การ​รับรอง​ประเภท​สำหรับ​กฎ​ข้อบังคับ​เกี่ยวกับ​อุปกรณ์วิทยุ

ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ข้อกำหนด​สำหรับ​อุปกรณ์​วิทยุ​จะ​มี​อยู่ที่ volvocars.com/intl/support

เอกสารที่เกี่ยวข้อง