การ​เปลี่ยน​ภาษา​ของ​แป้นพิมพ์​บน​จอแสดงผล​ตรงกลาง

เพื่อให้​สามารถ​เปลี่ยน​ระหว่าง​ภาษา​ของ​แป้นพิมพ์​ภาษา​ต่างๆ ได้ ต้อง​ตั้ง​ค่า​ภาษาใน การตั้งค่า ก่อน

การ​เพิ่ม​หรือ​การ​ลบ​ภาษา​ใน​การ​ตั้งค่า

แป้นพิมพ์​จะ​มี​การ​กำหนดให้​เป็น​ภาษา​เดียวกับ​ภาษา​ของ​ระบบ​โดยอัตโนมัติ ท่าน​สามารถ​ปรับเปลี่ยน​ภาษา​สำหรับ​แป้นพิมพ์​ด้วย​ตัว​ท่าน​เอง​โดย​ไม่​ส่งผล​ต่อ​ภาษา​ของ​ระบบได้
แตะที่ iCup-2037-Settings symbol ที่​ด้านล่าง​ของ​จอแสดงผล​ตรงกลาง
แตะที่ ระบบ, Languages and input, Keyboard (แป้นพิมพ์)
เลือก​ภาษา​อย่าง​น้อย​หนึ่ง​ภาษา​จากรายการ
ในตอนนี้ ท่าน​สามารถ​เปลี่ยน​ระหว่าง​ภาษา​ที่​เลือก​ไว้​ได้​โดยตรง​จาก​แป้นพิมพ์​สำหรับ​การ​ป้อนข้อความ

ถ้า​ยัง​ไม่​มี​การ​เลือก​ภาษาใน การตั้งค่า แป้นพิมพ์​จะ​คง​ภาษา​เดิม​ไว้​ให้​เป็น​ภาษา​ของ​ระบบ​ของรถยนต์

การ​เปลี่ยน​ระหว่าง​ภาษา​ต่างๆ ในแป้นพิมพ์

iCup-2037-Keypad change language

ถ้า​ได้​เลือก​ภาษา​จำนวน​หนึ่ง​ไว้ใน การตั้งค่า ให้​ใช้​ปุ่ม​ใน​แป้นพิมพ์​ใน​การ​เปลี่ยน​ระหว่าง​ภาษาต่างๆ

ใน​การ​เปลี่ยน​ภาษา​ของ​แป้นพิมพ์​ด้วยรายการ:
กด​ปุ่ม​ค้างไว้
รายการ​จะ​เปิดขึ้น
เลือก​ภาษา​ที่ต้องการ ถ้า​ได้​เลือก​ภาษา​ไว้​มากกว่า​สี่​ภาษา จะ​สามารถ​เลื่อน​ภายใน​รายการ​จาก​แป้นพิมพ์ได้
แป้นพิมพ์​จะ​เปลี่ยนไป​ยัง​ภาษา​ที่​เลือก และ​เสนอ​คำ​ที่​แนะนำ​ใน​ภาษานั้นๆ
ใน​การ​เปลี่ยน​ภาษา​ของ​แป้นพิมพ์​โดย​ไม่​ต้อง​แสดง​รายการขึ้น:
กด​ปุ่ม​เป็น​เวลาสั้นๆ
แป้นพิมพ์​จะ​ได้รับ​การ​ปรับ​เป็น​ภาษา​ถัดไป​ใน​รายการ​โดย​ไม่​มี​การ​แสดง​รายการขึ้น