พื้นที่​การ​ทำงาน​ของ​เซ็นเซอร์​สำหรับ​ระบบ​ช่วยจอด*

ถ้า​รถ​มี​ระบบ​ช่วย​จอด​ติดตั้ง​อยู่ ระยะห่าง​จะ​แสดง​ขึ้น​ในมุมมอง 360° ของ​กล้อง​ช่วย​จอด​โดย​มี​พื้นที่​ที่​เป็น​สี​สำหรับ​เซ็นเซอร์​แต่​ละ​ตัว​ที่​ตรวจ​พบ​สิ่ง​กีดขวาง

ส่วน​ของ​เซ็นเซอร์​ด้านหน้า​และ​เซ็นเซอร์ด้านหลัง

ส่วน​แสดง​ภาพ​ของ​เซ็นเซอร์​ด้านหน้า​และ​ด้านหลัง​จะ​เปลี่ยน​สี​เมื่อ​ระยะห่าง​จาก​สิ่ง​กีด​ขวางน้อยลง – จาก​สี​เหลือง​เป็น​สี​ส้ม​และ​สีแดง
สี​ของ​พื้นที่​สำหรับ​การ​ขับ​ถอยหลังระยะห่าง​ใน​หน่วยเมตร (ฟุต)
เหลือง0.6-1.5 (2.0-4.9)
ส้ม0.3–0.6 (1.0–2.0)
แดง0-0.3 (0-1.0)
สี​ของ​พื้นที่​สำหรับ​การ​ขับเดินหน้าระยะห่าง​ใน​หน่วยเมตร (ฟุต)
เหลือง0.6–0.8 (2.0–2.6)
ส้ม0.3–0.6 (1.0–2.0)
แดง0-0.3 (0-1.0)

เมื่อ​พื้นที่​ของ​เซ็นเซอร์​เป็น​สี​แดง สัญญาณเสียง​เป็น​จังหวะ​จะ​เปลี่ยนเป็น​เสียง​ดังต่อเนื่อง

 คำเตือน

Px-21w22-iCup-360 sensors

พื้นที่​ของ​เซ็นเซอร์​บนสัญลักษณ์ 360° จะ​แสดง​เฉพาะ​ทิศทาง​ไป​ยัง​สิ่ง​กีด​ขวางเท่านั้น พื้นที่​เหล่านี้​ไม่ได้​แสดง​ระยะห่าง​จาก​สิ่ง​กีดขวาง

  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม