การ​ยอมรับ​ข้อกำหนด​และ​เงื่อนไข และ​การ​เก็บ​รวบรวมข้อมูล

ท่าน​สามารถ​แสดง​ข้อความ​เกี่ยวกับ​ข้อกำหนด​และ​เงื่อนไข และ​การ​เก็บ​รวบรวม​ข้อมูล​บน​จอแสดงผล​ตรง​กลางได้ การ​เก็บ​รวบรวม​ข้อมูล​เกิดขึ้น​เพื่อ​นำเสนอ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ของรถ​, ความ​ปลอดภัย และ​การ​ทำงาน​ของ​แอพ​ที่​ดีขึ้น

เมื่อ​ท่าน​ใช้​รถ​เป็น​ครั้ง​แรก คำแนะนำ​จะ​เปิด​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​ตรง​กลาง​เพื่อ​ช่วย​ท่าน​ใน​การ​ทำ​การ​ตั้ง​ค่าต่างๆ นอกจาก​คำแนะนำ​แล้ว ท่าน​ยัง​อาจ​ได้รับ​การ​แจ้ง​เพื่อ​ขอ​ความ​ยินยอม​สำหรับ​ข้อกำหนด​และ​เงื่อนไข​ประเภท​ต่างๆ รวมถึง​การ​เก็บ​รวบรวม​ข้อมูลด้วย

การ​แจ้ง​เพื่อ​ขอ​ความ​ยินยอม​ยัง​อาจ​แสดง​ขึ้น​ใน​กรณี​อื่นๆ ด้วย เช่น:

  • การ​ใช้​แอพหรื​อบ​ริ​การ​เป็น​ครั้งแรก
  • โปร​ไฟล์​ผู้ใช้ใหม่
  • การล็​อก​เอาต์​ออก​จาก​โปร​ไฟล์​ของ​ผู้ใช้​และ​การ​ลบ​โปร​ไฟล์​ของผู้ใช้
  • การ​เปลี่ยนเจ้าของ
  • การ​รี​เซ็ต​การ​ตั้งค่า
ใน​การ​เข้าถึง​การ​ตั้ง​ค่า​ความ​เป็นส่วนตัว:
กด iCup-2037-Settings symbol บน​จอแสดงผล​ตรงกลาง
จากนั้น​กดที่ Privacy
จากนั้น​ให้เลือก Volvo privacy settings, Data sharing with Google (การ​แบ่งปัน​ข้อมูลกับ Google) หรือ Legal information from Google (ข้อมูล​ด้าน​กฎหมายจาก Google)

การ​ตั้ง​ค่า​บางอย่าง​สามารถ​ทำ​ได้​โดย​ใช้​โปร​ไฟล์​ที่​มี​สิทธิ์​ระดับ​ผู้ดูแล​ระบบเท่านั้น