จอแสดงผลส่วนกลาง

ท่าน​สามารถ​ควบคุม​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​จำนวน​มาก​ของ​รถ​ได้​จาก​จอแสดงผลส่วนกลาง ที่​แสดง​อยู่​ใน​ที่นี้​คือ​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​และ​ตัวเลือก​ต่างๆ ของ​จอแสดงผลนี้

มุมมอง​หน้าหลัก

iCup-2037-Overview of the home view
มุมมอง​หน้า​หลัก​เป็น​มุมมอง​แรก​ที่​จะ​แสดง​ขึ้น​เมื่อ​หน้าจอ​เริ่มทำงาน

มุมมอง​หน้า​หลัก​ประกอบด้วย​หน้าจอย่อย 4 หน้าจอ ที่​แสดง​แอพ​ที่​ใช้ล่าสุด ท่าน​สามารถ​เข้าถึง​มุมมอง​ต่างๆ ของ​จอแสดงผล​ตรง​กลาง เช่น มุมมอง​สภาพอากาศ​, มุมมองกล้อง​, มุมมอง​แอพ และ​มุมมอง​การ​แจ้ง​เตือน ได้​จาก​มุมมอง​หน้าหลัก

มุมมองกล้อง

P5-21w39-C40-Camera view CSD
มุมมอง​กล้อง​จะ​แสดง​กล้อง​ของ​ระบบ​ช่วยจอด (PAC1) ซึ่ง​แสดง​ใน​แบบมุมมอง 360° และ​มุมมอง​แยก​เฉพาะ​สำหรับ​กล้อง​แต่​ละ​ตัวทั้ง 4 ตัว นั่น​คือ ภาพ​จาก​กล้องด้านหลัง​, กล้องด้านหน้า​, กล้อง​ด้านซ้าย หรือ​กล้องด้านขวา

มุมมองแอพ

iCup-2037-App pane
มุมมอง​สำหรับ​แอพ​ต่างๆ ที่​ได้​ดาวน์​โหลดไว้ (แอ​พของ​บริษัทภายนอก) หรือ​สำหรับ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​แบบ​รวม​ใน​ตัว​ของรถ

 บันทึก

ถ้า​จำเป็น จะ​สามารถ​ใช้​ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​ใน​การ​ทำ​ความ​เย็น​ระบบ​สื่อข้อมูล​ใน​จอแสดงผล​ส่วนกลางได้ ใน​กรณี​นี้ ข้อความ Cooling infotainment system จะ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ
  1. 1 Park Assist Camera