การใช้ Apple® CarPlay®*

ใน​การใช้ CarPlay1 จะต้อง​เปิด​ใช้​งาน​การ​ควบคุม​ด้วย​เสียงโดย Siri® บน iPhone®2 ของ​ท่านไว้ อุปกรณ์​ยัง​จำเป็นต้อง​มี​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ด้วย ฟังก์ชัน​ต่างๆ จึง​จะ​สามารถ​ทำงานได้

เชื่อมต่อ iPhone และ​เริ่ม​การ​ทำงานของ CarPlay

 บันทึก

CarPlay สามารถ​ใช้​งาน​ได้​เมื่อ​ยกเลิก​การ​ทำงานของ Bluetooth ใน​รถ​แล้วเท่านั้น ดังนั้น โทรศัพท์​หรือ​เครื่อง​เล่น​สื่อข้อมูล​ที่​เชื่อมต่อ​กับ​รถผ่าน Bluetooth จะ​ไม่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้เมื่อ CarPlay ทำงานอยู่
เชื่อมต่อ iPhone ที่รองรับ CarPlay เข้า​กับ​ช่องเสียบ USB ที่​มี​กรอบ​สีขาว3 ถ้า​เคยใช้ CarPlay จาก​โทรศัพท์​มา​ก่อน​หน้านี้ CarPlay จะ​เปิด​ขึ้น​โดยอัตโนมัติ
ถ้า​เชื่อมต่อ​โทรศัพท์​เป็น​ครั้ง​แรก ให้​อ่าน​และ​ยอมรับ​ข้อกำหนด​และเงื่อนไข
CarPlay จะ​เปิด​ขึ้น และ​แอพ​ที่​สามารถ​ใช้​ร่วมกัน​ได้​จะ​แสดงขึ้น
แตะ​ที่​แอพ​ที่ต้องการ
แอพ​จะ​เริ่มทำงาน

ถ้า​เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​แอพอื่น CarPlay จะ​ทำงาน​ในเบื้องหลัง ถ้า​ต้องการแสดง CarPlay อีก​ครั้ง ให้​แตะ​ที่แอพ CarPlay ใน​มุมมองแอพ

  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม
  2. 1 ความ​พร้อม​ใช้​งาน​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​ตามตลาด
  3. 2 Apple, CarPlay, iPhone และ Siri เป็น​เครื่องหมาย​การค้า​จด​ทะเบียนของ Apple Inc.
  4. 3 จำเป็นต้อง​ใช้​สาย​ที่​มี​หัวต่อแบบ USB-C และ Lightning