ฟังก์ชัน​การ​ทำงานของ Google Maps สำหรับรถไฟฟ้า

ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​บางอย่างใน Maps จะ​มี​อยู่​ใน​รถไฟฟ้าเท่านั้น ส่วน​หนึ่ง​ของ​ฟังก์ชัน​เหล่านี้​จะ​แสดง​รายการ​ไว้​ที่นี่ พร้อม​กับ​คำอธิบายสั้นๆ

ฟังก์ชัน​ที่​กล่าวถึง​เป็น​เพียง​ตัวอย่างเท่านั้น สำหรับ​ข้อมูล​ล่าสุด​เกี่ยวกับ​ฟังก์ชัน​ที่​มี​ให้ รวมถึง​ลักษณะ​การ​ทำงาน​ของ​ฟังก์ชัน​เหล่านั้น โปรด​ไปที่ g.co/mapsincar

ฟังก์ชัน​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ระดับ​ของ​แบตเตอรี่​จะ​อ้างอิง​ตาม​ประวัติ​การ​ใช้​รถ โดย​ปัจจัย​ที่​ส่งผล​กระทบ​ได้แก่​การ​ใช้​อุปกรณ์ไฟฟ้า​, ความเร็ว และ​สไตล์​การ​ขับ​ขี่ เป็นต้น

การ​กรอง​สถานีชาร์จ

โดย​ค่า​เริ่มต้น​แล้ว แผน​ที่​จะ​แสดง​เฉพาะ​สถานี​ชาร์จ​ที่​สามารถ​ใช้​ร่วมกัน​ได้เท่านั้น

ระดับ​แบตเตอรี่​เมื่อ​ถึง​จุดหมายปลายทาง

Maps สามารถ​แสดง​ระดับ​แบตเตอรี่​โดยประมาณ​เมื่อ​ถึง​จุดหมาย​ปลายทางได้

เวลา​การ​ชาร์จ​ขั้น​ต่ำโดยประมาณ

เมื่อ​เพิ่ม​สถานี​ชาร์จ​เป็น​จุดหมาย​ปลายทาง​ย่อย​ระหว่าง​ทาง​ลง​ใน​กำหนดการเดินทาง Maps จะ​ระบุ​เวลา​การ​ชาร์จ​ขั้น​ต่ำ​โดยประมาณ​ที่​สถานี​ชาร์จ​นั้น เพื่อ​แสดง​เวลา​การ​เดินทาง​รวมและ ETA1 อย่างชัดเจน

การ​ปรับ​สภาพ​แบตเตอรี่​ล่วงหน้า​ก่อน​การ​ชาร์จ​แบบเร็ว

เมื่อ​เพิ่ม​สถานี​ชาร์จ​ลงใน Google Maps แล้ว แบตเตอรี่​จะ​ได้รับ​การ​ปรับ​สภาพ​ล่วงหน้า​เพื่อ​ลด​เวลา​การ​ชาร์จ​ให้​สั้นลง

ข้อเสนอแนะ​สำหรับ​การ​เพิ่ม​สถานีชาร์จ

คำแนะนำ​จะ​เริ่ม​ขึ้น​เมื่อ​ระบบ​ได้​ประมาณ​ว่า​จะ​ไม่​สามารถ​ขับ​รถ​ไป​ถึง​จุดหมาย​ปลายทาง​สุดท้าย​ได้​ด้วย​ระดับ​แบตเตอรี่​ที่​มี​อยู่​ในขณะนั้น Maps จะ​แนะนำ​ให้​เพิ่ม​สถานี​ชาร์จ​ที่​ตำแหน่ง​ที่​เหมาะสม​เพื่อให้​สามารถ​ขับ​รถ​ไป​ถึง​จุดหมาย​ปลายทาง​สุดท้ายได้

 บันทึก

คำแนะนำ​ข้างต้น​เป็น​คำอธิบาย​ทั่วไป​และ​รวมถึงซัพ​พลาย​เออร์​บุคคล​ที่สาม ความ​พร้อม​ใช้​งาน ขั้นตอน และ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​อาจ​เปลี่ยนแปลง​หรือ​แตกต่าง​กันได้
  1. 1 เวลา​ถึงโดยประมาณ

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่