สัญลักษณ์​ใน​แถบ​สถานะ​ของ​จอแสดงผลส่วนกลาง

ภาพรวม​ของ​สัญลักษณ์​ที่​อาจ​แสดง​ขึ้น​ใน​แถบ​สถานะ​ของ​จอแสดงผลส่วนกลาง

แถบ​สถานะ​จะ​แสดง​การ​ทำงาน​ที่​กำลัง​ดำเนิน​อยู่ และ​ใน​บาง​กรณี​จะ​แสดง​สถานะ​ของ​การ​ทำงาน​เหล่านั้นด้วย สัญลักษณ์​บาง​ตัว​อาจ​ไม่​แสดง​ขึ้น​ตลอดเวลา เนื่องจาก​พื้นที่​ภายใน​แถบ​สถานะ​มี​อยู่จำกัด ต่อไปนี้​จะ​เป็น​ตัวอย่าง​จำนวนหนึ่ง

สัญลักษณ์ความหมาย
iCup-23w20-Network connectionเชื่อมต่อ​อยู่​กับเครือข่าย
iCup-23w20-Network LTEiCup-23w20-Network 2GiCup-23w20-Network 3GiCup-23w20-Network 4Gประเภทเครือข่าย
P6-XC40BEV--iCup-Roaming symbolการ​ใช้​บริการ​ข้าม​เครือข่าย​ทำงานอยู่
P6-XC40BEV--iCup-Bluetooth symbolมีอุปกรณ์ Bluetooth เชื่อมต่ออยู่
P6-XC40BEV--iCup-Information is being sent to from GPS symbolข้อมูล​ที่​ส่งไป​ยัง​และ​มาจาก GPS
P5–1507–Symbol in status bar–Clockนาฬิกา
iCup-2037-Wireless phone charging symbolการ​ชาร์จ​โทรศัพท์​แบบ​ไร้สาย

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่