คอมพิวเตอร์​คำนวณ​การเดินทาง

คอมพิวเตอร์​การ​เดินทาง​ของ​รถ​จะ​บันทึก​ค่า​ต่างๆ เช่น ระยะเดินทาง​, ความ​สิ้นเปลือง​เฉลี่ย และ​ความเร็วเฉลี่ย

ข้อมูล​ใน​คอมพิวเตอร์​การเดินทาง

Px-23w04-BEV-iCup-TripMenu

ค่าที่​แสดง​ใน​คอมพิวเตอร์​การ​เดินทาง​ได้แก่​ค่าต่อไปนี้:

  • ระยะเดินทาง
  • ความ​สิ้นเปลืองเฉลี่ย
  • เวลา​ขับขี่
  • ความเร็วเฉลี่ย

เปิด​คอมพิวเตอร์​การเดินทาง

กดปุ่ม O บนพวงมาลัย
คอมพิวเตอร์​การ​เดินทาง​เปิดขึ้น

มาตร​วัด​การเดินทาง

มาตร​วัด​การ​เดินทาง​มี​สอง​ชุด ได้แก่ TM และ TA1

TM สามารถ​รี​เซ็ต​ได้​ใน​แบบ​แมน​นวล ส่วน TA จะ​ถูก​รี​เซ็ต​โดย​อัตโนมัติ​ถ้า​ไม่ได้​ใช้​งาน​รถ​เป็น​เวลา​อย่าง​น้อย​สี่ชั่วโมง

มาตร​วัดระยะทาง

มาตร​วัด​ระยะทาง​จะ​บันทึก​ระยะ​เดินทาง​ทั้งหมด​ของรถ ค่า​นี้​ไม่​สามารถ​รี​เซ็ต​ให้​เป็น​ศูนย์ได้

การ​ตั้ง​ค่า​คอมพิวเตอร์​การเดินทาง

การ​ตั้ง​ค่า​คอมพิวเตอร์​การ​เดินทาง​สามารถ​ทำ​ได้​โดย​ผ่าน​ทาง​จอแสดงผล​ตรงกลาง

กดปุ่ม iCup-2037-Settings symbol
เลือก Controls
เปลี่ยน​การ​ตั้ง​ค่าที่​ท่านต้องการ
  1. 1 ซึ่ง​ย่อ​มาจาก Trip Manual (รี​เซ็ต​ระยะ​เดินทาง​แบบ​แมนนวล) และ Trip Automatic (รี​เซ็ต​ระยะ​เดินทาง​แบบอัตโนมัติ)