Pilot Assist ให้​อยู่​ใน​โหมดส​แตนด์บาย

การ​สั่งงาน​เบรก​จอด​โดยอัตโนมัติ

มี​การ​ใส่​เบรก​จอด​รถ หาก​ฟังก์ชัน​กำลัง​รักษา​ให้​รถ​จอด​อยู่​กับ​ที่​โดย​ใช้​เบรก​เท้า และ:
 • คนขับ​เปิด​ประตู หรือ​ถอด​เข็ม​ขัด​นิรภัยออก
 • ฟังก์ชัน​ได้​รักษา​ให้​รถ​อยู่​กับ​ที่​เป็น​เวลานานกว่า 10 นาที โดยประมาณ
 • เบรก​ร้อนจัด
 • คนขับ​ดับเครื่องยนต์
 1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่