การ​เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​จาก​ระยะไกล​โดย​ใช้แอพ Volvo Cars*

ท่าน​สามารถ​ใช้แอพ Volvo Cars ใน​การ​เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​จาก​ระยะไกล เพื่อ​ทำ​ความ​ร้อน​หรือ​ทำ​ความ​เย็น​รถ​ให้​มี​อุณหภูมิ​ที่​สบายได้

การ​เริ่ม​การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​ทำ​ได้​จาก​ฟังก์ชัน​ระบบ​สภาพ​อากาศ​ในแท็บ Px-2037-VOC app icon Home และ​จะ​ทำงาน​เป็นเวลา 30 นาที

  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม