ตัวเลือก​การ​ลด​ความเร็ว​พร้อม​ระบบช่วย​เมื่อ​มี​ความ​เสี่ยง​ต่อ​การชน

ระบบ​ช่วย​เมื่อ​มี​ความ​เสี่ยง​ต่อ​การชน1 สามารถ​ช่วย​ป้องกัน​การ​ชน​หรือ​ลด​ความเร็ว​ใน​การ​ชน​ให้​น้อยลงได้

ถ้า​ความเร็ว​ระหว่าง​รถ​กับ​สิ่ง​กีด​ขวาง​แตกต่าง​กัน​มากกว่า​ความเร็ว​ที่​ระบุ​ไว้​ดังต่อไปนี้ ฟังก์ชัน​การ​เบรก​อัตโนมัติ​จะ​ไม่​สามารถ​ป้องกัน​การ​ชน​ได้ แต่​สามารถ​ลด​ความ​รุนแรง​ของ​ผล​สืบเนื่อง​จาก​การ​ชน​ให้​น้อยลงได้

รถยนต์

สำหรับ​รถ​ที่​อยู่​ด้านหน้า ระบบ​ช่วย​เบรก​สามารถ​ลด​ความเร็ว​ลง​ได้ถึง 60 กม./ชม. (37 ไมล์​ต่อชั่วโมง)

คนขับ​ขี่รถจักรยาน

สำหรับ​คนขับรถ​จักรยาน ระบบ​ช่วย​เบรก​สามารถ​ลด​ความเร็ว​ลง​ได้ถึง 50 กม./ชม. (30 ไมล์​ต่อชั่วโมง)

คน​เดินถนน

สำหรับ​คน​เดิน​ถนน ระบบ​ช่วย​เบรก​สามารถ​ลด​ความเร็ว​ลง​ได้ถึง 45 กม./ชม. (28 ไมล์​ต่อชั่วโมง)

สัตว์​ขนาดใหญ่

ใน​กรณี​ที่​มี​ความ​เสี่ยง​ที่​จะ​เกิด​การ​ชน​กับ​สัตว์​ขนาด​ใหญ่ ระบบ​ช่วย​เบรก​สามารถ​ลด​ความเร็ว​ของ​รถ​ลง​ได้ถึง 15 กม./ชม. (9 ไมล์​ต่อชั่วโมง)

ฟังก์ชัน​การ​เบรก​สำหรับ​สัตว์​ขนาด​ใหญ่​มี​จุดมุ่งหมาย​เพื่อ​ลด​แรง​กระแทก​ที่​ความเร็ว​สูง และ​จะ​มี​ประสิทธิภาพ​สูงสุด​ที่​ความเร็ว​สูงกว่า 70 กม./ชม. (43 ไมล์​ต่อชั่วโมง) แต่​จะ​มี​ประสิทธิภาพ​น้อยลง​ที่​ความเร็วต่ำ

  1. 1 Collision Avoidance