การสร้าง Volvo ID

ท่าน​จำเป็นต้องสร้าง Volvo ID เพื่อ​ใช้​บริการ​ต่างๆ ของ​วอล​โว่​ที่​เชื่อมต่อ​อยู่​กับ​รถ เช่น ผ่าน​ทางแอพ Volvo Cars เป็นต้น

สร้าง Volvo ID ด้วยแอพ Volvo Cars

ดาวน์​โหลด​แอพฯ Volvo Cars 1เวอร์​ชั่น​ล่าสุด​ลง​ในโทรศัพท์
เลือกสร้าง Volvo ID
หน้า​เว็บ​สำหรับ​การสร้าง Volvo ID จะ​แสดงขึ้น
ป้อน​ที่​อยู่​อี​เมลหรื​อห​มาย​เลขโทรศัพท์มือถือ
ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ที่​จะ​ถูก​ส่ง​โดย​อัตโนมัติ​ไป​ยัง​ที่​อยู่​อีเมล/หมายเลข​โทรศัพท์มือถือ​ที่​ระบุไว้
ในตอนนี้ Volvo ID ได้​ถูก​สร้าง​ขึ้น​และ​พร้อม​ใช้​งานแล้ว

สร้าง Volvo ID ทางเว็บไซต์ Volvo Cars

ไปที่ volvoid.eu.volvocars.com/Account แล้ว​เลือก​การสร้าง Volvo ID
ป้อน​ที่​อยู่​อี​เมลหรื​อห​มาย​เลขโทรศัพท์มือถือ
ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ที่​จะ​ถูก​ส่ง​โดย​อัตโนมัติ​ไป​ยัง​ที่​อยู่​อีเมล/หมายเลข​โทรศัพท์มือถือ​ที่​ระบุไว้
ในตอนนี้ Volvo ID ได้​ถูก​สร้าง​ขึ้น​และ​พร้อม​ใช้​งานแล้ว
  1. 1 ท่าน​สามารถ​ดาวน์​โหลด​ได้ เช่น จาก Apple App Store หรือ Google Play เป็นต้น