ขั้นตอน​การ​รี​เซ็ต​ระบบ​ป้องกัน​การหนีบ

หาก​มี​ปัญหา​เกิด​ขึ้นกับ​การ​ทำงาน​ทาง​ไฟฟ้า​สำหรับ​กระจก​ไฟฟ้า สามารถ​ทดสอบ​ลำดับ​การ​รี​เซ็ตได้

 คำเตือน

ถ้า​มี​การ​ปลดแบตเตอรี่ 12 โวลต์ จะต้อง​รี​เซ็ต​ฟังก์ชัน​การ​ปิด​และ​การ​เปิด​อัตโนมัติ​เพื่อให้​ฟังก์ชัน​สามารถ​ทำงาน​ได้​อย่างถูกต้อง ต้อง​ทำ​การ​รี​เซ็ต​เพื่อให้​การ​ป้องกัน​การ​หนีบทำงาน

ใน​กรณี​ที่​มี​ปัญหา​กับ​หลังคา​พา​โนรา​มา โปรด​ติดต่อศูนย์บริการ1

รี​เซ็ต​กระจก​แบบ​ปรับ​ด้วย​ระบบไฟฟ้า

เริ่ม​ด้วย​กระจก​ประตู​อยู่​ใน​ตำแหน่งปิด
จากนั้น​สั่งงาน​ตัว​ควบคุม​ให้​เลื่อน​กระจก​ใน​แบบ​แมน​นวล​ขึ้น​ไป​ที่​ตำแหน่งปิด 3 ครั้ง
ระบบ​จะ​เริ่ม​ทำงาน​โดยอัตโนมัติ

ถ้า​ปัญหา​ยังคง​เกิด​ขึ้นอยู่ โปรด​ติดต่อศูนย์บริการ

  1. 1 ขอ​แนะนำ​ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง