ชุด​ดึง​เข็ม​ขัด​นิรภัยกลับ

รถ​มี​ตัว​ปรับ​ความ​ตึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​แบบ​มาตรฐาน​และ​แบบไฟฟ้า* ติดตั้ง​อยู่ ซึ่ง​สามารถ​ดึง​รั้ง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ใน​สถานการณ์​คับ​ขัน​และ​ในขณะ​เกิด​การ​ชนได้

ตัว​ดึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​แบบมาตรฐาน

เข็ม​ขัด​นิรภัย​ใน​ที่​นั่ง​ด้านหน้า​และ​ที่​นั่ง​ตัว​นอก​ใน​ที่​นั่ง​ด้านหลัง​มี​ตัว​ดึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​แบบ​มาตรฐาน​ติดตั้งอยู่

ตัว​ดึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​จะ​ดึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​กลับ​เมื่อ​เกิด​การ​ชน​ที่​มี​แรง​มาก​พอ เพื่อให้​สามารถ​รั้ง​ตัว​ผู้โดยสาร​ได้​อย่าง​มี​ประสิทธิภาพ​มากขึ้น

ตัว​ปรับ​ความ​ตึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​แบบไฟฟ้า*

เข็ม​ขัด​นิรภัย​ของ​คนขับ​และ​ผู้โดยสาร​จะ​มี​ตัว​ดึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​แบบ​ไฟฟ้า​ติดตั้งอยู่

ตัว​ปรับ​ความ​ตึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​จะ​ทำงาน​ร่วมกับ​ระบบ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ระบบ​ต่างๆ เพื่อให้​ความ​ช่วยเหลือ​เมื่อ​เสี่ยง​ต่อ​การ​ชน และ Rear Collision Warning* ใน​สถานการณ์​คับ​ขัน เช่น เมื่อ​มี​การ​เบรก​อย่างแรง​, การ​ขับ​ออก​นอกถนน (เช่น เมื่อ​รถ​ไหล​ลง​ไป​ใน​คูน้ำ​, ลอย​ขึ้น​จาก​พื้น หรือ​ชน​เข้า​บางอย่าง​ใน​ที่​กั้นถนน), ลื่น​ไถล หรือ​เมื่อ​เสี่ยง​ต่อ​การ​เกิด​การ​ชน มอเตอร์​ไฟฟ้า​ของ​ตัว​ดึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​จะ​ดึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ให้​รัดแน่น

ตัว​ปรับ​ความ​ตึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​แบบ​ไฟฟ้า​จะ​ช่วย​ใน​การ​ปรับ​ให้​ผู้โดยสาร​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​ที่​ดี​ขึ้น ซึ่ง​ช่วย​ลด​ความ​เสี่ยง​ใน​การ​ชน​กับ​ส่วน​ต่างๆ ภายใน​รถ และ​เพิ่ม​ประสิทธิภาพ​ของ​ระบบ​ความ​ปลอดภัย เช่น ถุง​ลม​นิรภัย เป็นต้น

เมื่อ​สถานการณ์​ที่​มี​ความ​วิกฤติ​สิ้นสุด​ลง ตัว​ปรับ​ความ​ตึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​และ​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ไฟฟ้า​จะ​กลับมา​ทำงาน​อีก​ครั้ง​โดย​อัตโนมัติ แต่​สามารถ​ให้​มัน​กลับมา​ทำงาน​อีก​ครั้ง​ด้วย​ตัวเอง​ได้ด้วย

 สำคัญ

ถ้า​ถุง​ลม​นิรภัย​ผู้โดยสาร​ถูก​ปิด​ใช้​งาน​ไว้ ตัว​ดึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​แบบ​ไฟฟ้า​ด้าน​ผู้โดยสาร​จะ​ถูก​ปิด​ใช้​งานด้วย

 คำเตือน

ห้าม​แก้ไข​หรือ​ซ่อมแซม​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ด้วยตัวเอง วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​อนุญาต​อย่าง​เป็นทางการ

ถ้า​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ได้รับ​แรง​สูงๆ เช่น ใน​ระหว่าง​ที่​เกิด​การ​ชน จะต้อง​เปลี่ยน​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ทั้งชุด ใน​กรณี​นี้ คุณสมบัติ​ใน​การ​ป้องกัน​บางอย่าง​ของ​เข็ม​ขัด​นิรภัย​อาจ​หายไป ถึงแม้ว่า​เข็ม​ขัด​จะ​ไม่​ชำรุด​เสียหาย​ก็ตาม ถ้า​พบ​ร่องรอย​ของ​การ​ชำรุด​เสียหาย ก็​จะต้อง​เปลี่ยน​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ด้วยเช่นกัน เข็ม​ขัด​นิรภัย​ชุด​ใหม่​จะต้อง​เป็น​ชนิด​ที่​ได้รับ​การ​รับรอง และ​ได้รับ​การ​ออกแบบ​สำหรับ​การ​ติดตั้ง​ที่​ตำแหน่ง​เดียวกัน​กับ​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ที่​จะเปลี่ยน

  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม