ไฟต้อนรับ

ไฟ​ต้อนรับ​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​เมื่อ​ปลด​ล็อครถ

ใน​เวลา​กลางวัน ไฟ​แสดงตำแหน่ง​, ไฟ​หลังคา​ภายในรถ​, ไฟ​บริเวณ​พื้น และ​ไฟ​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​จะทำงาน ใน​เวลา​กลาง​วันที่​แสง​น้อย​หรือ​มืด ไฟ​ส่อง​แผ่น​ป้าย​ทะเบียน​และ​ไฟ​ที่​มือ​จับ​ด้าน​นอก​จะ​ได้รับ​การ​สั่งงาน​ด้วยเช่นกัน* โดย​ที่​ลำแสง​ของ​ไฟ​ส่อง​สว่าง​เหล่านั้น​จะ​ส่อง​ตรง​ไป​ที่พื้น

ไฟ​จะ​ติด​สว่าง​อยู่​เป็น​เวลาประมาณ 2 นาที ถ้า​ไม่​มี​การ​เปิด​ประตูใดๆ ถ้า​มี​การ​เปิด​ประตู​ภายใน​ช่วงเวลา​การ​ทำงาน​นี้ เวลา​สำหรับ​ไฟ​ภายใน​รถ​และ​ไฟ​ที่​มือ​จับ​ประตู​ภายนอกรถ* จะ​ถูก​ขยายออกไป

ฟังก์ชัน​นี้​สามารถ​สั่งงาน​และ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ได้​โดย​ใช้​จอแสดงผลส่วนกลาง

  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่