การ​ปิด​และ​การ​ล็อค​ประตู​ท้าย​โดย​ใช้ปุ่ม*

ปุ่ม​ที่​ด้านล่าง​ของ​ประตู​ท้าย​สามารถ​ใช้​ใน​การ​ปิด​การ​ทำงาน​ของ​รถ​และ​ล็อค​รถ​อัตโนมัติได้
P5-1507 Power Operated Tailgate overveiw
ตำแหน่ง​ของ​ปุ่ม​จะ​อยู่​ใต้​ประตูท้าย

 สำคัญ

ขณะที่​ใช้​งาน​ประตู​ท้าย​แบบ​แมน​นวล ให้​เปิด​หรือ​ปิด​ประตู​ท้ายช้าๆ อย่า​ใช้​แรง​เพื่อเปิด/ปิด​ประตู​หาก​มี​แรงต้านทาน ประตู​ท้าย​อาจ​ได้รับ​ความ​เสียหาย​และ​ทำงาน​ไม่ถูกต้อง

การปิด1

กดปุ่ม P5-1507 Power Operated Tailgate - close only button ที่​ด้านล่าง​ของ​ประตูท้าย
ประตู​ท้าย​จะ​ปิด​โดย​อัตโนมัติ​และ​ยังคง​ปลด​ล็อคอยู่

 บันทึก

 • ปุ่ม​จะ​สามารถ​ทำงานได้ 24 ชั่วโมง หลังจาก​ที่​เปิด​ประตู​ท้าย​ค้างไว้ หลังจาก​นั้น จะต้อง​ทำ​การ​ปิด​ใน​แบบ​แมนนวล
 • หาก​มี​การ​เปิด​ฝา​ปิด​ทิ้ง​ไว้​เป็น​เวลานานกว่า 30 นาที ฝา​ปิด​จะ​ปิด​ที่​ความเร็วต่ำ

การ​ปิด​และล็อค2

กดปุ่ม P5-1507 Power Operated Tailgate - close and lock button ที่​ด้านล่าง​ของ​ประตูท้าย
ประตู​ท้าย​จะ​ปิด​โดย​อัตโนมัติ​และ​รถ​จะ​ถูกล็อค3

 บันทึก

 • กุญแจ​ชุด​ใด​ชุด​หนึ่ง​ของ​รถ​จะต้อง​อยู่​ภายใน​ระยะ​การ​ทำงาน​จึง​จะ​สามารถ​ทำ​การ​ล็อค​หรือ​ปลด​ล็อคได้
 • เมื่อ​ใช้​การ​ปิด​หรือ​การ​ล็อค​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ* ถ้า​กุญแจ​ไม่​อยู่​ใน​บริเวณ​ใกล้​กับ​ประตู​ท้าย​อย่าง​เพียงพอ เสียง​สัญญาณ​จะ​ดังขึ้น 3 ครั้ง

ยกเลิก​การปิด

 • กด​ปุ่ม​บน​แผง​คอนโซลหน้า
 • กด​ปุ่ม​บนกุญแจ
 • กด​ปุ่ม​ปิด​ที่​ด้านล่าง​ของ​ประตูท้าย1
 • กด​แผ่น​กด​ยาง​ที่​อยู่​บน​มือ​จับ​ประตูท้าย
 • การ​ใช้​การ​เคลื่อนเท้า*

การ​เคลื่อนที่​ของ​ประตู​ท้าย​จะ​ถูก​ขัดจังหวะ​และ​หยุดลง เมื่อ​กด​บน​แผ่น​กด​ยาง​บน​มือ​จับ​ประตู​ท้าย​ต่อไป ประตู​ท้าย​จะเปิด ถ้า​มี​การ​ใช้​ตัวเลือก​อื่น ก็​จะ​ยังคง​ปิด​อยู่​ต่อไปแทน นอกจากนั้น ยัง​สามารถ​สั่งงาน​ประตู​ท้าย​ใน​แบบ​แมน​นวล​ได้​อีกด้วย

ถ้า​ประตู​ท้าย​หยุด​การ​ทำงาน​ลง​ใน​ตำแหน่ง​ปิด การ​สั่งงาน​ครั้ง​ต่อไป​จะ​เป็น​การ​เปิด​ประตูท้าย

การ​ป้องกัน​การติด

ถ้า​มี​บาง​สิ่ง​บางอย่าง​กีด​ขวาง​การ​เปิด​หรือ​ปิด​ประตู​ท้าย ระบบ​ป้องกัน​การ​หนีบ​จะทำงาน

 • ใน​ระหว่าง​การเปิด - การ​เคลื่อนที่​ถูก​กีด​ขวาง ประตู​ท้าย​จะ​หยุด​เคลื่อนที่ และ​เสียง​สัญญาณ​ยาว​จะ​ดังขึ้น
 • ใน​ระหว่าง​การปิด - การ​เคลื่อนที่​ถูก​กีด​ขวาง ประตู​ท้าย​จะ​หยุด​เคลื่อนที่ และ​เสียง​สัญญาณ​ยาว​จะ​ดัง​ขึ้น จากนั้น​ประตู​ท้าย​จะ​กลับไป​ยัง​ตำแหน่ง​เปิด​สุด​ที่ตั้ง​โปรแกรมไว้

ถ้า​รถ​เคลื่อนที่​อยู่​ในขณะ​ที่​ระบบ​ป้องกัน​การ​หนีบ​ทำงาน ประตู​ท้าย​จะ​หยุด​เคลื่อนที่​ใน​ตำแหน่ง​ที่​มี​การ​กีด​ขวาง และ​คนขับ​จะ​ได้รับ​แจ้ง​ผ่าน​ทาง​ข้อความ​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

 คำเตือน

โปรด​ระวัง​การ​หนีบ​เมื่อ​เปิด​หรือปิด

ตรวจสอบ​ว่า​ไม่​มี​ผู้ใด​อยู่​ใกล้​ประตู​ท้าย​ก่อนที่​จะ​เปิด​หรือ​ปิด​ประตู​ท้าย เนื่องจาก​อาจ​เกิด​อันตราย​จาก​การ​หนีบได้

ใช้​งาน​ประตู​ท้าย​อย่าง​ระมัดระวังเสมอ

สปริง​อัด​ความดัน

P5-1617- V90 - High pressure preloaded spring
สปริง​อัด​ความ​ดัน​สำหรับ​ประตู​ท้าย​แบบ​ทำงาน​ด้วย​ระบบไฟฟ้า

 คำเตือน

ห้าม​เปิด​สปริง​แบบ​ปรับ​ความ​ตึง​ไว้​ล่วงหน้า​สำหรับ​ประตู​ท้าย​แบบไฟฟ้า สปริง​เหล่านี้​ได้รับ​การ​ปรับ​ความ​ตึง​ไว้​ล่วงหน้า​ด้วย​ความ​ดัน​สูง และ​หาก​เปิด​ออก อาจ​เป็น​สาเหตุ​ทำ​ให้​เกิด​การ​บาดเจ็บได้
 1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม
 2. 1 ใช้​สำหรับ​รถ​ที่​มี​ฝา​กระโปรง​หลัง​แบบ​ทำงาน​ด้วย​ระบบไฟฟ้า
 3. 2 สำหรับ​รถ​ที่​มี​การล็อค/ปลด​ล็อค​แบบ​ไม่​ใช้​กุญแจ​และ​ประตู​ท้าย​แบบ​ทำงาน​ด้วย​ระบบไฟฟ้า
 4. 3 ประตู​ทั้งหมด​จะต้อง​ปิด​อยู่​จึง​จะ​สามารถ​ล็อค​รถได้