ขนาด​ล้อ​และ​ยาง​ที่​ได้รับ​การรับรอง

ใน​บาง​ประเทศ เอกสาร​ทะเบียน​หรือ​เอกสาร​อื่นๆ จะ​ระบุ​ขนาด​ที่​อนุญาต​ไว้​เพียง​บางส่วน​เท่านั้น ไม่ใช่ทั้งหมด ตาราง​ต่อไปนี้​จะ​แสดง​ชุด​กระทะ​ล้อ​และ​ยาง​ทั้งหมด​ที่​อนุญาต​ให้ใช้ได้

ด้านหน้า:

235/50 R19

7.5x19x50.5

235/45 R20

8x20x50.5

ด้านหลัง:

255/45 R19

8.5x19x56

255/40 R20

9x20x58.5

 สำคัญ

ห้าม​สลับ​ตำแหน่ง​ระหว่าง​ล้อ​หน้า​กับ​ล้อหลัง