สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​ด้วย​ระบบไฟฟ้า

หาก​มี​ความ​ผิดปกติ​เกิดขึ้น​ใน​ระบบ​ขับเคลื่อน​แบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถ สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​จะ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ ต่อไปนี้​จะ​เป็น​ตัวอย่าง​จำนวนหนึ่ง
สัญลักษณ์ความหมาย
iCup-P5-2122- Symbol Hybrid Battery information

ความ​ผิดปกติ​ในแบตเตอรี่ 12 โวลต์

อ่าน​ข้อความ​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

ติดต่อศูนย์บริการ 1

P5P6-2037-iCup-System malfunction symbol

ความ​ผิดปกติ​ใน​ระบบขับเคลื่อน

อ่าน​ข้อความ​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

ติดต่อศูนย์บริการ 1

P5P6-2037-iCup-Reduced speed limit warning symbol

การ​จำกัด​ประสิทธิภาพชั่วคราว

อ่าน​ข้อความ​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

P6-BEV-Battery level symbol

ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ระดับ​ประจุ​ไฟฟ้า​ของ​แบตเตอรี่​แรงดันไฟฟ้าสูง

อ่าน​ข้อความ​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

iCup-P5-2122-Symbol- Charging cable
ปลด​สาย​ชาร์จ​ออก​ก่อนที่​จะ​สตาร์ทรถ
  1. 1 ขอ​แนะนำ​ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง