โหมด​การ​แสดงผล​สำหรับ​ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ

ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ (LKA1) จะ​แสดง​โดย​ใช้​สัญลักษณ์​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ โดย​ขึ้นกับสถานการณ์
Px-2037-iCup-Lane Keeping Aid symbol in driver display

ต่อไปนี้​จะ​เป็น​ตัวอย่าง​ของ​สัญลักษณ์​และ​สถานการณ์​ที่​สัญลักษณ์​นั้นๆ แสดงขึ้น:

พร้อมทำงาน

Px-2037-iCup-Lane Keeping Aid lane lines detected
พร้อมทำงาน — เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ​ใน​สัญลักษณ์​เป็น​สีขาว

ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​กำลัง​สแกน​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ​ด้าน​หนึ่ง​หรือ​ทั้ง​สองด้าน

ไม่​พร้อมทำงาน

Px-2037-iCup-Lane Keeping Aid cannot detect lines
ไม่​พร้อมทำงาน — เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ​ใน​สัญลักษณ์​ดับลง

ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​ตรวจ​ไม่​พบ​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ ความเร็ว​ต่ำ​เกินไป​หรือ​ถนน​แคบเกินไป

การ​ระบุ​ระบบ​ช่วย​บังคับเลี้ยว/การเตือน

Px-2037-iCup-Lane Keeping Aid steering assistance
การ​ช่วย​บังคับเลี้ยว/การเตือน — เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ​ใน​สัญลักษณ์​เป็นสี

ระบบ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​จะแจ้ง​ว่า​ระบบ​กำลัง​ทำ​การ​เตือน และ/หรือ กำลัง​พยายาม​บังคับ​รถ​ให้​กลับ​เข้า​สู่​ช่อง​ทางเดิน​รถ​ของตัวเอง

  1. 1 Lane Keeping Aid