การ​ลด​ระดับ​การ​ทำงาน​ของ​สัญญาณเตือน*

การ​ลด​ระดับ​การ​ทำงาน​ของ​สัญญาณ​เตือน​จะ​ปิด​การ​ทำงาน​ของ​เซ็นเซอร์​สัญญาณ​เตือน​บาง​ประเภท​เพื่อ​ไม่ให้​เกิด​สัญญาณ​เตือน​ที่​ผิดพลาด เช่น เมื่อ​เดินทาง​ด้วย​เรือ​ข้ามฟาก

ตัว​ตรวจจับ​การ​เคลื่อนไหว​และ​การ​เอียง​ของ​ระบบ​สัญญาณ​เตือน​จะ​ถูก​ยกเลิก​การ​ทำงาน​เมื่อ​ใช้​สัญญาณ​เตือน​แบบ​ลด​ระดับลง จากนั้น สัญญาณ​เตือน​จะ​ไม่​ตอบสนอง​ต่อ​การ​เคลื่อนไหว​ภายใน​รถ​หรือ​ถ้า​ความ​เอียง​ของ​รถ​เปลี่ยนแปลงไป

ฟังก์ชัน​นี้​สามารถ​สั่งงาน​ได้​จาก​จอแสดงผล​ตรง​กลาง​เมื่อ​ปลด​ล็อครถ

การ​ลด​ระดับ​การ​ทำงาน​ของ​สัญญาณ​เตือน​จะ​ถูก​ยกเลิก​การ​ทำงาน​หลังจาก​การ​ใช้​งาน​ใน​แต่​ละ​ครั้ง และ​จะต้อง​สั่งงาน​ใหม่​ทุกครั้ง

การ​สั่งงาน​สัญญาณ​เตือน​แบบ​ลด​ระดับ​การ​ทำงาน​ลง​บน​จอแสดงผล​ตรง​กลาง​ของรถ

เลือก iCup-2037-Settings symbol
เลือก Controls
สั่งงาน Reduced alarm mode

ฟังก์ชัน​จะ​ทำงาน​จนกว่า​รถ​จะ​ถูก​ขับเคลื่อน จากนั้น​จะต้อง​สั่งงาน​ใหม่​อีกครั้ง

นอกจากนี้​ยัง​สามารถ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​การ​ลด​ระดับ​การ​ทำงาน​ของ​สัญญาณ​เตือน​ได้​ใน​เมนู​การ​ตั้งค่า

  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง