การ​ใช้​ไฟเลี้ยว

การ​สั่งงาน​ไฟ​เลี้ยว​ของ​รถ​สามารถ​ทำ​ได้​โดย​ใช้​คัน​สวิตช์ด้านซ้าย ไฟ​เลี้ยว​จะ​กะพริบ​สาม​ครั้ง​หรือ​กะพริบ​ต่อเนื่อง โดย​ขึ้นอยู่​กับ​ว่า​ได้​เลื่อน​คัน​สวิตช์​ขึ้น​หรือ​ลง​มาก​น้อยเพียงใด
P5/P6-2222-Turn signals
ไฟเลี้ยว

ไฟ​กะพริบสั้นๆ

P5-Icon red arrow 1เลื่อน​คัน​สวิตช์​ขึ้น​หรือ​ลง​ไป​ยัง​ตำแหน่ง​แรก แล้วปล่อย ไฟ​เลี้ยว​กะพริบ​สามครั้ง

 บันทึก

ขั้นตอน​การ​กะพริบ​ไฟ​โดย​อัตโนมัติ​นี้​สามารถ​หยุด​การ​ทำงาน​ได้​โดย​การ​เลื่อน​คัน​สวิตช์​ไป​ใน​ทิศ​ทางตรง​ข้ามในทันที

ไฟ​กะพริบต่อเนื่อง

P5-Icon red arrow 2เลื่อน​คัน​สวิตช์​ขึ้น​หรือ​ลง​ไป​จน​สุดตำแหน่ง

ก้าน​ควบคุม​จะ​ยัง​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​จนกว่า​จะ​ถูก​ดัน​กลับไป​ด้วย​มือ หรือ​ถูก​ดัน​กลับ​โดย​อัตโนมัติ​จาก​การ​เคลื่อนไหว​ของพวงมาลัย

 บันทึก

ถ้า​สัญลักษณ์​สำหรับ​ไฟ​เลี้ยว​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​กะพริบ​ถี่​กว่า​ปกติ โปรด​ดู​ข้อความ​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ