การ​สั่งงาน​และ​การ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​โหมด​ลากรถ

โหมด​ลาก​รถ​จะ​ใช้​เมื่อ​จำเป็นต้อง​ให้​ล้อ​รถ​หมุน​ได้​อย่าง​อิสระ เช่น เพื่อ​ลาก​รถ​ขึ้น​ไป​บน​แพลตฟอร์ม​ของ​รถ​กู้ภัย เป็นต้น

การ​สั่งงาน​โหมด​ลากรถ

กด iCup-2037-App view symbol บน​จอแสดงผล​ตรงกลาง
กดปุ่ม Car status
เลือก Service
กดปุ่ม Activate Tow Mode
ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​บนหน้าจอ
ในตอนนี้ รถ​อยู่​ใน​โหมด​ลาก​รถ​แล้ว และ​ล้อ​รถ​สามารถ​หมุน​ได้​อย่างอิสระ

 สำคัญ

อนุญาต​ให้​ทำ​การ​ลาก​รถ​ขึ้น​ไป​บน​ส่วน​บรรทุก​แบบ​แพลตฟอร์มเท่านั้น ไม่​อนุญาต​ให้​ลาก​รถ​โดย​ที่​ล้อ​รถ​หมุน​ไป​ตามพื้น

การ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​โหมด​ลากรถ

ต้อง​แน่ใจ​ว่า​รถ​จอด​อยู่​กับที่
ใช้​งาน​เบรกจอด
ในขณะ​นี้ โหมด​ลาก​รถ​ได้​ถูก​ยกเลิก​การ​ทำงานแล้ว

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่