การ​เชื่อมต่อ​โทรศัพท์​เข้า​กับรถ

เชื่อมต่อ​โทรศัพท์​เข้า​กับ​รถด้วย Bluetooth เพื่อ​ทำ​การ​ดำเนินการ​ต่างๆ เช่น โทรออก​, ส่ง​และ​รับ​ข้อความ และ​เล่น​สื่อข้อมูล เป็นต้น

การ​ค้นหา​โทรศัพท์​จากรถ

สั่งงาน Bluetooth ใน​โทรศัพท์ และ​ตรวจสอบ​ใน​การ​ตั้ง​ค่า​ว่า​โทรศัพท์​อนุญาต​ให้​อุปกรณ์​อื่นๆ มองเห็น​โทรศัพท์ได้
ถ้า​ยัง​ไม่ได้​เชื่อมต่อ​โทรศัพท์​ไว้ ให้​แตะที่ P5P6-iCup-2222-adding phone symbol ไม่เช่นนั้น ให้​ไป​ที่​การ​ตั้งค่า iCup-2037-Settings symbol ที่​ด้านล่าง​ของ​จอแสดงผล​ตรง​กลาง จากนั้น​ให้​แตะที่ Connectivity และ Bluetooth ถ้า​ไม่​มี​โทรศัพท์​ในรายการ1, ให้เลือก Pair new device
อุปกรณ์ Bluetooth ที่​พร้อม​ใช้​งาน​จะ​แสดง​รายการขึ้น รายการ​จะ​ได้รับ​การ​อัพเดต​เมื่อ​ตรวจ​พบ​อุปกรณ์ใหม่
แตะ​ที่​ชื่อ​ของ​โทรศัพท์​ที่​จะเชื่อมต่อ
ตรวจสอบ​ว่า​รหัส​ตัวเลขที่​แสดง​ขึ้น​ใน​รถ​ตรง​กับ​รหัส​ที่​แสดง​ใน​โทรศัพท์ ถ้า​เป็น​เช่นนั้น ให้ยืนยัน
เลือก​ใน​โทรศัพท์​ให้​ยอมรับ​หรือ​ปฏิเสธ​ตัวเลือก​ต่างๆ สำหรับ​ผู้​ติดต่อ​และข้อความ
ตาม​ค่า​มาตรฐาน โทรศัพท์​จะ​ได้รับ​เชื่อมต่อ​เพื่อ​ใช้​เป็น​ทั้ง​อุปกรณ์​สื่อข้อมูล​และ​อุปกรณ์โทรศัพท์ 2
กดปุ่ม Done

 บันทึก

  • ใน​โทรศัพท์​บาง​เครื่อง จะต้อง​สั่งงาน​ฟังก์ชั่น​ข้อความก่อน
  • ถ้า​ผู้​ติดต่อ​และ​ข้อความ​ไม่​แสดง​ขึ้น​ใน​รถ​ถึงแม้ว่า​จะ​เปิด​ใช้​งาน​ฟังก์ชัน​แล้ว​ก็​ตาม ให้​ถอด​สายโทรศัพท์​ออก​แล้ว​เชื่อมต่อ​กลับ​เข้า​ไป​ใหม่​อีกครั้ง
  • โทรศัพท์​บาง​เครื่อง​อาจ​ไม่​สามารถ​ใช้​งาน​ร่วมกัน​ได้​อย่าง​เต็มที่ ดังนั้น​จึง​อาจ​ไม่​แสดง​ผู้​ติดต่อ​และ​ข้อความ​ขึ้น​ในรถ

 บันทึก

ถ้า​ระบบปฏิบัติการ​ของ​โทรศัพท์​ได้รับ​การ​อัพเดต การ​เชื่อมต่อ​โทรศัพท์​อาจหายไป ใน​กรณี​นี้ ให้​ลบ​โทรศัพท์​ออก​จาก​รถ​แล้ว​ทำ​การ​เชื่อมต่อ​ใหม่​อีกครั้ง
  1. 1 โทรศัพท์​ที่​เคย​เชื่อมต่อ​มาแล้ว​ก่อน​หน้า​นี้​จะ​แสดง​ขึ้นใน Bluetooth ในทันที และ​สามารถ​เลือก​จาก​ที่​นั่นได้
  2. 2 หลังจาก​นั้น จะ​สามารถ​เลือก​ได้​ว่า​ต้องการ​ใช้​อุปกรณ์​ใด​เป็น​อุปกรณ์​โทรศัพท์ และ/หรือ อุปกรณ์​สื่อข้อมูล เช่น ถ้า​ผู้โดยสาร​ต้องการ​ใช้​โทรศัพท์​ของ​เขา​เป็น​อุปกรณ์​สื่อข้อมูล​เพื่อ​เล่น​เพลง​ของ​เขา เป็นต้น