ห้อง​เก็บสัมภาระ

รถ​รุ่น​นี้​มี​พื้นที่​เก็บ​สัมภาระ​ที่​ปรับเปลี่ยน​ได้ ซึ่ง​ช่วย​ให้​สามารถ​ขนส่ง​สิ่งของ​ขนาด​ใหญ่​ได้​อย่างปลอดภัย นอกจากนั้น ยัง​มี​ช่อง​เก็บ​ของ​ด้านหน้า​อยู่​ใต้​ฝา​กระโปรง​หน้า​อีกด้วย

P6-2139-C40BEV-iCup-Luggage storage overview
ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​ที่​มี​พื้นที่​เก็บ​ของ​ใต้​พื้น​ห้อง​เก็บสัมภาระ

เมื่อ​พับ​พนัก​พิง​ของ​ที่​นั่ง​ด้านหลัง​ลง ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​จะ​มี​ขนาด​กว้างขวางมาก ใช้​หู​ยึด​สัมภาระ​หรือ​ที่​แขวน​ถุง​ใน​การ​ยึด​สัมภาระ​ให้​อยู่​กับที่ ชั้น​วาง​ของ​สามารถ​ถอด​ออก​ได้​อย่าง​ง่ายดาย​เพื่อให้​มี​พื้นที่​สำหรับ​สัมภาระ​ขนาดใหญ่

ถ้า​รถ​มี​ยาง​อะไหล่ อุปกรณ์​นี้​จะ​ยึด​อยู่​บน​พื้น​ห้อง​เก็บสัมภาระ

ช่อง​เก็บ​ของด้านหน้า

P6-2122-XC40BEV-iCup-Frunk overview

ที่​บริเวณ​ใต้​ฝา​กระโปรง​หน้า​จะ​มี​พื้นที่​เก็บ​ของ​เพิ่มเติมอยู่ ขอ​เกี่ยว​ลาก​พ่วง​และ​ชุด​ซ่อม​รอย​รั่ว​ฉุกเฉิน​ของ​รถ​ก็​เก็บ​อยู่​ใน​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​ด้วยเช่นกัน