การ​ออกแบบ​ขนาด​ของ​กระทะล้อ

ขนาด​ของ​ล้อ​และ​กระทะ​ล้อ​ได้รับ​การ​ออกแบบ​ไว้​ตาม​ตัวอย่าง​ใน​ตาราง​ด้านล่างนี้

รถ​ได้รับ​การ​รับรอง​สำหรับ​รถ​ทั้ง​คัน​ด้วย​ชุด​กระทะ​ล้อ​และ​ยาง​แบบ​ใด​แบบหนึ่ง

ชื่อ​แบบ​ของ​กระทะ​ล้อ​ทั้งหมด​จะ​แสดง​ขนาด​ของ​กระทะ​ล้อ เช่น 7.5Jx18x50.5

7.5

ความ​กว้าง​ของ​กะทะ​ล้อ​มี​หน่วย​เป็นนิ้ว
Jลักษณะ​ของ​ขอบ​กะทะล้อ

18

เส้น​ผ่าน​ศูนย์กลาง​กะทะ​ล้อ​มี​หน่วย​เป็นนิ้ว

50.5

ค่า​ออฟ​เซ็ต​มี​หน่วยเป็นมม. (ระยะห่าง​จาก​ความ​กว้าง​ครึ่ง​ล้อ​ไป​ยัง​หน้าสัมผัส​ของ​ล้อ​กับ​ดุมล้อ)