ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่

ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่ (CC1) ช่วย​คนขับ​รักษา​ความเร็ว​รถ​ให้​คงที่ ทำ​ให้​คนขับ​รู้สึก​สะดวกสบาย​ยิ่งขึ้น​เมื่อ​การ​ขับ​รถ​ทางไกล​บน​ถนน​ทาง​ด่วน และ​บน​ถนน​ใหญ่​ที่​เป็น​ทางตรง​ใน​สภาพ​การจราจร​ที่คล่องตัว

ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​จะ​ไม่​มี​อยู่​ใน​รถ​ที่มี Pilot Assist ติดตั้งอยู่

การ​ใช้​การ​เบรก​ด้วย​เครื่องยนต์​แทน​เบรกเท้า

เมื่อ​ใช้​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่ ความเร็ว​จะ​ถูก​ควบคุม​โดย​การ​ใช้​เบรก​เท้า​น้อย​ครั้งลง บน​ทาง​ลาด​ลง​เขา บางครั้ง​คนขับ​อาจ​ต้องการ​ที่​จะ​เริ่ม​เคลื่อนที่​เร็ว​ขึ้น และ​จำกัด​การ​เร่ง​ความเร็ว​โดย​ใช้​การ​เบรก​ด้วย​เครื่องยนต์แทน ใน​กรณี​นี้ คนขับ​สามารถ​ปิด​ใช้​งาน​การ​ใช้​เบรก​เท้า​โดย​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​เป็น​การ​ชั่วคราวได้

ซึ่ง​สามารถ​ทำ​ได้ดังต่อไปนี้:
เหยียบ​คันเร่ง​ลง​ครึ่ง​ทาง​แล้ว​ปล่อยคันเร่ง
ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​จะ​หยุด​การ​ใช้​เบรก​เท้า​อัตโนมัติ และ​ใช้​เฉพาะ​การ​เบรก​ด้วย​เครื่องยนต์เท่านั้น

 คำเตือน

  • ฟังก์ชัน​เป็น​การ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​เพิ่มเติม​สำหรับ​คนขับ​ที่​มี​จุดมุ่งหมาย​เพื่อ​เพิ่ม​ความ​สะดวกสบาย​ใน​การ​ขับ​ขี่​และ​เพิ่ม​ความ​ปลอดภัย​ให้​สูงขึ้น ฟังก์ชัน​นี้​อาจ​ไม่​สามารถ​รับมือ​กับ​สถานการณ์การจราจร​, สภาพ​อากาศ และ​สภาพ​ถนน​บาง​รูปแบบได้
  • ขอ​แนะนำ​ให้​คนขับ​อ่าน​ทุก​ส่วน​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ฟังก์ชัน​นี้ เพื่อ​เรียนรู้​เกี่ยวกับ​ปัจจัย​ต่างๆ เช่น ข้อจำกัด​ของ​ระบบ​และ​สิ่ง​ที่​คนขับ​ควร​ทราบ​ก่อนที่​จะ​ใช้​งาน​ระบบ เป็นต้น
  • ฟังก์ชัน​ของ​ระบบ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ไม่ได้​เข้า​มา​แทน​ความ​ระมัดระวัง​และ​การ​ตัดสินใจ​ของ​คนขับ​แต่​อย่าง​ใด คนขับ​เป็น​ผู้รับผิดชอบ​ใน​การ​ทำ​ให้​แน่ใจ​ได้​ถึง​การ​ขับ​ขี่​รถ​อย่างปลอดภัย​, ที่​ความเร็ว​ที่เหมาะสม​, ด้วย​ระยะห่าง​จาก​รถ​คัน​อื่น​ที่​เหมาะสม และ​เป็นไป​ตาม​กฎ​จราจร​และ​ข้อบังคับ​ที่​มี​ผล​ใช้​ในขณะ​นั้นๆ อยู่เสมอ
  1. 1 Cruise Control