สัญญาณ​เตือน​จาก​ฟังก์ชัน​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​ใน​กรณี​ที่​มี​ความ​เสี่ยง​ต่อ​การชน

ระบบ​ช่วยเหลือคนขับ Pilot Assist* สามารถ​เตือน​คนขับ​เมื่อ​ระยะห่าง​จาก​รถ​คัน​หน้า​ใกล้​เกินไป​อย่างทันที
P6-XC40BEV-Collision Avoidance
เสียง​และ​สัญลักษณ์​สำหรับ​การ​เตือน​การชน
  1. P5-Icon red circle 1เสียง​สัญญาณ​เตือน​ใน​กรณี​ที่​มี​ความ​เสี่ยง​ต่อ​การชน
  2. P5-Icon red circle 2สัญญาณ​เตือน​ใน​กรณี​ที่​มี​ความ​เสี่ยง​ต่อ​การชน
  3. P5-Icon red circle 3การ​วัด​ระยะห่าง​ด้วย​ชุด​กล้อง​และเรดาร์

Pilot Assist จะ​ใช้​ประสิทธิภาพ​ของ​เบรกเท้าประมาณ 40% ถ้า​รถ​ต้องการ​แรง​เบรก​ที่​มาก​เกิน​กว่า​ความสามารถ​ของ​ระบบ​ช่วยเหลือ​คนขับ​และ​คนขับ​ไม่​ทำ​การ​เบรก ระบบ​จะ​สั่งงาน​ไฟ​เตือน​และ​เสียง​เตือน เพื่อ​เตือน​ให้​คนขับ​ทราบ​ว่า​จำเป็นต้อง​เข้า​แทรก​การ​ทำงานในทันที

 คำเตือน

ระบบ​ช่วยเหลือ​คนขับ​จะ​เตือน​เกี่ยวกับ​รถ​คัน​อื่น​เฉพาะ​เมื่อ​ชุดเร​ดาห์​ของ​ระบบ​ตรวจจับ​รถ​คัน​อื่น​ได้​เท่านั้น ด้วย​เหตุ​นี้ จึง​อาจ​ไม่​มี​การ​เตือน​หรือ​การ​เตือน​อาจ​ล่าช้าได้ ห้าม​รอ​ให้​สัญญาณ​เตือน​ทำงาน ให้​ทำ​การ​เบรก​เมื่อจำเป็น
  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง