ช่องเสียบ USB

ใต้​จอแสดงผล​ตรง​กลาง​จะ​มี​ช่องเสียบ USB (ประเภท C) อยู่ 2 ช่อง นอกจากนั้น ยัง​มี​ช่องเสียบ USB (ประเภท C) ใน​ส่วน​ด้านหลัง​ของ​คอนโซล​ระหว่าง​ที่​นั่ง​ด้านหน้าอีก 2 ช่อง อีกด้วย
P6-2037-USB connectors front
ช่องเสียบ USB (ประเภท C), ที่​นั่งด้านหน้า
P6-2037-Interior - USB-C outlet in tunnel console
ช่องเสียบ USB (ประเภท C) ใน​คอนโซล​ระหว่าง​ที่​นั่งด้านหน้า​, ที่​นั่งด้านหลัง

ช่องเสียบ USB สามารถ​ใช้​ใน​การ​ชาร์จ​อุปกรณ์​อย่างเช่น​โทรศัพท์​หรือ​แท็บ​เล็ตได้