น้ำหนัก

น้ำหนัก​รวม​สูงสุด​และ​ข้อมูล​อื่นๆ จะ​สามารถ​อ่าน​ได้​จาก​รูป​ลอก​ที่​ติด​อยู่​ในรถ

น้ำหนัก​รถ​เปล่า​รวม​คนขับ​และน้ำมัน/สาร​ที่​ใช้​ใน​การ​ทำงานต่างๆ

น้ำหนัก​ผู้โดยสาร​และ​อุปกรณ์เสริม และ​น้ำหนัก​บรรทุก​ของ​หัว​ลากพ่วง (ในขณะ​ที่​มี​การ​พ่วง​รถพ่วง) ส่งผล​ต่อ​น้ำหนัก​บรรทุก​และ​ไม่​รวมอยู่​ใน​น้ำหนัก​รถเปล่า

น้ำหนัก​บรรทุก​สูงสุด​ที่​อนุญาตไว้ = น้ำหนัก​รถรวม - น้ำหนัก​รถเปล่า

 บันทึก

น้ำหนัก​รถ​เปล่า​ที่​กำหนดให้​ใช้​สำหรับ​รถยนต์​ใน​รุ่น​มาตรฐาน คือ รถยนต์​ที่​ไม่​มี​อุปกรณ์เสริม​หรือ​อุปกรณ์​พิเศษใดๆ ซึ่ง​หมายความ​ว่า​อุปกรณ์เสริม​ทุก​ชิ้น​ที่​เพิ่ม​เข้า​ไป​จะ​ทำ​ให้​ความ​จุ​ใน​การ​รับ​น้ำหนัก​ของ​รถยนต์​ลดลง​ตาม​น้ำหนัก​ของอุปกรณ์เสริม

ตัวอย่าง​ของ​ออปชั่น​พิเศษ​ที่​ทำ​ให้​ความสามารถ​ใน​การ​รับ​น้ำหนัก​ของ​รถ​ลดลง ได้แก่ ระดับ​อุปกรณ์​ของ​รถ​ระดับ​ต่างๆ รวมทั้ง​ออปชั่น​พิเศษ​อื่นๆ เช่น คาน​ลากพ่วง​, ตัว​ยึดสัมภาระ​, กล่อง​เก็บของ​, ระบบ​เครื่องเสียง​, ไฟเสริม​, ตะแกรงนิรภัย​, พรม​, แผง​ปิด​ห้อง​เก็บสัมภาระ​, ที่​นั่ง​แบบ​ไฟฟ้า เป็นต้น

การ​ชั่ง​น้ำหนัก​รถยนต์​เป็น​วิธี​ที่​ทำ​ให้​ทราบ​น้ำหนัก​รถ​เปล่า​ของ​รถ​ของ​ท่านเอง

 คำเตือน

ลักษณะเฉพาะ​ใน​การ​ขับ​ขี่​ของ​รถยนต์​จะ​เปลี่ยนแปลง​ตาม​น้ำหนัก​บรรทุก​และ​การ​กระจายน้ำหนัก
Px-2317-Product decal, with 4 annotations for weights - not China_Russia_Saudi Arabia
รูป​ลอก​จะ​อยู่​บน​เสา​ประตู และ​จะ​มองเห็น​ได้​เมื่อ​เปิด​ประตู​ด้านหลังขวา
  1. P5-Icon red circle 1น้ำหนัก​รถ​รวมสูงสุด
  2. P5-Icon red circle 2น้ำหนัก​ขบวนสูงสุด (รถ​+รถพ่วง)
  3. P5-Icon red circle 3น้ำหนัก​บรรทุก​สูงสุด​ที่​เพลาหน้า
  4. P5-Icon red circle 4น้ำหนัก​บรรทุก​สูงสุด​ที่​เพลาหลัง

น้ำหนัก​บรรทุกสูงสุด: โปรด​ดู​เอกสาร​การ​จดทะเบียน

น้ำหนัก​บรรทุก​สูงสุด​บนหลังคา: 75 กก.