การ​ล็อค​และ​การ​ปลด​ล็อค​ด้วย​เขี้ยว​กุญแจ​ที่​ซ่อน​อยู่​ใน​ตัวกุญแจ

เมื่อ​แบตเตอรี่​ใน​กุญแจ​หมด ท่าน​สามารถ​ใช้​ดอก​กุญแจ​แบบ​ถอด​ได้​เพื่อ​ปลด​ล็อค​ประตู​บาน​ใด​บาน​หนึ่ง​ได้​จาก​ทางด้านนอก

การ​ปลด​ล็อค​โดย​ใช้​ดอกกุญแจ

 บันทึก

เมื่อ​ปลด​ล็อค​ประตู​โดย​ใช้​ดอก​กุญแจ​และ​เปิด​ประตู​ออก สัญญาณ​เตือน​จะ​ถูก​กระตุ้น​ให้ทำงาน ต้อง​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​การ​เตือน​ด้วย​ตัว​ท่านเอง - ขอ​แนะนำ​ให้​ท่าน​อ่าน​เนื้อหา​ส่วน​นี้​ก่อนที่​จะ​เปิดรถ
P5P6-2037/2046-S60/V60/XC40-Unlock with removable keyblade
P5-Icon red arrow 1

ดึง​มือ​จับ​ประตู​ด้านหน้าที่​ด้านซ้าย​ของ​รถ​จนสุด

P5-Icon red arrow 2

เสียบกุญแจ

P5-Icon red arrow 3

หมุน​กุญแจ​ตาม​เข็มนาฬิกา 45 องศา เพื่อให้​กุญแจ​ชี้​เป็น​แนวตรง

P5-Icon red arrow 4

หมุนกุญแจ 45 องศา กลับไป​ยัง​ตำแหน่ง​เริ่มต้น​และ​ถอดออก

ประตู​จะ​สามารถ​เปิด​ได้​โดย​ใช้​มือจับ

การ​ล็อค​โดย​ใช้​ดอกกุญแจ

ท่าน​สามารถ​ล็อค​ประตู​ด้านหน้า​ซ้าย​ได้​โดย​ใช้​ดอก​กุญแจ​แบบ​ถอดได้

ประตู​บาน​อื่น​จะ​มี​การ​รี​เซ็ต​ตัว​ล็อค​ที่​ส่วน​หน้า​สุด​ซึ่ง​ต้อง​กด​โดย​ใช้​ดอกกุญแจ จากนั้น​ประตู​จะ​ถูก​ล็อค​ด้วย​กลไก​เพื่อ​ไม่ให้​เปิด​ได้​จาก​ภายนอก และ​สามารถ​เปิด​ออก​ได้​จากภายใน

P5-1507-XC90- Manual locking
การ​ล็อค​ประตู​ด้วยมือ อย่า​สับสน​กับ​การ​ล็อค​ป้องกันเด็ก
ถอด​ดอก​กุญแจ​แบบ​ถอด​ได้​ออก​จาก​กุญแจ​พร้อม​ปุ่มต่างๆ
เสียบ​ดอก​กุญแจ​เข้า​ไป​ใน​รู​เพื่อ​รี​เซ็ต​ตัวล็อค
ดัน​กุญแจ​เข้า​ไป​จน​สุด ซึ่ง​มี​ระยะประมาณ 12 มม. (0.5 นิ้ว)
P5-Icon gray box Aประตู​สามารถ​เปิด​ได้​จาก​ทั้ง​ภายนอก​รถ​และ​ภายในรถ
P5-Icon gray box Bประตู​จะ​ถูก​ปิด​กั้น​ไม่ให้​สามารถ​เปิด​จาก​ภายนอกได้ ใน​การ​กลับไปที่ตำแหน่ง A จะต้อง​ดึง​มือ​จับ​ประตู​ภายใน​รถ​เพื่อ​เปิดออก

 บันทึก

  • การ​รี​เซ็ต​ตัว​ล็อค​ประตู​จะ​เป็น​การล็​อก​ประตู​บาน​ดังกล่าว​เพียง​อย่าง​เดียว ไม่ใช่ล็​อก​ประตู​ทุก​บาน​พร้อมกัน
  • ประตู​ด้านหลัง​ที่​ทำ​การ​ล็อค​ใน​แบบ​แมน​นวล​และ​เปิด​ใช้​งาน​การ​ล็อค​ป้องกัน​เด็ก​ไว้​จะ​ไม่​สามารถ​เปิด​ได้​ทั้ง​จาก​ภายใน​และ​ภายนอกรถ การ​ปลด​ล็อค​สามารถ​ทำ​ได้​โดย​ใช้​ปุ่ม​บนกุญแจ​, ปุ่ม​เซ็นทรัลล็อค​, ระบบ​ล็อค​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ* หรือ​โดย​ใช้แอพ Volvo Cars
  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม