แร็ควาง​จักรยาน​แบบ​ยึด​บน​คาน​ลากพ่วง*

เมื่อ​ใช้​แร็ควาง​จักรยาน ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​แร็ควาง​จักรยาน​ที่​พัฒนาขึ้น​โดย​วอลโว่

ทั้งนี้​ก็​เพื่อ​หลีกเลี่ยง​ความ​เสียหาย​ที่​อาจ​เกิดขึ้น​แก่​รถยนต์ และ​เพื่อให้​มี​ปลอดภัย​สูงสุด​ตลอด​การเดินทาง ท่าน​สามารถ​สั่งซื้อ​แร็ควาง​จักรยาน​ของ​วอล​โว่​ได้​จาก​ตัวแทน​จำหน่าย​วอล​โว่​ที่​ได้รับอนุญาต

ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ที่​แนบ​มา​กับแร็ควาง​จักรยาน​อย่างเคร่งครัด

 • แร็ควาง​จักรยาน​พร้อม​น้ำหนัก​บรรทุก​จะต้อง​มี​น้ำหนัก​รวมกัน​ไม่เกิน 75 กก. (165 ปอนด์)
 • ควร​ยกเลิก​การ​ทำงานของ Rear Auto Brake ก่อนที่​จะ​ขับ​ขี่​โดย​มี​แร็ควาง​รถจักรยาน​ติดตั้งอยู่

 คำเตือน

การ​ใช้​แร็ควาง​จักรยาน​อย่าง​ไม่​ถูกต้อง​อาจ​ทำ​ให้​คาน​ลาก​พ่วง​และ​รถ​ได้รับ​ความ​เสียหายได้

แร็ควาง​จักรยาน​อาจ​คลาย​ตัว​ออก​จาก​คาน​ลาก​พ่วง​ได้ถ้า
 • ติดตั้ง​บน​คาน​ลาก​พ่วง​อย่าง​ไม่ถูกต้อง
 • รับ​น้ำหนัก​มาก​เกินไป โปรด​ดู​น้ำหนัก​สูงสุด​ใน​คำแนะนำ​สำหรับแร็ควางจักรยาน
 • ใช้​ใน​การ​บรรทุก​สิ่งของ​อย่าง​อื่น​ที่​ไม่ใช่รถจักรยาน
เมื่อ​ติดตั้ง​แร็ควาง​จักรยาน​เข้า​กับ​คาน​ลาก​พ่วง ลักษณะ​การ​ขับ​ขี่​จะ​ได้รับ​ผลกระทบ​จาก​สิ่ง​นี้ เช่น เนื่องจาก:
 • น้ำหนักเพิ่มขึ้น
 • ความสามารถ​ใน​การ​เร่ง​ความเร็วลดลง
 • ระยะห่าง​จาก​พื้นลดลง
 • ความสามารถ​ใน​การ​เบรก​เปลี่ยนแปลงไป

ขอ​แนะนำ​ให้​บรรทุก​รถจักรยาน​ไว้​บน​แร็ควางจักรยาน

ยิ่ง​ระยะ​ระหว่าง​จุดศูนย์ถ่วง​ของ​น้ำหนัก​บรรทุก​กับ​หัว​ลาก​พ่วง​มาก​เท่าใด โหลด​ที่​กระทำ​ลง​บน​คาน​ลาก​พ่วง​ก็​มาก​ขึ้นเท่านั้น

ทำ​การ​บรรทุก​โดย​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำต่อไปนี้:
 • ยึด​รถจักรยาน​ที่​หนัก​ที่สุด​ไว้​ด้าน​ในสุด (ใกล้​กับ​ตัว​รถที่สุด)
 • กระจาย​น้ำหนัก​ให้​สมดุล​และ​อยู่​ใกล้​กับ​จุด​ศูนย์กลาง​ของ​รถ​ให้​มาก​ที่สุด​เท่าที่​จะ​เป็นไป​ได้ เช่น โดย​การ​หัน​ด้านหน้า​ของ​รถจักรยาน​สลับกัน​ใน​กรณี​ที่​บรรทุก​รถจักรยาน​หลายคัน
 • นำ​สิ่งของ​ที่​อาจ​หลุด​ออก​ได้​ออก​จาก​รถจักรยาน​ใน​ระหว่าง​การ​ขนส่ง เช่น ตะกร้า​ของรถจักรยาน​, แบตเตอรี่​, ที่​นั่ง​สำหรับ​เด็ก เป็นต้น ส่วน​หนึ่ง​ก็​เพื่อ​ลด​น้ำหนัก​บน​คาน​ลาก​พ่วง​และแร็ควาง​จักรยาน และ​ส่วน​หนึ่ง​ก็​เพื่อ​ลด​การ​ต้าน​ลม ซึ่ง​ส่งผล​ต่อ​ระยะทาง​ที่​สามารถ​ขับ​ขี่ได้
 • ห้าม​ใช้​ถุง​ป้องกัน​บนรถจักรยาน การ​ทำ​เช่นนี้​อาจ​ส่งผล​ต่อ​ความสามารถ​ใน​การ​ควบคุมรถ​, ทัศน​วิสัย​ด้อย​ลง และ​เพิ่ม​ความ​สิ้นเปลือง​พลังงาน​ให้สูงขึ้น นอกจากนี้ ยัง​ทำ​ให้​น้ำหนัก​บรรทุก​บน​คาน​ลาก​พ่วง​เพิ่มขึ้น​อีกด้วย
 1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง