ตาราง​ตำแหน่ง​ของ​ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก i-Size

ตาราง​นี้​จะ​ให้​คำแนะนำ​เกี่ยวกับ​ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก i-Size ที่​เหมาะสม​สำหรับ​แต่​ละ​ตำแหน่ง และ​สำหรับ​ขนาด​ของเด็ก

ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​จะต้อง​ได้รับ​การ​รับรองตาม UN Reg R129

 บันทึก

โปรด​อ่าน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ใน​หัวข้อ​การ​ติดตั้ง​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​ทุก​ครั้ง ก่อนที่​จะ​ทำ​การ​ติดตั้ง​ในรถยนต์
ประเภท​ของ​เบาะ​นั่ง​สำหรับเด็กที่​นั่งด้านหน้า (เมื่อ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ถุง​ลม​นิรภัย​ไว้ สำหรับ​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไป​ทางด้านหลังเท่านั้น)1ที่​นั่งด้านหน้า (เมื่อ​เปิด​ใช้​งาน​ถุง​ลม​นิรภัย​ไว้ สำหรับ​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไป​ทางด้านหน้าเท่านั้น)1ที่​นั่งด้านหลัง​, ที่​นั่ง​ตัวนอก1เบาะ​นั่ง​หลัง​ตรงกลาง
ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก i-Sizeใช่2, 3, 4, 5ใช่3, 4, 5ใช่2ไม่
  1. 1 วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​เด็ก​นั่ง​ใน​ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไป​ข้าง​หลัง​ให้​นาน​ที่สุด​เท่าที่​เป็นไป​ได้ อย่าง​น้อย​จนกว่า​จะอายุ 4 ปี
  2. 2 วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้ใช้: ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก​แบบ​หัน​ไป​ด้านหลัง​แบบ​เข้าถึง​ได้​ง่าย​ของ​วอลโว่ i-Size (การ​อนุมัติประเภท E1-010016)
  3. 3 ปรับ​พนัก​พิง​ให้​พนัก​พิง​ศีรษะ​ไม่​สัมผัส​กับ​ที่​นั่ง​สำหรับเด็ก
  4. 4 สำหรับ​ระบบ​ความ​ปลอดภัย​สำหรับ​เด็ก​ที่​มี​ขา​รองรับ ให้​ปรับ​ที่​นั่ง​ให้​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​ตั้ง​ตรง​มากขึ้น
  5. 5 แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด